Žemaitijos regiono šeimų sporto šventės nuostatai

Lietuvos kaimo sporto ir kultūros asociacija „Nemunas“

ŽEMAITIJOS REGIONO ŠEIMŲ SPORTO ŠVENTĖS „AŠ, TĖTIS IR

MAMA-JUDRI SPORTIŠKA ŠEIMA“

N U O S T A T A I

I. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI:
1. Propaguoti turiningą aktyvų šeimų laisvalaikį.
2. Sportinės veiklos priemonėmis praturtinti, sustiprinti ir ugdyti šeimos narių asmenybes.

II. ORGANIZATORIAI:
Renginio organizatoriai – Lietuvos kaimo sporto ir kultūros asociacija „Nemunas“. Vykdytojai –
Rietavo moterų klubas „Gaja“, Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazija.
III. VIETA, LAIKAS, VYKDYMAS:
Renginys organizuojamas 2022 m. spalio mėn. 29d. ( šeštadienį ) Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazijos
(Rietavas, Daržų g. 1) sporto salėje.
IV. DALYVIAI:
Renginyje dalyvauja Žemaitijos regiono šeimų komandos, kurias sudaro: mergaitė (iki 12 m.), mama
ir tos pačios šeimos močiutė, berniukas (iki 12 m.), tėtis ir tos pačios šeimos senelis.
V. NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS IR APDOVANOJIMAS:
Komanda nugalėtoja ir komanda, antros bei trečios vietos nugalėtoja, bus apdovanojamos taurėmis,
medaliais ir atminimo prizais. Visos dalyvavusios komandos bus apdovanojamos šventės dalyvio
suvenyrais.
Kiekviena komanda dalyvauja 5-iose sportinėse estafetėse. Sumuojamas bendras visų estafečių
rezultatas ir išaiškinami nugalėtojai.
Apdovanojami tėveliai – tritaškių metimo nugalėtojai, ir broliukai – baudų metimo nugalėtojai bei
prizininkai.
VI. RENGINIO PROGRAMA:
1. Iškilmingas šventės atidarymas, bendra visų dalyvių mankšta.
2. Sportinės estafetės: I, II, III, IV,V.
3. Meno kolektyvų pasirodymai.
4. Šeimų komandų atstovų baudų ir tritaškių metimo konkursas.
5. Šventės dalyvių ir nugalėtojų apdovanojimas.

Projektas „Dabar mes judame“ Nr. SRF-FAV-2019-1-0377 finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis.