TARPTAUTINĖ „SANTE“ PROGRAMA BAIGĖSI. MŪSŲ LAUKIA NAUJI DARBAI

SANTE programaŠių metų kovo 18 – 20 dienomis Čekijos sostinėje, Pragoje, vyko Tarptautinės programos „SANTE“ baigiamoji konferencija. Konferencijos darbe dalyvavo 17 šalių atstovai. Per dvejus programos vykdymo metus buvo parengta visa eilė metodinių – mokomųjų priemonių, skirtų visų amžiaus grupių asmenims. Pradedant nuo mokyklinio amžiaus 11 – 13 metų moksleivių ir baigiant garbingo amžiaus senjorais. Šiuose leidiniuose aprašyti ir parodyti teoriniai ir praktiniai kūno kultūros ir laisvalaikio organizavimo aspektai. Tarptautinė organizacija ISCA(Tarptautinė sporto ir kultūros asociacija), kurios būstinė yra įsikūrusi Kopenhagoje(Danijos Karalystė) nuo pat pirmųjų savo veiklos žingsnių pagrindinį dėmesį nukreipė į kūno kultūros ir sporto veiklą, laisvalaikio organizavimą, sveikos gyvensenos populiarinimą ES šalyse ir ISCA veikloje dalyvaujančiose kitose šalyse – partnerėse.

Baigiamosios konferencijos metu buvo apibendrinta programoje dalyvaujančių šalių patirtis moksliniu ir praktiniu aspektu. Šioje konferencijoje pranešimus skaitė Italijos, Čekijos, Škotijos, Austrijos, Suomijos, Vokietijos universitetų, dirbančių kūno kultūros ir sporto propagavimo srityje, dėstytojai. Buvo išsakytos nuomonės apie dėstomą teorinį ir praktinį sporto studijų kursą įvairių šalių aukštosiose mokyklose, apie studentų – sporto organizatorių įsitraukimą į šią veiklą.

Labai įdomus buvo Prancūzijos sporto organizacijos UFOLEP, dirbančios senjorų sveikos gyvensenos progavimo tema darbuotojo Jean Claude Besnard pranešimas apie praktinę senjorų veiklą laisvaikio organizavimo veiklą, apie organizmo pokyčius ir širdies darbą, aktyviai sportuojant vyresnio amžiaus žmonėms. Antrasis pranešėjas iš Škotijos Millar Stoddart(SALC) pademonstravo kaip vesti praktinius užsiėmimus senjorams.

Konferencijoje neliko pamirštos ir užsienio šalių mokyklų programos, kuriose dėl neaiškių priežasčių vis mažiau laiko yra skiriama kūno kultūrai ir sportui. Nyderlandus sporto aljansą(NSA) atstovaujanti pranešėja Silvia Crevels kalbėjo apie kūno kultūros programų įgyvendinimą jų šalies mokyklose per popamokinę veiklą, sporto būrelius ir galimus jų finansavimo šaltinius, sporto instruktorių mokymą ir jų darbo apmokėjimo galimybes. Kartu atstovas iš Albanijos, Tiranos universiteto dėstytojas Artan Shyti kalbėjo apie neformalų sporto ugdymą Albanijoje. Iš jo pranešimo tapo aišku, kad visų pirmą turi būti teigiamas valstybės požiūris ir finansavimas nevyriausybinėms sporto organizacijoms, toliau svarbu pačių žmonių noras sportuoti ir galų gale asmeninė motyvacija – dėl ko man reikia sportuoti. Pranešėjas sakė, kad sportas tai ne tik fiziniai pratimai, bet ir teorinės žinios apie kūno pokyčius ir sveikatos būklę sportuojant.

