ŽEMAITIJOS REGIONO ŠEIMŲ SPORTO ŠVENTĖS „JUDRI IR SPORTIŠKA ŠEIMA“ NUOSTATAI

RIETAVO SPORTO MOTERŲ KLUBAS „GAJA“

ŽEMAITIJOS REGIONO ŠEIMŲ SPORTO ŠVENTĖS „JUDRI IR SPORTIŠKA ŠEIMA“

N U O S T A T A I

I. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI:

1.Propaguoti turiningą laisvalaikį.
2.Sportinės veiklos priemonėmis praturtinti, sustiprinti ir ugdyti šeimos narių asmenybes.

II. ORGANIZATORIAI:

Lietuvos kaimo sporto ir kultūros asociacija „Nemunas“; Rietavo sporto moterų klubas „Gaja“.

III. VIETA, LAIKAS, VYKDYMAS:

Renginys organizuojamas 2015 m. kovo 29 d. mėnesį Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazijos (Rietavas, Daržų g. 1) sporto salėje.

IV. DALYVIAI:

Renginyje dalyvauja Žemaitijos regiono šeimų komandos, kurias sudaro: mergaitė (iki 11 m.), mama ir tos pačios šeimos močiutė, berniukas (iki 11 m.), tėtis ir tos pačios šeimos senelis.

V. NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS IR APDOVANOJIMAS:

Komanda nugalėtoja ir komanda, antros bei trečios vietos nugalėtoja, bus apdovanojamos taurėmis, medaliais ir atminimo prizais. Visos dalyvavusios komandos bus apdovanojamos šventės dalyvio suvenyrais.
Kiekviena komanda dalyvauja 4-iose sportinėse estafetėse. Sumuojamas bendras visų estafečių rezultatas ir išaiškinami nugalėtojai.
Apdovanojami tėveliai – tritaškių metimo nugalėtojai, ir broliukai – baudų metimo nugalėtojai bei prizininkai.

VI. RENGINIO PROGRAMA:

1. Iškilmingas šventės atidarymas.
2. Sportinės estafetės: I, II, III, IV.
3. Meno kolektyvų pasirodymai.
4. Tėvelių tritaškių metimo konkursas.
5. Broliukų baudų metimo konkursas.
6. Varžybų dalyvių ir nugalėtojų apdovanojimas.