Žemaitijos šaškių, šachmatų bei kitų sporto šakų šventė ,,Lieplaukė 2021“

                                                              Tvirtinu:

                                                                               LKSKA Nemunas

                                                                                         Pirmininkas E. Martinka

                                                                              Data: 2021 07 01

                                                        

            Žemaitijos šaškių, šachmatų bei kitų sporto šakų šventė ,,Lieplaukė 2021“

Tikslas –  Prisidėti prie sporto, kūno kultūros ir meno plėtojimo kaime tarp įvairaus amžiaus žmonių bei

ugdyti nuostatą sveikai gyventi, plėtoti draugystę tarp sportininkų ir sporto kolektyvų.

  1. Uždaviniai:

1.1. Puoselėti kūno kultūrą ir mėgėjų sportą, didinti kaimo gyventojų fizinį aktyvumą.

1.2. Gerinti bendruomenių narių tarpusavio supratimą, toleranciją, bendravimą.

  1. Vieta, laikas, vykdytojai

2.1. Šventė vyks liepos 17 dieną Lieplaukėje ( Mokyklos g. 7, Ryškėnų seniūnija, Telšių rajonas).

2.2. Varžybas vykdo Ryškėnų sporto klubo deleguoti teisėjai.

  1. Organizatoriai

LKSKA Nemunas kartu su Ryškėnų sporto klubu.

  1. Partneriai

Lieplaukiškių draugija, Lieplaukės k. bendruomenė , Telšių šaškių sporto klubas ,,Smūgis“.

  1. Dalyviai ir paraiškos, registracija

5.1. Renginyje  dalyvauja seniūnijų ir  kaimo bendruomenių sporto klubų bei kolektyvų suburtos komandos ir sportininkai.

5.2. Dalyvių amžius neribojamas.

5.3. Vardines paraiškas dalyvauti varžybose tvirtina seniūnai, sporto klubų , kaimo bendruomenių arba atskirų komandų vadovai. Paraiškų formas organizatoriai dalyviams atsiųs iš karto po registracijos.

            5.4. Išankstinės delegacijų, komandų paraiškos siunčiamos el. paštu tomasgaurylius@gmail.com  ne vėliau kaip iki 2021 m. liepos 7 d.

Pastabos:*– Visų sporto šakų varžybų sistemą ir rungtynių laiką, priklausomai nuo užsiregistravusių komandų skaičiaus, nustato varžybų vyr. teisėjas Tomas Gaurylius .                                                               

  1. Sporto šakos ir programa:
Eil. Nr. Sporto šakos pavadinimas,

varžybų pradžia

Dalyviai Kita info
1.  Šeimų futbolas 3×3

         12 val.        

    Komandos sudėtis nuo 2 iki 4 dalyvių. Dalyvauja tik vienos šeimos nariai.

Žaidimo metu aikštelėje gali žaisti ne daugiau kaip 3 ir ne mažiau kaip 2 vienos komandos žaidėjai.

2.     Krepšinis  3×3

         11 val.    

Mišri. 3 žaidėjai, 1 atsarginis . Viso 4 dalyviai.  Aikštėje žaidžia 2 vyrai ir 1 moteris arba atvirkščiai.
3.        Smiginis

         11 val.           

Asmeninės varžybos. Vyks vaikų, moterų ir vyrų grupių varžybos. Dalyvis meta 5 kartus po 3 strėlytes. 
4.        Šachmatai                     

         10 val.

Asmeninės varžybos ( absoliuti įskaita, moterys, vyrai 60+, senjorai 70+ ).                            Dalyvių skaičius ribotas. Bus vykdoma šveicariška turnyrų sistema 9 ratai po 10 min. kiekvienam žaidėjui.
5.          Šaškės                             

          11 val.

Asmeninės varžybos  ( absoliuti įskaita, jaunimas iki 18 m. ,  moterys, senjorai 70+).    Dalyvių skaičius ribotas. Bus vykdoma šveicariška turnyrų sistema 9 ratai po 10 min. kiekvienam žaidėjui. Bus apdovanojami geriausiai pasirodę Ryškėnų seniūnijos šaškininkai (vyrai, moterys).
6. Rankų lenkimas    14 val. Asmeninės (vyrai, moterys).

 Kategorijos ( iki 85 kg, 85+, absoliuti įskaita. Sportininkų svėrimas 13 val.

 Dešine ranka.

            P.S. Renginio metu vyks įvairios šeimų estafetės ir netradicinės rungtys.

  1. Nugalėtojų nustatymas ir apdovanojimai

7.1. Varžybų nugalėtojai nustatomi pagal atskirų sporto šakų galiojančias varžybų taisykles;

7.2. Nugalėtojai ir prizininkai nustatomi pagal didžiausią surinktų taškų sumą.

7.3. Kiekvienos sporto šakos nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami iš karto po varžybų.

  1. Informacija apie renginį

            Išsamesnė informacija apie kiekvienas varžybas rasite Ryškėnų sporto klubas bei LKSKA Nemunas

            Facebook paskyrose.

Informacija telefonu darbo dienomis iki 18 val.  (8 695 82439 Tomas)

 

           Projektas „Dabar mes judame“ Nr. SRF-FAV-2019-1-0377 finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis.