Kaip gera čia sugrįžti –į žemę Dusetų!

Kaip gera čia sugrįžti –į žemę Dusetų!

Dusetoms 2019 metai turtingi reikšmingais įvertinimais – jos paskelbtos Lietuvos mažąją kultūros sostine, Kultūros centras Dusetų dailės galerija išrinktas vienu geriausių Lietuvos kultūros centrų. Tad ir tradicinė XV kraštiečių šventė šiemet privalėjo būti išskirtinė. Kad taip įvyktų, dusetiškiai savo pajėgas apvienijo su kraštiečiais, gyvenančiais Vilniuje ir surengė ypatingą šventę, trukusią net tris dienas!

Menų festivalis

Jubiliejinė šventė prasidėjo birželio 28 d., pirmą kartą Dusetose surengtu Menų festivaliu „Dusetos – Lietuvos mažoji kultūros sostinė 2019“. Pirmiausiai visi rinkosi Dusetų dailės galerijoje, kur tradicinę Dusetų krašto menininkų kūrybos parodą „Galerijai dvidešimt ketveri“ atidarė Kultūros centro Dusetų dailės galerijos direktorius Alvydas Stauskas. Parodoje dalyvaujantys30 menininkų eksponuoja tapybos, akvarelės, grafikos, fotografijos, stiklo ir juvelyrikos darbus.

Po parodos atidarymo visi buvo kviečiami į Dusetų meno mokyklą, kur vyko susitikimas su žymiais poetais ir rašytojais Meile Kudarauskaite,Jurgita Jasponyte, Alvydu Šlepiku, Daiva Čepauskaite, Antanu A. Jonynu, bardu Dariumi Žvirbliu (ex „Atika“). Kūrybos skaitymo vakarąvedė iš Dusetų kilęs kultūros istorikas Aurimas Švedas.Dvi valandas trukusi žodžio ir muzikos šventė neprailgo nė vienam iš gausiai meno mokyklos salėn susirinkusių poezijos gerbėjų. Visus pakerėjo A. Švedo puiki iškalba ir humoro jausmas, o savo eiles šmaikščiais komentarais papildę plunksnos meistrai sulaukė daug plojimų. Garsioji mūsų kraštietė poetė M. Kudarauskaitė dalinosi nostalgiškais prisiminimais apie savo jaunystę – šioje salėje ji šoko išleistuvių valsą, o renginio pabaigoje poetė ekspromtu surengė smagią lietuvių kalbos pamokėlę.

Po skaitymų laukė dar vienas įdomus susitikimas – Dusetų kultūros centro salėje režisierių Algimantą Puipą kalbino vėlgiA. Švedas. Režisierius (beje, kilęsiš Antalieptės)papasakojo apie savo kino filmo „Vilko dantų karoliai“(1997 m.) sukūrimą ir pakvietė visus kartu jį pasižiūrėti.„Vilko dantų karoliai“ – lietuviško vaidybinio kino klasika, filmas yra pelnęs įvairių tarptautinių apdovanojimų, o A. Puipa – vienas žymiausių Lietuvos kino režisierių, dažniausiai kuriantis lietuvių autorių literatūros kūrinių ekranizacijas.Tad šis vakaras buvo tikra šventė kino gurmanams.Kino seansai tuo nesibaigė – kitos dienos popietę įvyko dokumentinio filmo ,,Sujungęs amžius“, skirto dailininko Augustino Savicko 100-mečiui, peržiūra ir susitikimas su autoriais Edita Mildažyte ir Sauliumi Pilinkum, sutraukęs pilną žiūrovų salę.E. Mildažytė stebėjosi tokia žiūrovųgausa ir juokavo, kad „šiandien sostinė iš Vilniaus persikėlė į Dusetas“.

Šventė

Nors birželio 29 d. išaušo šalta ir vėjuota, bet blogam orui pasipriešinę šiltaaprangadusetiškiai ir jų svečiai nuo pat ryto apsipirkinėjo amatininkų bei maisto prekybininkų palapinėse – pirmieji buvo įsikūrę miesto centre, prie tautodailininko Eriko Čypo amatų namų, antrieji – Sartų pakrantėje. Akys raibo nuo prekių pasiūlos, uoslę masino gardūs kvapai. Perkamiausi buvo maisto produktai – mėsos, duonos gaminiai, gardieji Dusetų kepyklėlės pyragai. Domėjosi žmonės ir taudodailininkų sukurtais paveikslais, medžio, metalo, vilnos ar lino dirbiniais, papuošalais, iš tolo visus viliojo šviežias medus ir jo produktai.Nepatingėję galėjo nuvažiuoti į Vasaknų dvarą ir ten vykusiame kulinarinio paveldo pristatyme pasivaišinti bebrienos patiekalais ar salykliniais Vasaknųbravoro gėrimais.

Prie Sartų ežero vaikai ir jaunimas turėjo galimybę susipažinti su sportinėmis lenktyninėmis jachtomis „Optimist“. Mokymus vedė profesionalusjachtininkas Arūnas Kavaliauskas.Kaip gi Dusetos be žirgelių! Vaikų džiaugsmui buvo skirtas pasivažinėjimas su poniukais,oasmenukiųmėgėjai mielai fotografavosi prie menininko Algirdo Gaižausko sukurtos „ugninio“ žirgo skulptūros.

Vakarepasirodymą virš ežero su parasparniu surengė parasparnių sporto čempionas Tadas Grinevičius.Šventėje, be kitų, džiugino dar viena renginio režisieriaus DaliausAbario pasiūlyta naujovė –antros dienossportovaržybos vyko prie Sartų ežero, oiškilminga apdovanojimų ceremonija ir koncertas– ant didžiulės scenos, pastatytos prie senosios žirgų lenktynių tribūnos. Šventės vedėjai šiemet buvo du–panemunietisAntanas Laurinkevičius ir populiarus renginių vedėjas Dainius Martinaitis iš Vilniaus.

Sveikinimai ir Dusetų krašto žmonių pagerbimas

Tradiciškai didelis dėmesys kraštiečių šventėje buvo skirtas nusipelniusiems mūsų krašto žmonėms. Dusetų krašto Garbės piliečio medalį „Už nuopelnus Dusetų kraštui“Zarasų rajono meras Nikolajus Gusevasiškilmingai įteikė dailininkui, pedagogui, vienam iš Dusetų dailės galerijos įkūrėjų Romualdui Pučekui.

Įteiktiapdovanojimai šiems nominantams: Žanetai Aidietytei ir Ryčiui Pivoriūnui – už šeimos vertybių puoselėjimą, kultūros ugdymą bei norą dalintis su kitais; Monikai Saukaitei – už Dusetų krašto meno ir kultūros sklaidą; Ramūnui Lisinskui, kapelos „Sadūnai“ vadovui – už svarų indėlį garsinant Dusetų kraštą; Daliui Abariui – už nuoširdžią pagalbą, organizuojant kultūrinius renginius Dusetose; Aurimui Švedui, kultūros istorikui – už geranorišką pagalbą, organizuojant kultūrinius renginius Dusetose. Visiems jiems Dusetų seniūnas Saulius Kėblys, Zarasų rajono meras Nikolajus Gusevas, Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius Benjaminas Sakalauskas, Dusetų Švč. Trejybės bažnyčios parapijos klebonas kan. Stanislovas Krumpliauskas įteikė apdovanojimus ir rėmėjų dovanas. Pagerbti buvo ir patys rėmėjai, kurie dažnai prisideda prie šventės rengimo asmeninėmis lėšomis ar kitokia pagalba. Mero N. GusevoPadėkos raštais apdovanotiAldona Žiliukienė,Algirdas Šiukščius, Alfonsas Kievišas, Vaclovas Cibulskis, Kęstutis Levickis, Regina Macijauskienė,Dalius Barzda, Vytautas Klimavičius, Loreta ir AlgimantasKundrotai, Robertas Miliauskas, Saulius Fainas, Arvydas Rudokas, Daiva ir Danius Stankūnai, Vilma ir Valdas Pupeikiai, Iveta Aukštuolienė, Faustas Narbutas.

