Žiemos sutikimo šventė nuostatai

PROGRAMA IR NUOSTATAI
Žiemos sutikimo šventė

I. VARŽYBŲ INFORMACIJA
VIETA: JSK „Civinskų žirgai“, Vilniaus raj. Raudondvario km.
DATA: 2022 11 26

 BENDROJI INFORMACIJA

I. Tikslai ir uždaviniai:

1. Populiarinti jojimo sportą Vilniaus rajone.
2. Kelti raitelių sportinį meistriškumą.

II. Varžybų laikas ir vieta: Varžybos vykdomos 2022 11 26 dieną, 10.00 val., Vilniaus rajone, Raudondvario km., jojimo klubo „Civinskų žirgai“ teritorijoje.
III. Varžybų dalyviai ir vykdytojai:
Varžybas vykdo jojimo sporto klubas „Civinskų žirgai“ kolektyvas.
IV. Vadovavimas:
1. Varžybų vyr. teisėjas Jūratė Civinskaitė.
2. Apdovanojimas : Kiekvienoje rungtyje į apdovanojimus bus kviečiami trys geriausi duetai. Nugalėtojas apdovanojamas
taure, prizines vietas užėmę žirgai apdovanojami rozetėmis.
V. DALYVIŲ SKAIČIUS
Sportininkų skaičius: nenurodyta
Žirgų skaičius sportininkui: nenurodyta
Žirgui leidžiama startuoti: 3 startai
VI. PARAIŠKOS
 Paraiškas siųsti elektroniniu paštu juratecivinskaite@yahoo.com
1. PARAIŠKŲ TEIKIMO TERMINAI IR MOKESČIAI:
PARAIŠKOS TURI BŪTI TEIKIAMOS:
Paskutinė paraiškų teikimo data: 24/11/2022

 TVARKARAŠTIS

Konkūras Laikas Diena Kliūčių aukštis

Artikulas Prizas
Konkūras Nr. 1 10:00 26/11/2022 kartelės Art.: 238.2.1 Nugalėtojas
apdovanojamas taure, prizines vietas užėmę žirgai apdovanojami rozetėmis.
Konkūras Nr. 1 Sekantis 25/06/2022 60 cm Art.: 238.2.1 Nugalėtojas
apdovanojamas taure, prizines vietas užėmę žirgaiapdovanojami rozetėmis.

 PROGRAMA
2022 11 26 (šeštadienis), 10:00 val. „S/K Civinskų žirgai“ konkūras Nr.1 Kartelės. Art.238.2.1
„Kaimo sporto ir kultūros asociacija Nemunas“ konkūras Nr.2
Didėjančio sunkumo konkūras. Art.269.2. Kliūčių aukštis iki 60 cm.

1. VETERINARINIAI REIKALAVIMAI
BENDRIEJI REIKALAVIMAI
Remiantis FEI elgesio kodeksu dėl žirgų gerovės, visi varžybose dalyvaujantys
žirgai privalo būti fiziškai pasiruošę ir nesergantys užkrečiamomis ligomis.
PASAI IR LICENCIJOS
Visi žirgai privalo turėti tvarkingus ir galiojančius nacionalinius arba tarptautinius
pasus. Raiteliai iš Lietuvos bei jų žirgai privalo turėti galiojančias licencijas, kad
galėtų dalyvauti varžybose.
SKIEPAI IR KRAUJO TYRIMAI
Gripo vakcinacija turi būti galiojanti pagal Lietuvoje galiojančius veterinarinius
reikalavimus (pagal gamintojo nurodymus, 1 kartą metuose). Žirgai privalo būti
ištirti 3 ligų atžvilgiu (infekcinės arklių anemijos, kergimo ir įnosių ligos) vieną
kartą metuose.
X. PAPILDOMA INFORMACIJA
1. ATSAKOMYBĖ
Varžybų organizatoriai neprisiima jokios atsakomybės dėl materialinės ar
fizinės žalos, nelaimingų atsitikimų ar ligos, su kuria susidūrė sportininkai, savininkai ar grumai, nepriklausomai nuo to ar tai atsitiko varžybų aikštelėje ar už jos ribų, prieš, per ar po varžybų. Žala žirgams, treneriams, inventoriui ir kitam turtui ( įskaitant vagystes ar nuostolius) taip pat nebus organizatorių atsakomybėje. Rekomenduojama nuo minėtų faktorių apsidrausti.
2. DRAUDIMAS
Raiteliai/savininkai/pagalbiniai darbuotojai patys privalo pasirūpinti tinkamu
draudimu nuo nelaimingų atsitikimų, kuris nelaimingam atsitikimui įvykus
varžybų metu padengs medicinines ir kitas su tuo susijusias išlaidas.
Visi savininkai ir sportininkai yra asmeniškai atsakingi už žalą tretiesiems
asmenims, kurią sukėlė jie patys, jų darbuotojai ar jų žirgai. Dėl to patariame
įsigyti trečiųjų šalių draudimą, pilnai padengiantį su tokiais įvykiais žirginio
sporto varžybose susijusią žalą Lietuvoje bei užsienyje. Organizacinis
komitetas neprisiima jokios atsakomybės dėl materialinės ar fizinės žalos
tretiesiems asmenims, kurią sukėlėte jūs, jūsų žirgai ar darbuotojai.
3. ASMENŲ DUOMENŲ APSAUGA
NUOTRAUKOS BEI VIDEO ĮRAŠAI
Pateikdamas paraišką dalyvauti varžybose, raitelis sutinka būti
fotografuojamas ir/ar filmuojamas oficialios varžybų fotografų ir/ar filmavimo
komandos. Raitelio nuotraukos ir/ar vaizdo įrašai gali būti naudojami renginio
reklamai. Šios nuotraukos gali būti atspausdintos ir/ar naudojamos
skaitmeninėje erdvėje, įskaitant, bet neapsiribojant straipsniais, interneto
svetainėmis, plakatais, reklamomis bei socialiniais tinklais.

4. NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS IR APDOVANOJIMAS
Nugalėtojai ir žemesniųjų vietų laimėtojai nustatomi pagal veikiančias FEI
jojimo taisykles.
5. APRŪPINIMAS
Varžybų organizatoriai užtikrina varžybų dalyvių medicininį aptarnavimą,
nugalėtojų ir prizininkų apdovanojimą.

Projektas „Dabar mes judame“ Nr. SRF-FAV-2019-1-0377 finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis.