Vykdomos veiklos programos

2008-2012 METŲ LIETUVOS  KAIMO ŽMONIŲ LAISVALAIKIO UŽIMTUMO   PROGRAMA

PROGRAMOS STRATEGINIS TIKSLAS – ugdyti fiziškai aktyvią ir sveiką visuomenę, sąmoningai suvokiančią sveiko gyvenimo būdo svarbą, sudaryti palankią aplinką kaimo gyventojų laisvalaikio užimtumui ir sportui bei sveikatos stiprinimui,  didinti kūno kultūros ir sporto paslaugų sklaidą Lietuvos kaimiškose seniūnijose, kelti sporto paslaugų kokybę, suteikiant kaimo gyventojams platesnes galimybes tenkinti savo poreikius. Naudojantis moderniomis šiuolaikinėmis informacinių technologijų galimybėmis, sukurti efektingai veikiantį asociacijos „Nemunas“ kaimo kultūros ir sporto klubų tinklą bei apjungti klubus į vieningą internetinį portalą, siekiant padidinti klubinės veiklos sklaidą tarptautiniu mastu ir reprezentuoti Lietuvos kaimo sporto šakas šalyje ir pasaulyje.