Šeimų sporto šventės nuostatai

Šeimų sporto šventės nuostataiŠEIMŲ SPORTO ŠVENTĖ NUOSTATAI

1. Tikslas ir uždaviniai
1. Propaguoti šeimų tarpe turiningą laisvalaikio praleidimą, puoselėti fizinį ugdymą, sportą, sveiką
gyvenseną.
2. Skatinti šeimų tarpusavio bendradarbiavimą, supratimą, toleranciją.
2. Laikas ir vieta
Šventė organizuojama 2022 m. gruodžio 10 d. Alytus, Lauko 23.
Šventės pradžia 10.30 val.
3. Organizavimas ir vykdymas.
Šventę organizuoja ir vykdo  Sporto klubas“ Ąžuolas“ ir LKSKA „Nemunas“.
4. Dalyviai ir programa.
Dalyvauja tik šeimos nariai. Komanda susideda iš 3 žmonių. Šventėje – sportinė – kultūrinė
programa.
Rungtys: Smiginis, boulingas, lankų mėtymas, žvejyba, baudinio spyrimas, šokdynės rungtis,
estafetės, viktorina.
5. APRŪPINIMAS
Kelionės išlaidas ir atvykimą organizuojasi pačios šeimos. Maitinimą – priimanti organizacija.

6. Nugalėtojų nustatymas ir apdovanojimas
Nugalėtojai nustatomi pagal pasiektus rezultatus ir apdovanojami LKSKA ,,Nemunas“ prizais ir
medaliais.

Projektas „Dabar mes judame“ Nr. SRF-FAV-2019-1-0377 finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis.