Įvyko seminaras „Sporto organizacija – savivaldybė, sportas ir kultūra kartu“

Sporto organizacija – savivaldybė, sportas ir kultūra kartuŠ.m. vasario 21 d. vykusio seminaro organizatoriai – Lietuvos kaimo sporto ir kultūros asociacija (LKSKA) „Nemunas“, Zarasų rajono savivaldybė ir Dusetų seniūnija. Jo darbe dalyvavo Zarasų rajono savivaldybės meras Arvydas Steponavičius ir jo pavaduotojas Nikolajus Gusevas, rajono savivaldybės administracijos direktorius Ramūnas Keršys, jo pavaduotoja Aušra Lamanauskienė, Investicijų ir plėtros skyriaus vedėja Ingrida Tatarūnė ir vyriausioji specialistė Renata Sipavičienė, LKSKA „Nemunas“ valdybos pirmininkas Kęstutis Levickis, Dusetų klebonas kan. Stanislovas Krumpliauskas, aktyviai asociacijos „Nemunas“ veikloje dalyvaujančių Antalieptės, Antazavės, Dusetų seniūnijų seniūnai Arvidas Saulius, Algirdas Lekaveckas ir Saulius Kėblys, rajono Savivaldybės tarybos narys ir klubo ,,Tenisas“ pirmininkas Arnoldas Abramavičius, ISCA projektų vadovė slovėnė Saska Benedicic Tomat, Zarasų žemės ūkio mokyklos direktorė Nijolė Guobienė, estų ir latvių delegacijos, Anykščių, Rokiškio ir Ukmergės atstovai, kiti sporto bei kultūrinės veiklos organizatoriai.

Sveikindamas seminaro dalyvius rajono Savivaldybės meras Arvydas Steponavičius sakė: ,,Manau, kad dalyvavimas sporto ir kultūrinėje veikloje neretam padeda išgyventi pasitaikančias žmogaus gyvenime negandas. Neabejoju, kad tokia veikla išmoko būti ištvermingais ir laimingais, ko vis dar stokojame savo bendruomeniniame gyvenime. Todėl aš būsiu atidus šio seminaro klausytojas, nes jo dalyvių įvairialypė ne vienerių metų patirtis, manau, ne tik man padės dar geriau suprasti kaip nugyventi gyvenimą sveikai ir prasmingai“. LKSKA ,,Nemunas“ valdybos pirmininko Kęstučio Levickio sveikinime nuskambėję žodžiai: ,,Neformaliame sporte nugalėtojų nėra: čia pasiekimai pagal kiekvieno galimybes“, ko gero, ne vieną seminaro dalyvį pastūmėjo dar aktyvesnei veiklai, o visų šiltai sutiktas Dusetų klebonas kan. Stanislovas Krumpliauskas visiems nuoširdžiai palinkėjo sėkmės.

ISCA projektų vadovė Saska Benedicic Tomat padėkojo už galimybę atvykti į Zarasų kraštą, linkėjo sėkmės įgyvendinant projektus ir atvirai patikino, kad darbe nereikia bijoti problemų, nes tai kiekvieną veiklą stumiantys pirmyn iššūkiai. Viešnia kvietė bendruomenėse skatinti sporto veiklas, propaguoti sveiką gyvenseną, ypatingą dėmesį skirti darbui su savanoriais ir pabrėžė būtiną savivaldybių ir sporto organizacijų veiklos partnerystę. Pristatydama įgyvendinamą tarptautinį projektą ,,Sporto organizacija – savivaldybė“, kuriame tarp 15 Europos šalių atstovų yra ir Zarasų rajonas, viešnia pabrėžė, kad svarbiausi jo tikslai – diskutuoti apie neformalaus sporto svarbą, skatinti tarpsektorinį bendradarbiavimą, didinti sporto ir kultūros įtaką vietos turizmui, siekti sportui skirtos infrastruktūros išsaugojimo.

Sporto klubo „Ainiai“ prezidentas Vytautas Čypas pristatė šio klubo Dusetose propaguojamas sporto šakas. Dusetiškių krepšinio pasiekimai kasmet pristatomi rengiamame Aukštaitijos kaimo bendruomenių turnyre 3×3 bei su Obelių klubu „Šviesa“ įkurtoje mažų miestelių lygos veikloje. Tinklinis yra ypatingai populiari Dusetose sporto šaka, o čia susibūrusios vyrų ir moterų komandos – daugkartiniai rajono čempionai. Mergaičių futbolas – fenomenalus Dusetų sportinės veiklos reiškinys ir tai paliudija pasiekimai jame: gauti apdovanojimai Lietuvos futbolo pirmenybėse, sportininkių pasiekimai profesionaliose komandose. Dusetose organizuojamos poledinės žūklės varžybos, šaškių, stalo teniso ir galiūnų turnyrai, vėžių valgymo ir žmonų nešimo čempionatai, o nuo 2013 m. dusetiškiai – šalies virvės traukimo čempionato vieno iš etapų organizatoriai. Sporto klubas ,,Ainiai“ yra galiūnų, žūklės, stalo teniso ir futbolo federacijų bei LKSKA „Nemunas“ narys, 2007-2009 m. buvo geriausias šalies klubas kaimo kategorijoje, 2008 m. Utenos apskrities apdovanotas kaip geriausias kaimo sporto klubas apskrityje.

Pristatydamas jau 10 metų vykdančią Dusetų seniūnijos ir parapijos bendruomenės santalkos veiklą, Dusetų seniūnijos seniūnas Saulius Kėblys turėjo kuo didžiuotis – darbų per šį laikotarpį nuveikta daug: sutvarkytas poeto Pauliaus Širvio parkas, įrengta Sartų ežero pakrantės infrastruktūra, organizuotas V. Urbono plaukimas Sartu ežeru ir šio vandens telkinio dugno valymas, įkurtas Skulptūrų parkas, kasmet organizuojamos tradicines respublikines ristūnų žirgų lenktynes, ,,Kraštiečių suėjimai“ bei amatų ir rudens gėrybių mugės, renkami Dusetų garbės piliečiai. Retas miestelis ar kaimas turi savo laikraštį, o štai dusetiškiai tokį mielu širdžiai pavadinimu „Dusetos“ leidžia jau ne vienerius metus!

Antalieptės seniūnijos seniūnas Arvidas Saulius kalbėjo apie Lietuvos kaimo sporto ir kultūros asociacijos „Nemunas“ paramą rengiant bendruomenės renginius: tradicinę gaspadinių šventę, šaltvyšnių valgymo čempionatą, bendruomenės sporto šventę bei pasidžiaugė jog šis bendradarbiavimas ne toks jau ir trumpas – septyneri metai.

Antazavės seniūnijos seniūnas Algirdas Lekaveckas pristatė seniūnijoje veikiančias Antazavės bendruomenės centro, jaunimo klubo „Horizontas“ ir Šniukštų kaimo kartų bendrijos asociacijas ir jų organizuojamus renginius bei įgyvendinamus projektus: kaimo festivalį, stalo teniso turnyrą mokytojui Vytautui Čiegiui atminti, vietinį teatrą, bendradarbiavimą su Dubnos kaimu iš Latvijos.

Sadūnų kaimo bendruomenės pirmininkė Regina Macijauskienė pasakojo apie jos susikūrimą, čia gyvenančių gyvenamosios aplinkos puoselėjimo tradicijas, vykdomas veiklas, organizuojamas talkas. Pranešėja džiaugėsi rengiamų švenčių tradicijomis: kasmet organizuojamomis Užgavėnėmis, Motinos dienos paminėjimu, populiariomis beždžioniukų diskotekomis, Sekminių švente, Joninėmis ir kitais smagiais sadūniškių susiėjimais bei kelionėmis po Lietuvą.

Rokiškio ir Anykščių rajonų atstovai didžiausią dėmesį skyrė jų rajonuose organizuojamiems tradiciniams renginiams. Rokiškėnai pasakojo apie tarptautines senjorų svarsčių kilnojimo bei ,,Pirmosios vagos“ varžybas, populiarų ir žinomą Lietuvoje festivalį ,,Vaidiname žemdirbiams“, Obelių bendruomenės centro, Lietuvos kaimo sporto ir kultūros asociacijos „Nemunas“, Obelių gimnazijos neformaliojo ugdymo ir Rokiškio rajono savivaldybės švietimo skyrių organizuojamą tarptautinį mažų miestelių vaikų ir jaunimo vokalistų festivalį-konkursą ,,Obels žiedo giesmė“, kuriame dalyvauja Lietuvos bei Latvijos mažų miestelių vaikų ir jaunimo vokaliniai kolektyvai: ansambliai, duetai bei solistai. Anykščių delegacijos atstovai papasakojo apie savo kraštą, lankomas vietas, tradicinius bei tarptautinius renginius, tarp kurių tikrai ypatingi: floristinių kilimų kūrimas, E-Dox – pripažintų pasaulio dokumentinių filmų fiesta ir 2013 m. pirmą kartą organizuotos ir sutapusios su Rudens lygiadieniu Obuolinės.

