Jaunimo programos

Kviečiame dalyvauti tarptautiniame jaunimo forume !

Forumas vyks 2010 birželio 20-25 dienomis Stokholme, Švedijoje.

 

Informacinis kvietimas (anglų k.)

 

Smulkesnė informacija: Jaunimo programų koordinatorė Aušra Nesterovienė

tel. 8-347-52444

e-paštas: ausra7nest@yahoo.com

Kviečiame dalyvauti projekte „Dėstytojų mokymas švietimo per sportą“

 

Kvietimas dalyvauti projekte  (anglų k.)

 

 

Tarptautiniai jaunimo apdovanojimai

Tai pasaulyje gerai žinoma savęs ugdymo programa. Ji atvira visiems jauniems žmonėms nuo 14 iki 25 metų, nepaisant jų gabumų, kilmės, lyties ar religijos.

Programa kviečia įveikti asmeninius iššūkius ir skatina jaunimą savo laisvalaikį skirti įdomiai, kūrybiškai ir maloniai veiklai.2009 m. lapkričio 26–29 d. programos „Tarptautiniai jaunimo apdovanojimai” koordinatoriai vyko į Suomiją. LKSKA „Nemunas“ atstovavo viena iš penkių vizito dalyvių, programos vadovė LKSKA „Nemunas“ tarybos narė Aušra Nesterovienė.

Vizito metu programos vykdytojai susipažino su organizacijomis, kurios įgyvendina programą Suomijoje, bendravo su jaunais žmonėmis – programos dalyviais, lankėsi bendruomenės daugiakultūriniame centre, diskutavo apie programos vykdymo, švietimo bei jaunimo darbo skirtumus ir panašumus Suomijoje, Latvijoje ir Lietuvoje. Daugiausia laiko buvo skirta pasidalinti programos vykdymo patirtimi. Vizito dalyviai turėjo laiko pajusti ir Suomijos kultūrinius ypatumus.

Nuo šių metų pradžios „Tarptautinių jaunimo apdovanojimų“ programoje dalyvauja 12 Lietuvos kaimo sporto ir kultūros asociacijos narių. Šia veikla ugdomas aktyvus pilietis ir diegiamas teigiamas požiūris į gyvenimą ir reiškinius. Suomijos jaunimas daug aktyviau dalyvauja programoje negu Lietuvos. Suomijoje programa „Tarptautiniai jaunimo apdovanojimai” yra viena iš švietimo ir mokslo ministerijos vykdomų funkcijų. Programa labai vertinama ir pripažįstama dėl kelių priežasčių: tai yra gera priemonė ugdyti jaunų žmonių pilietiškumą, padėti integruotis imigrantams. Programą Suomijoje vykdo savivaldybėse įsteigti jaunimo darbo centrai bei nevyriausybinės organizacijos.

LKSKA „Nemunas“, gavęs licenciją, programą „Tarptautiniai jaunimo apdovanojimai“ vykdo nuo 2009 m. vasario 1 d.

Daugiau informacijos apie programą www.jaunimoapdovanojimai.lt

Helsinkio Katedra – turistinio maršruto po Suomijos sostinę pradžia.

Lektoriai – suomiai ruošiasi seminarui;

Agne Kvikliene, TJA koordinatore Lietuvoje) seminaro metu;

2009 m. vasario 3 d. NEMUNUI įteikta tarptautinės programos licencija.

Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra, koordinuojanti programą „tarptautiniai jaunimo apdovanojimai“ Lietuvoje, organizuoja minėtos licencijos įteikimo renginį. Renginį globoja Jungtinės Karalystės ambasadorius Lietuvoje, Jo Ekselencija Simon Butt

Įteiktos licenzijos vykdyti programą „Tarptautiniai jaunimo apdovanojimai“

  2009 m. vasario 3 dieną Jungtinės Karalystės ambasadorius j.e. Simon Butt įteikė licencijas Lietuvos mokykloms ir organizacijoms, kurios pradės vykdyti pasaulyje gerai žinomą „Tarptautinių jaunimo apdovanojimų“ programą.

 

Jaunimo mainų programa „Europos galimybės“

Kuratorius: Aušra Nesterovienė

tel. 8-347-52444

e-paštas: ausra7nest@yahoo.com