Vizija – misija

Asociacija  –  Kūno kultūros ir sporto įstatyme vartojama yra sporto organizacijų(asociacijų) sąvoka („Sporto organizacijos pagal šį įstatymą yra juridinio asmens teises turintys sporto klubai, sporto mokyklos, sporto centrai, sporto bazės, sporto šakų federacijos, asociacijos, draugijos ir kitos kūno kultūra ir sporto veikla užsiimančios organizacijos bei institucijos, kurios sudaro sąlygas praktikuoti kūno kultūrą ir sportą, rengti sportininkus, organizuoti sporto varžybas ir kitus kūno kultūros bei sporto renginius “);

Lietuvos kaimo sporto ir kultūros Asociacija „Nemunas“ yra su kaimo sportu ir kultūra susijusius juridinius vienetus (organizacijas), vienijanti ir atstovaujanti bei jų interesus ir poreikius informacijai ir paslaugoms tenkinanti ir jų veiklą koordinuojanti respublikinė organizacija (juridinis vienetas), kurio veikla gali būti remiama nacionalinių ir užsienio fondų bei privačių rėmėjų, taip pat finansuojama iš LR Vyriausybės bei Kūno Kultūros ir Sporto departamento prie LR Vyriausybės. Kartu LKSKA „Nemunas“ gali remti  vietos savivaldos institucijų, klubų renginius, pateikus veiklos programas;

Misija

Visapusiškai palankios Lietuvos kaimo sportui ir kultūrai veiklos sąlygų sukūrimas. Socialinės aplinkos gerinimas sportui ir kultūrai plėtoti Lietuvos kaime .

Tikslai

Kaimo sporto klubų, kaimo bendruomenių (asociacijų) interesų atstovavimas LR Kūno Kultūros ir Sporto departamento bei LR Vyriausybės veikloje;

Lietuvos kaimo sporto klubų ir bendruomenių tarpusavio bendradarbiavimo skatinimas;

Lietuvos sportinio kultūrinio gyvenimo tradicijų puoselėjimas ir propagavimas Lietuvos kaime, siekiant įtraukti į sportinį – kultūrinį judėjimą kuo didesnį ratą įvairių amžiaus grupių žmonių;

Narystė

Asociacijos nariu gali tapti juridiniai asmenys, pritariantys asociacijos veiklai ir tikslams bei mokantys nario mokestį. Būtina turėti savo organizacijos statusą patvirtinantį dokumentą – Įstatus bei Registracijos pažymėjimą.

Dažniausiai kaimo sporto klubai ir bendruomenės ateina į asociaciją, siekdami  išspręsti realią su jų veikla  susijusią problemą