Strategija

Veiklos strategija 2008-2012 m.

Asociacijos vystimasis pagrįstas veiklos efektyvumo tobulinimu.

Bendradarbiavimas su įvairiomis vietinėmis, nacionalinėmis bei tarptautinėmis sportinėmis bei kultūrinėmis organizacijomis pagrįstas informacijos pasikeitimo ir veiksmų koordinavimo strategija.

Aktyvus bendradarbiavimas ir nuomonių pasikeitimas su vietinės bei nacionalinės valdžios atstovais.

Politinis neutralumas.

Programos darbo su asociacijos nariais parengimas ir įgyvendinimas.

Piliečių iniciatyva pagrįstos organizacijos rėmimo sistemos parengimas, suderinimas, įteisinimas ir įgyvendinimas.

Fondų paieška, panaudojimas.

Vykdoma veikla

LKSKA „Nemunas“ vadovaujasi vienu iš pagrindinių Lietuvos kaimo žmonių laisvalaikio užimtumo 2008-2012 metais programos principų “sportas visiems“. Šis principas reiškia, kad LKSKA veikloje gali dalyvauti kiekvienas, norintis prisidėti prie savojo krašto sporto klubo, bendruomenės, ateities kūrimo ir plėtros. LKSKA „Nemunas“ yra atvira visiems, turintiems gerų idėjų ir sumanymų. Maloniai kviečiame visus jungtis į LKSKA „Nemunas“ veiklą.