Dar prieš prasidedant nominantų pagerbimui, visus susirinkusius pasveikino Dusetų ir Zarasų valdžios atstovai, klebonas kan. S. Krumpliauskas, Seimo nario Algimanto Dumbravos vardu – jo patarėja Regina Račkauskienė. Pirmoji į sceną buvo pakviesta poetė Meilė Kudarauskaitė. Visus pasveikinusi eilėmis, skirtomis mylimai Aukštaitijai, poetė kreipėsi į savo kraštiečius: „ Gerbiamiausieji, mylimiausieji aukštaičiai, aukštaičių marčios ir žentai, būkit pasveikinti ant Sartų krantelio! Švenčiam ir būkim šventi – mums nevalia būti ne šventiems tokioje šventoje ir gražioje žemėje. Su švente, gerbiamiausiejidusetiškiai ir jiems prijaučiantys – tegul būna mūsų giminė linksma ir draugiška!“ M. Kudarauskaitė padėkojo B. Sakalauskui, parėmusiam jos autobiografijos „Istorijos iš pastalės“ leidybą ir padovanojo jam savo knygą.

Zarasų rajono meras N.Gusevas didžiavosi darbščiais ir kūrybingais Dusetų žmonėmis: „Šio krašto kuriančių žmonių dėka Dusetų vardas skamba visoje Lietuvoje ir už jos ribų. Didžiuojuosi jūsų pasiekimais ir tuo, ką darote, kad puoselėjate Dusetas, kurios yra Lietuvos kultūros kalvė – tąįrodo įvairios parodos bei renginiai. Ačiū kad esate, kuriate – sveikinu visus su švente!“

Administracijos direktorius B. Sakalauskas padėkojo šventės organizatoriams, pasveikino Petrus ir Povilus su jų vardo diena. Saksofonininkui Petrui Vyšniauskui bei „Sadūnų“ kapelosmuzikantui Petrui Lileikiui administracijos direktorius B. Sakalauskas bei Dusetų seniūnas S. Kėblysįteikė atminimo dovanas.

Klebonas kan. S.Krumpliauskas susirinkusius kraštiečius palygino su paukščiais, kurie palieka lizdus, išskrenda, bet visuomet stengiasi sugrįžti gimtinę ir jie, ir jų vaikai: „Sunyksta namai, iš kaimų belieka tik pavadinimai, bet jūs visi esate šio krašto žmonės, iš savo gimtosios žemės semiate gyvybės syvus, auginate vaikus. Te Dievas laimina jūsų gyvenimus!“

Dusetų seniūnas Saulius Kėblys dėkojo renginio režisieriui D. Abariui, valdžios atstovams, rėmėjams, visiems asmenims bei organizacijoms, bendruomenėms, prisidėjusioms savo lėšomis, jėgomis bei laiku,  kad ši šventė taptų išskirtine.

  1. Abaris, atsiimdamas apdovanojimą, dėkojo savo krašto žmonėms : „Noriu padėkoti kultūrininkams, visiems Dusetų kūrėjams, menininkams už tai, kad šiandien galime visi kartu didžiuotis tuo, kad Dusetos yra nors ir mažoji, bet kultūros sostinė – tai iš tikrųjų didelis dalykas! Ačiū visiems mano mokytojams, tiek Dusetų, tiek Vilniaus, kurie labai man padėjo, ir visai mano šeimai!“

Į sceną pakilusi E. Mildažytė negailėjo bičiuliui Daliui gerų žodžių: „Mieli dusetiškiai! Tai gerai, kad jūs turite Paulių Širvį, tai gerai, kad jūs turite Saukas, bet geriausia, kad jūs turite Dalių Abarį, kuris maža to, kad organizuoja visus geriausius ir garsiausius renginius, kuriuos jūs matot televizijos eteriuose, kuriam lenkiasi pati prezidentė Dalia Grybauskaitė ir Europos Sąjungos vadovai – gražiausia yra tai, kad jis niekada nepamiršta savo gimto krašto ir nepamiršta taip, kad kartu su juo atvažiuoja visi jo draugai dėl jūsų!“Priminsiu, kad D. Abaris2014 m. yra apdovanotassvarbiaisLietuvos valstybės apdovanojimais -Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu ir Riterio kryžiumi.

Monikai Saukaitei skirtą apdovanojimą už Dusetų krašto meno ir kultūros sklaidą priėmė jos senelė M. Kudarauskaitė : „Monika maitina mažąjį Liudviką, tad aš esu įgaliota prosenelė!“

Aurimas Švedas dalinosi patirtu bendrystės jausmu: „Patyriau didžiulį malonumą, kai mes su Daliumi ir kitais dusetiškiaisgalvojome, ką pasiūlyti Dusetų kraštiečių šventei ir Menų festivaliui. Nors esame ir Mažoji kultūros sostinė – tačiau tai reiškia labai daug, visų pirma mums patiems. Tai yra patvirtinamas, kad esame, kad kažką darome, kad nors kartais išsibarstome po įvairius miestus ir įvairias šalis, bet vis tiek esame kartu. Kai buvimo kartu jausmas mumyse yra, mes galim daug padaryti ir tai yra puikiausias jausmas!“

Koncertas

Šventinį koncertą pradėjo Kultūros centro Dusetų dailės galerijos muzikinis trio – Margarita Simokaitytė, Eglė Kuzmienė ir Ramūnas Lisinskas, jiems pritarėsmuiko virtuozas Vytautas Mikeliūnas.Trio atliko M. Simokaitytės sukurtą dainą„Sartų žuvėdra“,įkvėptą P. Širvio ir P. Raščiaus eilių: „Ir skrenda lyg žuvėdros / Mūsų dainos virš Sartų / Kaip gera čia sugrįžti / Į žemę Dusetų…“

Klausėmės melodingų Kultūros centro Dusetų dailės galerijos moterų ansamblio „Svaja“ atliekamų dainų (vad. M. Simokaitytė). Tautiškos kapelijos „Sutaras“ (vad. A. Fokas) ir kapelos „Sadūnai“ (vad. R. Lisinskas) atliekami linksmi kūriniai išjudino žiūrovus šokiams. Tikras Lietuvos džiazo ir folkmuzikos žvaigždynas šiemet pasirodė Dusetų padangėje – perkusininkas/būgnininkas Gediminas Laurinavičius, gitaros virtuozas Aurelijus Globys, Neda Malūnavičiūtė,multiinstrumentalistas Saulius Petreikis, Petras Vyšniauskas. Tokio išskirtinio koncerto pavydėtų bet kuris didžiausias Lietuvos miestas, o dusetiškiai juo mėgautis galėjo nemokamai! Šamaniškų muzikos garsų buvo pakerėti ne tik žmonės, bet ir pati gamta – nurimus vėjui, per Sartus nusidriekė auksinis saulėlydžio takas, o muzikantų improvizacijomsilgesingais klykavimaispritarė vandens paukščiai. Sutemus sulaukta Menų festivalio kulminacijos – milžiniškame ekrane stebėjome spalvingus ir mistiškus Nomedos ir Šarūno Saukų paveikslus 3D formatu,vizualų įspūdį stiprinodžiazo muzikantoPetro Vyšniauskogyvai atliekama muzika. Vėliau žiūrovai tarpusavyje dalinosi įspūdžiais: „ Buvo kažkas fantastiško, nerealaus, net šiurpuliukai lakstė po odą!“ Šį reginį sumanė ir sukūrėprojekto kuratorė Monika Saukaitė, video interpretatoriaiVaclovasNevčekauskas bei Lukas Miceika, režisierius Dalius Abaris.

Menų festivalį vainikavo pirotechnikos šou „Blikas“ ir įspūdingi fejerverkai. Norintys dar pasišoko diskotekoje su DJ Martynu, kiti ėjo grožėtis šviečiančiu ir grojančiu fontanu, vienai nakčiai papuošusiu Dusetų Nepriklausomybės aikštę. Daugumos dusetiškių nuomone, aikštėje labai reikalingas stacionarus fontanas – jis taptų traukos vieta jaukiems pasibuvimams vasaros vakarais.

Sekmadienis

Birželio 30 d. rytą skambantys Dusetų Švč. Trejybės bažnyčios varpai kvietė visus į koncertą, Šv. apaštalų Petro ir Povilo atlaidus bei Šv. Mišias už Dusetų krašto žmones. Koncerte „Po bažnyčios skliautais“ klausėmės Vilniaus kolegijos Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto Muzikinio teatro studijų programos studenčių atliekamų klasikos ir šiuolaikinių kūrinių. Pianinu skambino Nijolė Baranauskaitė – Matukonienė. Dieviški balsai, skambantys po Dusetų bažnyčios skliautais, dar ilgai aidėjo žmonių širdyse ir pasibaigus koncertui. Už šią dovaną nuoširdus ačiū Daliui Abariui ir kolektyvo vadovei Daliai Babilaitei – Abarei.

Sportas

Sporto renginiai tradiciškai prasidėjo Tarptautinėmis virvės traukimo varžybomis birželio 29 d. Sartų ežero pakrantėje.Joms teisėjavo Dusetų „Ainių“ sporto klubo prezidentas Eugenijus Deksnys.Tarptautiniame Zarasų mero virvės traukimo taurės (680 kg) turnyre pirmąją vietą iškovojo Livberžės(Jelgava) komanda, finale nugalėjusi Panevėžio r. „Ąžuolo“ komandą, kuri liko antroje vietoje. Trečią vietąpo atkaklios kovossu Dusetų „Ainiais“ šventė „Velkonio“ komanda iš Ventspilio (Latvija).TarptautinioDusetų seniūnijos virvės traukimo taurės (720 kg) turnyre stipriausiais ir šioje svorio kategorijoje tapo latviai – Livberžės komanda nugalėjo „Ąžuolo“ komandą. Trečia vieta ir vėl atiteko „Velkonio“ komandai, „Ainiai“ ir vėl liko ketvirti. Tarptautinį Zarasų rajono Dusetų sporto klubo „Ainiai“ taurės turnyrą laimėjo Ventspilio „Velkonio“ komanda, antri liko Livberžė, treti „Ąžuolas“, ketvirti – „Ainiai“.

cof

 

Pasibaigus virvės traukimo varžyboms, daug žiūrovų sutraukė azartiškas žmonų nešimo čempionatas, Dusetose vykęs jau vienuoliktą kartą. Jose varžėsi lietuviai ir latviai,viso šešios poros. Dusetoms atstovavo Ramunė Vanagaitė ir Erikas Orlovskis, jie, deja, liko šešti. Trečia vieta atiteko ArniuiZelcmaniui ir Laurai Zablovskai iš Ventspilio, antroji – kauniečiams Erikui Rakickui ir Vestai Pluščiauskaitei. Pirmą vietą iškovojo Vytautas ir Neringa Kirkliauskai (Marijampolė). Jau 10 metų jie užsiima šiuo sportu. 2018 m. pora tapo pasaulio čempionais Suomijoje, o Dusetų čempionais net 4 kartus. Beje, savaite vėliau Suomijoje ši pora antrą kartą tapo pasaulio žmonių nešimo varžybų čempionais! Dusetų seniūnas S.Kėblys ir čempionato teisėjas OlivijusČypas prizininkams įteikė taures, medalius, atminimo dovanas.

Birželio 29 d. sporto varžybos tęsėsi Dusetų K. Būgos gimnazijos stadione.

Krepšinio varžybosenugalėtojai pasiskirstė taip:iki 18 metų – „One“ (Utena) I vieta; virš 18 metų – Užpaliai I vieta, Nesvaik II vieta, Ritauga III vieta; šeimų komandos – And One (Utena) I, Gyliai (Dusetos) II, Kavaliauskai (Rokiškis) III.

Parko 3×3 tinklinio turnyremoterų grupėje nugalėjo KGE (Dusetų „Ainiai“), antros liko „Trys mergaitės“ iš Jūžintų(Rokiškio r.)

Vyrų grupėje: Urbo puska (Dusetų „Ainiai“) – I, „Elniaragis“ (Jūžintai, Rokiškio r.) – II, „Žaibas“(jungtinė Dusetų ir Panevėžio komanda) – III vieta.

Zarasų SK „Ainiai“ futbolo 7×7 turnyre uteniškių komanda „Diveunited“ laimėjo prieš Dusetų „Ainius“.

Varžybų nugalėtojams buvo įteiktos taurės, medaliai, rėmėjų prizai. Sporto varžybų mecenatas – Zarasų rajono meras N. Gusevas, pagrindinis rėmėjas- žemės ūkio ministerija .

********************************************************************************

Šventės organizatoriai: Dusetų seniūnija, Dusetų seniūnijos ir parapijos bendruomenės santalka, Kultūros centras Dusetų dailės galerija, Dusetų sporto klubas „Ainiai“, Dusetų meno mokykla, Dusetų Kazimiero Būgos gimnazija, LKSKA“Nemunas“.

Šventės partneriai: Sadūnų kaimo bendruomenė, Vosgėlių kaimo kartų bendruomenė, Zarasų sporto centras, Lietuvos virvės traukimo federacija, Aeroklubas „Orlėkis“, Garso ir šviesos technika „Muzikinis rūsys“, Scenos konstrukcijos „Topaz“, Video įranga „Videoprojektai“.

Pagrindiniai šventės rėmėjai: Žemės ūkio ministerija, Zarasų rajono savivaldybė, Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupė, ABARIS, UAB „Vasaknos“, „Vasaknų dvaras“.

Šventės rėmėjai: Asociacija „Bendruomenių renginiai“, UAB „Dauniškis ir KO“, UAB „Lašų duona“, UAB „Utenos prekyba“, UAB „Svaita“ , UAB „Vigotema“, UAB „Viralda“, UAB „Langaza“, UAB „Rifa“, ŽŪB „Aptarnavimas“, ŽŪB „Bočiai“, UAB „Rytų vartai“, UAB „Duserta“, Sodyba „Pasartėlė“, Kaimo turizmo sodyba „Anūkėlis“.

Individualūs rėmėjai: LR Seimo narys Algimantas Dumbrava, Loreta ir Algimantas Kundrotai,Vytautas Klimavičius, Saulius Fainas, Irena ir Benjaminas Sakalauskai, Vilma ir Vaidas Pupeikiai, Vlada ir Ramūnas Pestiniai, Maja ir Dalius Barzdos, Albina ir Algimantas Čenkai.

Šventės informaciniai rėmėjai:„Ūkininko patarėjas“, „Utenis“, „Zarasų kraštas“, „Gimtasis Rokiškis“, „Dusetos“, www.zarasai.lt, www.dusetukrastas.lt

Vilija Visockienė

Nuotr. autorės

 

Jums taip pat gali būti įdomu...

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.