ŽEMAITIJOS REGIONO VYRŲ IR MOTERŲ SVARSČIŲ KILNOJIMO VARŽYBŲ „DEGAIČIAI-2015“ NUOSTATAI

ŽEMAITIJOS REGIONO VYRŲ IR MOTERŲ SVARSČIŲ
KILNOJIMO VARŽYBŲ „DEGAIČIAI-2015“

NUOSTATAI

1.Varžybų tikslas:
– populiarinti svarsčių kilnojimą Telšių rajone;
– išaiškinti geriausius svarsčių kilnotojus ir kelti sportininkų meistriškumą;
– užmegzti ir palaikyti draugiškus ryšius su Telšių, Tauragės, Kuršėnų, Plungės, Kelmės ir kitų rajonų mokyklomis, kaimų bendruomenėmis, kuriose kultivuojamas svarsčių kilnojimas;
– nustatyti stipriausias komandas.

2. Varžybų vieta ir laikas:
Varžybos vykdomos 2015 metų kovo 14 dieną Degaičių sporto salėje. Dalyvių svėrimas 9.00 – 10.00 val. Varžybų pradžia 11.00 val.

3. Dalyviai:
Varžybos vykdomos pagal Lietuvos svarsčių kilnojimo federacijos patvirtintas taisykles.
Svorių kategorijos:
-moterys – svorio kategorijos : iki 55 kg. (svarstis 8 kg), iki 65kg., +65 kg. Svarstis 16 kg (rovimas)
-jaunučiai – 2002 m. g. ir jaunesni – svarstis 8 kg, svorio kategorijos : iki 40 kg., iki 45 kg.,iki 50 kg, iki 60 kg. ir +60 kg.
-jauniai – 1998 m.g. ir jaunesni- svarstis 16 kg (dvikovė), svorio kat: iki 63, 73, +73 kg.
-jaunimas – 1991 m. g. ir jaunesni – svarstis 24 kg (dvikovė), svorio kat: 68, 73, 77, 85, +85 kg;
-suaugusieji– be amžiaus apr. – svarstis 32 kg. (dvikovė), svorio kat: 73, 78, 85, 95, +95 kg;
-veteranai – 1974 m.g.-1970 m.g. – svarstis 24 kg (dvikovė), svorio kategorijų nėra;
-veteranai – 1969 m.g.-1965 m.g. – svarstis 24 kg (dvikovė), svorio kategorijų nėra;
-veteranai – 1964 m.g.-1960 m.g. – svarstis 24 kg (dvikovė ), svorio kategorijų nėra;
-veteranai – 1961 m.g.-1957 m.g. – svarstis 16 kg (dvikovė), svorio kategorijų nėra;
-veteranai – 1956 metų gimimo ir vyresni –svarstis 16 kg (dvikovė)
Sportininkas gali startuoti tik vienoje amžiaus grupėje. Varžybos asmeninės, komandinės. Gydytojo patvirtintas paraiškas ir asmens dokumentus dalyviai pateikia varžybų vyr. teisėjui varžybų dieną svėrimo metu.
Rungčių trukmė: stūmimas – 10 min., rovimas – 10 min.

4. Nugalėtojų nustatymas ir apdovanojimas:
Nugalėtojai ir prizininkai išaiškinami kiekvienoje amžiaus grupėje ir svorio kategorijoje. Taškai skaičiuojami:
– stūmimas (kai stumiami nuo krūtinės du svarsčiai vienu metu ir fiksuojami virš galvos) – 1 tšk;
– rovimas (kai raunama su viena, vėliau su kita ranka nepadedant ant žemės) – abiejų rankų pakėlimų suma;
– moterų rovimo veiksme – abiejų rankų pakėlimų suma.
Komanda, sudaryta iš 6 dalyvių, surinkusi daugiausiai taškų, tampa nugalėtoja. Komandai nugalėtojai nustatyti imami 6 geriausiai pasirodę moterų, jaunučių, jaunių, jaunimo, suaugusiųjų ir veteranų amžiaus grupėse sportininkų rezultatai. Taškai skaičiuojami: 1 vieta – 10 tšk., 2 vieta – 8 tšk., 3 vieta – 7 tšk., 4 vieta – 6 tšk., 5 vieta – 5 ir t.t. Komandinėse varžybose surinkus vienodai taškų, aukštesnė vieta skiriama komandai, iškovojusiai daugiau pirmų, antrų, trečių vietų. Taip pat komandinėse varžybose gali dalyvauti ir nepilnos sudėties komanda. Nugalėtojai ir prizininkai kiekvienoje amžiaus grupėje ir svorio kategorijoje apdovanojami medaliais. Kiekvienoje amžiaus grupėje pasiekę geriausią rezultatą sportininkai bus apdovanoti taurėmis. Komanda nugalėtoja ir prizininkės apdovanojamos taurėmis.

5. Varžybų organizatorius, partneriai ir rėmėjai.
Varžybas organizuoja ir vykdo Degaičių sporto klubas ir LKSKA „Nemunas“, o remia Telšių sporto ir rekreacijos centras ir Kęstutis Kasparavičius.

6. Dalyvavimo sąlygos ir paraiškų pateikimas:
Dalyvių komandiruotės išlaidas apmoka siunčianti organizacija. Apie dalyvavimą pranešti telefonais +37068435405 (Kęstučiui) arba +37061043018 (Broniui) iki vasario 26 dienos 17 – tos valandos. Išankstines paraiškas galima siųsti el. paštu bruons@gmail.com

Varžybų vyr. teisėjas                                                        Kęstutis Kasparavičius

Vyr. sekretorius                                                               Bronislovas Šiaudkulis