Kadangi Danijos Karalystėje yra gilios sportinės gimnastikos tradicijos tai savo originalumu išsiskyrė Danijos atstovas Jonathan Sydenham, kuris kalbėjo apie masinį visos Karalystės gyventojų norą dalyvauti sportinėje veikloje, kurios pagrindas yra – gimnastika. Jisai akcentavo, kad ir finansavimas sportinei veiklai, sporto bazių priežiūrai bei sporto darbuotojų darbo apmokėjimui turi būti kaip vientisas mechanizmas ir turi veikti Valstybės mastu, o ne kaip atskirų, kartais prioritetinių sporto šakų veiklos finansavimas. Be abejo, Lietuva – ne Danija ir finansiniai mechanizmai pas mus veikia kiek kitaip, tačiau pasimokyti iš danijos mums tikrai reikėtų, ypač kaimo kultūros ir sporto bazių, sporto darbuotojų veiklos finansavimo srityje.

Konferencijos darbe dalyvavo ir ilgametis Čekijos Respublikos sporto organizacijos SOKOL vadovas Vladimir Dostal, kuris papasakojo apie šiemet 150 metų švenčiančią sporto organizaciją, nuveiktus darbus ir organizuotas ir pravestas Čekijos sporto žaidynes. Kadangi konferencija vyko šios organizacijos patalpose, kartu svečiai pamatė ir fotonuotraukas, kuriose atsispindėjo visas nueitas sportinis kelias. Tai rodo, kad organizacija turi savo istoriją, yra bendradarbiavimas tarp vietos savivaldos SOKOL organizacijos.

Savo gausa nustebino Italijos Respublikos delegacija, kurią sudarė net penki dėstytojai iš Casino, Milano universitetų. Kadangi du programos SANTE etapai vyko Italijoje, Rimini ir Monte Casino miestuose bei italai buvo programos partneriai, išleidę 3 mokomuosius leidinius – „Sportas mokykloje“, „Sportas senjorams“ ir „Sveikas maitinimasis“ vadovą, buvo įdomu girdėti kaip šias priemones galima taikyti mokyklos kūno kultūros programose, universitetų sporto teorijos praktinio mokymo kurse bei senjorų sportinio aktyvinimo veikloje.

Konferencijos darbą apibendrino Tarptautinės sporto ir kultūros asociacijos Prezidentas Mogens Kirkeby. Jis padėkojo programos SANTE rengėjams: Saska Benedicic Tomat(Danija), Rita Scalambra(Italija), Jacob Schouenberg(Danija) ir visiems, prisidėjusiems savo darbu prie šios programos vykdymo ir apibendrinimo. Prezidentas pasakė, kad puikus programos veiklos įrodymas – tai knyga „Sporto renginių ir programų vadovas“ ir visa eilė mokomųjų priemonių. Kartu Prezidentas pristatė ISCA 2009-2010 metų veiklos ataskaitą, kuri buvo išdalinta visiems dalyviams. Ponas Mogens Kirkeby pasakė, kad ši programa baigta, tačiau visų ISCA narių laukia nauji darbai ir nauji tarptautiniai projektai, tam, kad vėl žmonės kalbėtų apie kūno kultūrą ir sportą, dalyvautų naujuose masiniuose sporto ir sveikatos renginiuose ir dar kartą susitiktų pasitarti kokiu keliu turi eiti ISCA.

Be viso praktinio konferencijos darbo buvo pasirūpinta ir pramogine – apžvalgine programos dalimi. Vakare konferencijos dalyviams buvo organizuota apžvalginė ekskursija po Pragos senamiestį – karolio tiltu, Rotušės aikštė ir bokšto laikrodis su judančiomis figūromis bei pamatėme daugybę senosios Pragos gatvelių, kurių amžius siekia keletą šimtmečių.

Baigiamajame konferencijos etape visi dalyviai nusifotografavo bendroje nuotraukoje. Taigi nauji darbai, programos dar laukia ISCA šalių – partnerių, o kartu ir nauji susitikimai…

Lietuvai šioje Konferencijoje atstovavo Lietuvos kaimo kultūros ir sporto asociacijos(NEMUNAS) Pirmininkas gerb. Kęstutis Levickis ir „Nemuno“ Tarybos narys Benediktas Siliūnas.

 

LKSKA „Nemunas“

Tarybos narys                                                Benediktas Siliūnas

Jums taip pat gali būti įdomu...