Atvykę svečiai iš Estijos pristatė 1946 m. įkurtą, o 1990-aisiais reorganizuotą Estijos sporto asociaciją Joud. Tai yra pelno nesiekianti savanoriška organizacija, dirbanti visuomenės labui ir nukreipianti pastangas į sporto populiarinimą bei geresnių sąlygų sportinei veiklai sudarymą. LKSKA „Nemunas“ jungia kaimo sporto klubus, seniūnijų bendruomenes, organizuoja jiems sporto ir meno šventes. Panašią misiją Estijoje atlieka sporto organizacija Joud, kuri organizuoja varžybas ne tik miestų, bet ir kaimų gyventojams. Asociacija yra nacionalinė skėtinė organizacija visoms Estijoje veikiančioms sporto asociacijoms, organizuoja ir puoselėja visų teritorinių lygių sporto renginius, čempionatus, turnyrus bei konkursus, nacionalinius ir regioninius kursus sporto vadovams, mokytojams ir savanoriams. 2011-2013 m. asociacija Joud jungė 35 sporto šakų: lengvosios atletikos , kalnų dviračių, plaukimo, tinklinio, krepšinio, futbolo, rankinio, dziudo, graikų-romėnų imtynių, sumo, sunkiosios atletikos, svarsčių kilnojimo, šaudymo, teniso, orientavimosi, šiaurietiško vaikščiojimo, slidinėjimo ir kt. organizacijas. Svarbiausias sportinis įvykis, kuriam ruošiasi asociacija – Saaremaa salos miestelyje Kuressaare vyksiančios XIV Estijos vasaros žaidynės, kuriose tikimasi dalyvaujant daugiau nei 4000 dalyvių.

Latvių delegacija pristatė 1991 m. įkurtą Latvijos sporto asociaciją. Šį visuomeninė organizacija skatintina neformalaus sporto plėtrą Latvijoje, siekia visų socialinių ir amžiaus grupių dalyvavimo sportinėje veikloje, populiarina sveikos gyvensenos tradicijas, organizuoja ir remia sporto renginius. Asociacija organizuoja ligų prevencijos, populiarius sveikatos skatinimo ir ugdymo sporto renginius, kuriuose svarbiausiais dalyviais yra Latvijos gyventojai, nedalyvaujantys profesionalaus sporto veikloje. Šios asociacijos pastangomis organizuojami įvairių sporto šakų čempionatai, nuolat mokoma šiaurietiško ėjimo technikos, organizuojami ne tik įvairios tematikos seminarai, bet ir Latvijos sveikatos diena, sveikatos savaitė, šventės šeimoms, dienos be televizoriaus ir kompiuterio. Ši organizacija – nuolatinė tarptautinių renginių organizatorė.

Seminaro metu Lietuvos kaimo sporto ir kultūros asociacija „Nemunas“ jubiliejaus proga pagerbė ir apdovanojo sidabro medaliu ilgametį Estijos sporto asociacijos Joud pirmininką Ants Saar.

Po prisistatymų seminaro dalyviai darbą tęsė darbo grupėse, kuriose diskutavo apie neformaliojo sporto įtaką fizinei ir psichinei sveikatai, jo reikšmę vietos ekonomikai ir bendruomeniškumo plėtrai, o vėliau savo išvadas pateikė visiems seminaro dalyviams.

Nuoširdžiai dėkojame Lietuvos kaimo sporto ir kultūros asociacijos „Nemunas“ valdybos pirmininkui Kęstučiui Levickui, Dusetų seniūnijos seniūnui Sauliui Kėbliui, Kultūros centro Dusetų dailės galerijos direktoriui Alvydui Stauskui ir darbuotojams, seminaro pranešėjams, atvykusioms delegacijoms. Tikimės, kad šį susitikimą pratęsime 2015 m. Zarasuose vykstančiame festivalyje „Sportas visiems“.

Rūtos Gedvilaitės nuotraukos.

Zarasų rajono savivaldybės informacija

Jums taip pat gali būti įdomu...

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.