Žemaitijos seniūnijų ir kaimo bendruomenių sporto šventė ,,Lieplaukė 2022“ nuostatai

Žemaitijos seniūnijų ir kaimo bendruomenių sporto šventė ,,Lieplaukė 2022“

N U O S T A T A I

Tikslas – Prisidėti prie sporto, kūno kultūros ir meno plėtojimo kaime tarp įvairaus amžiaus žmonių bei
ugdyti nuostatą sveikai gyventi, plėtoti draugystę tarp sportininkų ir sporto kolektyvų.
1. Uždaviniai:
1.1. Puoselėti kūno kultūrą ir mėgėjų sportą, didinti kaimo gyventojų fizinį aktyvumą.
1.2. Gerinti bendruomenių narių tarpusavio supratimą, toleranciją, bendravimą.
2. Vieta, laikas, vykdytojai
2.1. Šventė vyks liepos 30 dieną Lieplaukėje ( Mokyklos g. 7, Ryškėnų seniūnija, Telšių rajonas).
2.2. Varžybas vykdo Ryškėnų sporto klubo deleguoti teisėjai.
3. Organizatoriai
LKSKA Nemunas kartu su Ryškėnų sporto klubu ir Lieplaukiškių draugija.
4. Partneriai
Lieplaukės k. bendruomenė , LŠS Žemaitijos 8 – oji rinktinė.
5. Pagrindinis šventės rėmėjas
Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija.
6. Dalyviai ir paraiškos, registracija
5.1. Renginyje dalyvauja seniūnijų ir kaimo bendruomenių sporto klubų bei kolektyvų suburtos
komandos ir sportininkai.
5.2. Dalyvių amžius neribojamas.
5.3. Vardines paraiškas dalyvauti varžybose tvirtina seniūnai, sporto klubų , kaimo bendruomenių arba
atskirų komandų vadovai. Paraiškų formas organizatoriai dalyviams atsiųs iš karto po registracijos.
5.4. Išankstinės delegacijų, komandų paraiškos siunčiamos el. paštu tomasgaurylius@gmail.com ne vėliau
kaip iki 2022 m. liepos 27 d.
Pastabos:*– Visų sporto šakų varžybų sistemą ir rungtynių laiką, priklausomai nuo užsiregistravusių
komandų skaičiaus, nustato varžybų vyr. teisėjas Tomas Gaurylius .
6. Nugalėtojų nustatymas ir apdovanojimai
6.1. Varžybų nugalėtojai nustatomi pagal atskirų sporto šakų galiojančias varžybų taisykles;
6.2. Nugalėtojai ir prizininkai nustatomi pagal didžiausią surinktų taškų sumą.
6.3. Kiekvienos sporto šakos nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami iš karto po varžybų.

7. Sporto šakos ir programa:
Šeimų futbolas 3×3 11.30 val. Komandos sudėtis – 3 dalyviai. Dalyvauja tik vienos šeimos nariai.

Krepšinis MIX 3×3 11 val. Mišri. 3 žaidėjai, 1 atsarginis . Viso 4dalyviai.

Aikštėje žaidžia 2 vyrai ir 1 moteris arba atvirkščiai.

3. Smiginis
13 val.

Asmeninės varžybos ( moterys, vyrai, vaikai 2009 m. g. ir jaunesni).

Dalyvis meta 5 kartus po 3 strėlytes.

4. Šachmatai
10 val.

Asmeninės varžybos ( moterys, vyrai, vaikai 2011 m. g. ir jaunesni). Dalyvių skaičius ribotas.

Bus vykdoma šveicariška turnyrų sistema 9 ratai po 7 min. pridedant 3 sek. už padarytą ėjimą. Vaikai žaidžia atskirai.

5. Šaškės
11val.

Asmeninės varžybos ( moterys, vyrai, jaunimas 2005 m. g. ir jaunesni). Dalyvių skaičius ribotas.

Bus vykdoma šveicariška turnyrų sistema 9 ratai po 10min.

6. Rankų lenkimas
13 val.

Asmeninės (vyrai, moterys).\Vyrų kategorijos ( iki 85 kg, 85+);Moterys (absoliuti įskaita); Sportininkų (vyrų) svėrimas 12 val.

Dešine ranka. Varžybų vykdymo sistema priklausys nuo dalyvių skaičiaus.

7.
Šaudymas iš lazerinio pistoleto 11 val.

Asmeninės varžybos ( moterys, vyrai, vaikai 2009 m. g. ir jaunesni). Dalyvių skaičius ribotas.

Atstumas nuo taikinio 8 metrai. Laiko trukmė – 50 sek. Rezultatas fiksuojamas kart/sek.

8. Stalo tenisas
11 val.

Asmeninės (vyrai, moterys). Žaidimas vyks lauke.

9.
Bėgimai
12 val. Asmeninės varžybos ( moterys 1km, vyrai 2km.).

Bėgimas vyks ant guminės dangos.

P.S. Renginio metu vyks įvairios šeimų estafetės ir netradicinės rungtys, edukaciniai užsiėmimai.

8. Informacija apie renginį
Išsamesnė informacija apie kiekvienas varžybas rasite Ryškėnų sporto klubas bei LKSKA Nemunas
Facebook paskyrose.
Informacija telefonu darbo dienomis iki 17 val. (8 695 82439 Tomas)