Asociacijos "Nemunas" projektai

PATHE programos pristatymas Barselonoje

2-jam Tarptautiniam sporto ir kultūros asociacijos (ISCA) Kongresui ir Generalinei Asamblėjai pasibaigus

Š.m. spalio mėn. 23 – 25 d, Ispanijoje, Katalonijoje, Barselonos mieste, įvyko 2 –asis Europos sporto ir kultūros asociacijos (ISCA) Kongresas ir Generalinė Asamblėja, kuriame dalyvavo daugiau kaip 300 delegatų iš 40 pasaulio šalių bei 5 kontinentų, ISCA asociacijos narių, delegacijos.
Lietuvos delegacija, kurią sudarė Lietuvos kaimo sporto ir kultūros asociacijos „Nemunas“ pirmininkas K.Levickis ir Tarybos narys B.Siliūnas, dalyvavo kongreso darbe. Šių metų kongreso šūkis buvo „Sportas ir sveikata – iš teorijos į praktiką.’’ Kongresas buvo organizuotas remiant Nacionalinei Ispanijos fitneso federacijai „UBAE” ir Ispanijos sporto departamentui. Kongresas darbinė kalba buvo anglų, todėl kartu patobulinome ir savo kalbinius įgūdžius. Pats Kongreso darbas vyko Nacionaliniame Ispanijos sporto muziejuje.
Ispanija buvo pasirinkta neatsitiktinai, ir nauda buvo dviguba: pamatėme puikią šalį bei susipažinome su Ispanijos Karalystės neprofesionalaus sporto bei gyventojų užimtumo aktualijomis. Generalinėje Asamblėjoje atidarymo žodį tarė ISCA Prezidentas, danas Mogens Kirkeby. Nuo šios organizacijos įkūrimo, 1995 metais nuveikta daug reikšmingų darbų gyventojų užimtumo ir jaunimo lyderių mokymo srityse visose pasaulio šalyse, ISCA narėse. Narių skaičius tikrai didelis: 130 kultūros ir sporto organizacijų visame pasaulyje dirba po ISCA vėliava ir vienija per 22 milijonus narių bei savanorių. Visų narių veiklos principas vienas : “Sportas visiems“. Kaip paminėjo prezidentas, visas tautas vienija bendras tikslas – būti sveikiems ir sportuoti pagal savo galimybes ir pomėgius. Labai gerai, kad įvairių šalių vyriausybės supranta kokią didelę reikšmę turi kūno kultūra ir sportas eiliniam gyventojui ir kasmet per įvairias sporto ir kultūros rėmimo programas skiria vis daugiau lėšų neprofesionalaus sporto plėtrai. Kongreso organizatoriai – Ispanijos Karalystės Sporto Ministerijai bei Ispanijos fitneso taryba pasakė, kad Katalonijoje šios programos finansuojamos pagal pateiktą poreikį. Na, gal nėra tokios sporto šakų įvairovės, nes čia vyrauja gimnastika bei bendro fizinio pasiruošimo sportinė veikla. Labai įdomu buvo klausytis Lotynų Amerikos kontinento sporto vykdomojo komiteto pirmininkės, ponios Elizabeth Paoliello pasisakymo, kuriame ji paminėjo svarbų moterų – sporto organizatorių vaidmenį, dirbant nevyriausybinėse organizacijose ir organizuojant bendruomenių narių užimtumą per sportą.
Kongreso organizatorius, Azijos kontinento sporto vykdomojo komiteto pirmininkas, Mr Shanmugarajah, pasakė, kad labai svarbus valstybės požiūris į savo šalies gyventojų užimtumą ir jų sveikatinimo programų finansavimą. Azijos kontinente esančios valstybės, ISCA narės, tam skiria prioritetą valstybės biudžete. ISCA-os Generalinėje asamblėjoje skaityti pranešimai apėmė sveikatingumo ir tarpkultūrinio dialogo aspektus, kur sportas, kaip pagrindinė priemonė minėtiems aspektams įtvirtinti ir įgyvendinti (www.isca-web.org Congress 2008, Delegate file.
Sekančią dieną, spalio 24, iki pietų darbas vyko Katalonijos sporto departamento konferencijų salėje, po pietų vyko darbas grupėse, kur buvo diskutuojama kaip gi išspręsti nevyriausybinių organizacijų, asociacijų, sportinės kultūrinės veiklos finansavimą. Gal kiek daugiau buvo dalijamasi savo patirtimi, aptariami individualaus darbo metodai bei sportinių renginių organizavimo klausimai, nes ši tema aktuali visų pasaulio valstybių sporto organizacijoms.

Benediktas Siliūnas,
LKSKA „Nemunas“ tarybos narys,
VO sporto klubo „Spartuoliai“ prezidentas

Detaliau apie PATHE projektą veiklą ir partnerius www.isca-web.org/english/health

kongresas

Nuotraukoje iš kairės LKSKA pirmininkas K.Levickis ir ISCA vykdomojo komiteto narys Jean Claude Arnaud (Prancūzija)

Fizinis aktyvumas sveikesnės Europos link

Tarptautinių projektų dermėje NEMUNAS gali paminėti 2008 m.- 2009 m.skirtą sveikatingumo projektą: “Fizinis aktyvumas sveikesnės Europos link“. Projektas įtraukia partnerius iš 15 šalių.

Tikslas- skatinti fizinį aktyvumą sveikatingumui stiprinti naudojant įvairius metodus ir formas.

Šalys partnerės yra pasidalinę į mini grupes ir vykdo dvišalius ar trišalius mainus, seminarus, konsultacijas minėtomis temomis. Pirmasis projektinis susitikimas vyko 2008 m. spalio 27 d. Barselonoje, kur ir buvo pristatytas projektas. 2008m. lapkričio 27-29 d. Paryžiuje vyko projektinės sutarties pasirašymas tarp minėtų šalių partnerių ir mokymai, kaip parengti savo organizacijos sveikatingumo programą. Kitas etapas vyks 2009 m. pavasarį, kur NEMUNAS pristatys partneriams parengtą programą ir konsultuosis tolimesnės projektinės veiklos klausimais.

Projekto tikslinės grupės – jaunimas ir suaugusieji.

Pastaruoju metu esame užpildę paraišką gauti licencijai naujai jaunimo tarptautinei programai „Tarptautiniai jaunimo apdovanojimai“.

PATHE

Nuotraukoje trečia iš kairės LKSKA tarybos narė A.Nesterovienė susitikimo Paryžiuje metu, 2008 metų gruodžio mėn.

Detaliau apie PATHE projektą veiklą ir partnerius www.isca-web.org/english/health