DUSETOSE VYKO VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDIS

2010 m. gruodžio 16 d. Dusetose įvyko LKSKA „NEMUNAS“ Tarybos posėdis. Posėdyje dalyvavo 10 iš 11 Tarybos narių. Nedalyvavo Aušra Nesteroviene.

Taip pat posėdyje dalyvavo ISCA projektų vadybininkė Saška  Benedikt, Zarasų rajono meras Arnoldas Abramavičius, vice merė  Stasė Goštautienė, Utenio laikraščio vyr. redaktorius Donatas Čepukas, sporto klubo „AINIAI“ pirmininkas Vytautas Čypas.

Tarybos posėdžio darbotvarkėje:

 1. 2010 m. pravestų renginių analizė;
 2. 2011 m. renginių skirtų  LKSKA „NEMUNAS“20 – čiui svarstymas.
 3. Sante Tarptautinio sporto projekto vykdymas;
 4. Sporto klubo „Ainiai“ veikla;
 5. Naujų narių priėmimas;
 6. Ekskursija po Dusetų kraštą;
 7. Einamieji reikalai;

Tarybos posėdyje patvirtintas 2011 m. renginių planas;

Patvirtintas 2011 m. LKSKA „NEMUNAS“ biudžetas.

Patvirtinti nauji nariai:

 1. Onuškio kaimo bendruomenė, Rokiškio raj.
 2. Žemaitijos arklių augintojų asociacija;
 3. Šiaulių raj. sporto klubas „MIRAŽAS“;
 4. Šiaulių rajono sporto klubas „NAISIAI“;
 5. Ukmergės  moterų  krepšinio klubas;
 6. VšĮ „Antalieptės  pramogos“;
 7. Sadūnų kaimo bendruomenė Zarasų raj.;

Pagal prašymą išbraukti iš sąrašų VšĮ „Aušrinės rytmetis“ ir nepriimti į LKSKĄ „NEMUNAS“ narius Nacionalinė giminių ir šeimų asociacija.

Dusetų sporto klubas „AINIAI“ supažindino su savo veikla, buvo suorganizuota ekskursija po Dusetų apylinkes.

Dėkojame Dusetų seniūnui Sauliui Kėbliui už puikų renginio organizavimą.

Jums taip pat gali būti įdomu...