ŽEMAITIJOS REGIONO VYRŲ IR MOTERŲ SVARSČIŲ KILNOJIMO VARŽYBŲ „ŽEMAITIJOS TAURĖ“ NUOSTATAI

ŽEMAITIJOS REGIONO VYRŲ IR MOTERŲ SVARSČIŲ
KILNOJIMO VARŽYBŲ „ŽEMAITIJOS TAURĖ“

NUOSTATAI

1.Varžybų tikslas:
– populiarinti svarsčių kilnojimą Telšių rajone;
– išaiškinti geriausius svarsčių kilnotojus ir kelti sportininkų meistriškumą;
– užmegzti ir palaikyti draugiškus ryšius su Telšių, Mažeikių, Kuršėnų, Plungės, Kelmės ir kitų
rajonų mokyklomis, kaimų bendruomenėmis, kuriose kultivuojamas svarsčių kilnojimas;
2. Varžybų vieta ir laikas:
Varžybos vykdomos 2022 metų birželio 25 dieną Degaičių sporto salėje (jei lytų) arba prie lauko
estrados. Dalyvių svėrimas 9.30 – 10.00 val. Varžybų pradžia 10.30 val.
3. Dalyviai:
Varžybos vykdomos pagal Lietuvos svarsčių kilnojimo federacijos patvirtintas taisykles. Svarsčio
svoris gali būti pasirenkamas
Svorių kategorijos:
– mergaitės – 2006 m.g. ir jaun., be svorio kategorijų, svarstis 8 kg,
– merginos – 2003 m. g., ir jaun.,be svorio kategorijų, svarstis 12 kg,
– moterys – 2002 m.g. ir vyr., be svorio kategorijų, svarstis 16 kg
– vaikai – 2009 m. g. ir jaunesni- svarstis 8 kg, svorio kat. : iki 45 kg., iki 55 kg., virš
55 kg
– jaunučiai – 2007 m.g. ir jaunesni- svarstis 12 kg, svorio kat: iki 60, -68, -75, +75 kg.
– jauniai – 2005 m.g. ir jaunesni – svarstis 16 kg, svorio kat: -63,-68,
75, +75 kg.
– jaunimas- 2002 m.g. ir jaun., (svarstis pasirinktinai), svorio kat:-73, -77, -85,
+85 kg;
– suaugusieji- 2001 m. g. ir vyr. (svarstis pasirinktinai), 73, 77, 85, 90, +90 kg.
– veteranai – 1982 m.g.-1972 m.g. (svarstis pasirinktinai), svorio kategorijų nėra;
– veteranai – 1973 m.g.-1963 m.g. (svarstis pasirinktinai), svorio kategorijų nėra;
-veteranai – 1962 m.g.-1952 m.g. (svarstis pasirinktinai), svorio kategorijų nėra;
– veteranai – 1951 m. ir vyr. (svarstis pasirinktinai), svorio kategorijų nėra.
Sportininkas gali startuoti tik vienoje amžiaus grupėje. Varžybos asmeninės.
Gydytojo patvirtintas paraiškas ir asmens dokumentus dalyviai pateikia varžybų vyr. teisėjui
varžybų dieną svėrimo metu.

Rungties trukmė: rovimas – 5 min.

4. Nugalėtojų nustatymas ir apdovanojimas:
Nugalėtojai ir prizininkai išaiškinami kiekvienoje amžiaus grupėje ir svorio kategorijoje. Taškai
skaičiuojami:
Vyrams
Svarstis
Veiksmas

12 kg 16 kg

24 kg 32 kg

Rovimas 0,25 0,5 1 2

Merginoms
Svarstis
Veiksmas

8 kg 12 kg

16 kg 24 kg

Rovimas 0,25 0,5 1 2

Nugalėtojai ir prizininkai kiekvienoje amžiaus grupėje ir svorio kategorijoje apdovanojami medaliais.
Kiekvienoje amžiaus grupėje pasiekę geriausią rezultatą sportininkai bus apdovanoti taurėmis.
5. Varžybų organizatorius, partneriai ir rėmėjai.
Varžybas organizuoja ir vykdo Degaičių sporto klubas. Remia LKSKA,,Nemunas“ ir Kęstutis
Kasparavičius.
6. Dalyvavimo sąlygos ir paraiškų pateikimas:
Dalyvių komandiruotės išlaidas apmoka siunčianti organizacija. Apie dalyvavimą pranešti telefonais
+37068435405 (Kęstučiui) arba +37061043018 (Broniui) iki birželio 23 dienos 17- tos valandos.
Išankstines paraiškas galima siųsti el. paštu bruons@gmail.com

Varžybų vyr. teisėjas Kęstutis Kasparavičius
Vyr. sekretorius Bronislovas Šiaudkulis

Projektas „Dabar mes judame“ Nr. SRF-FAV-2019-1-0377 finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis.