ŽIRGŲ SPORTO VARŽYTUVĖS NUOSTATAI

         

ŽIRGŲ SPORTO VARŽYTUVĖS NUOSTATAI

  1. Tikslas ir uždaviniai

1.1. Populiarinti ristūnų žirgų sportą Širvintų rajone.

2.2. Plėtoti sportinius ryšius, kelti sportininkų meistriškumą.

  1. Vadovavimas ir vykdymas

2.1. Varžybas vykdo ir organizuoja LKSKA ,,Nemunas“, varžybų techninę dalį vykdo VšĮ Respublikinė lenktyninių žirgų lyga ir ŽŪB „Žirgynas“.

  1. Dalyviai, vykdymo laikas

3.1. Varžybos vykdomos 2020 m. rugpjūčio 07 d. Širvintų raj, Kalnalaukio k. Ristūnų g 6., Širvintų hipodrome. Varžybų pradžia 11.30 val..

3.2. Varžybose dalyvauja vadeliotojai turintys galiojančias licenzijas.

3.3. Kiekvienas dalyvis užsiregistravimu savaime sutinka, kad renginio organizatoriai visas renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai, be atskiro sutikimo, naudoti rinkodaros tikslais.

  1. Varžybų vykdymo tvarka.

4.1. Varžybos vykdomos pagal VšĮ Respublikinės lenktyninių žirgų lygos priimtas Ristūnų žirgų varžybų pravedimo taisykles.

4.2. Varžybų  programa bus paruošta užsiregistravus visiems dalyviams.

  1. Apdovanojimas ir varžybų finansavimas

5.1. Varžybų nugalėtojus ir prizininkus apdovanoja LKSKA ,,Nemunas“.

5.2 Dalyviai bus apdovanojami taurėmis ir medaliais.

 

Projektas „Dabar mes judame“ Nr. SRF-FAV-2019-1-0377 finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis.