Žemaitijos krašto kaimo bendruomenių ir seniūnijų sporto ir meno šventė ,,Ryškėnų vasara 2022“ Nuostatai

Žemaitijos krašto kaimo bendruomenių ir seniūnijų sporto ir meno šventė ,,Ryškėnų vasara 2022“

N U O S T A T A I

Tikslas – Prisidėti prie sporto, kūno kultūros ir meno plėtojimo kaime tarp įvairaus amžiaus žmonių bei
ugdyti nuostatą sveikai gyventi, plėtoti draugystę tarp sportininkų ir sporto kolektyvų.

1. Uždaviniai:
1.1. Puoselėti kūno kultūrą ir mėgėjų sportą, didinti gyventojų fizinį aktyvumą.
1.2. Gerinti bendruomenių narių tarpusavio supratimą, toleranciją, bendravimą.
1.2. Pažymėti Ryškėnų sporto klubo 15 metų sukaktį.
2. Vieta, laikas, vykdytojai
2.1. Šventė vyks birželio 24 dieną Ryškėnų bendruomenės parke ( Ryškėnų seniūnija, Telšių rajonas).
2.2. Varžybas vykdo Ryškėnų sporto klubo deleguoti teisėjai.
3. Organizatoriai
LKSKA Nemunas kartu su Ryškėnų sporto klubu.
4. Partneriai
Ryškėnų k. bendruomenė, Ryškėnų kultūros centras, Ryškėnų seniūnija, Telšių orientavimosi sporto
klubas.
5. Dalyviai ir paraiškos
5.1. Renginyje dalyvauja seniūnijų ir kaimo bendruomenių sporto klubų bei kolektyvų suburtos
komandos ir sportininkai.
5.2. Dalyvių amžius neribojamas.
5.3. Vardines paraiškas dalyvauti varžybose tvirtina seniūnai, sporto klubų, kaimo bendruomenių arba
atskirų rungčių komandų vadovai.
5.4. Išankstinės delegacijų, komandų paraiškos siunčiamos el. paštu tomasgaurylius@gmail.com ne vėliau
kaip iki 2022 m. birželio 20 d.
Pastabos:*– Visų sporto šakų varžybų sistemą ir rungtynių laiką, priklausomai nuo užsiregistravusių
komandų skaičiaus, nustato varžybų vyr. teisėjas Tomas Gaurylius .

6. Sporto šakos ir programa

Dalyviai 

1. Futbolas 4×4
15 val. Komandos sudėtis – 4 žaidėjai, 1 atsarginis. Viso komandoje iki 5 dalyvių.

Berniukai iki 16 metų Mergaitės (amžius neribojamas). Aikštėje žaidžia 3 komandos nariai

2.Krepšinis MIX 3×3 13 val.

Mišri. 3 žaidėjai, 1 atsarginis . Viso komandoje iki 4 dalyvių.

Aikštėje žaidžia 2 vyrai ir 1 moteris arba atvirkščiai.

3. Bėgimai. 14 val.

Bus vykdoma vaikų, jaunimo ,vyrų ir moterų įskaita. + Rungtys: 1 km, 500 m.,2 km., estafetė 4×200 m.

4. Smiginis
13 val.

Asmeninės varžybos. Vyks vaikų, moterų
ir vyrų grupių varžybos. +

Dalyvis meta 5 kartus po 3 strėlytes.

5. Šachmatai
12 val.

Komandinės varžybos. (4 dalyviai).

Komandos tarpusavyje žaidžia vieno rato sistema lenta prieš lentą.

6.
Svarsčio kilnojimas15 val.

Rovimo veiksmas.
Moterys 16 kg., vyrai 24 kg.

Grupės: moterys, vyrai iki 45 m., vyrai 45+;

7. Šaškės 12 val.

Asmeninės varžybos ( moterys, vyrai, vaikai).

Moterys, vyrai, vaikai žaidžia atskirose grupėse vieno rato sistema.

8. Rankų lenkimas 14 val.

Moterų varžybos vyks absoliučioje
kategorijoje, amžius neribojamas.
Vyrų varžybos vyks svorio kategorijose iki

Bus vykdoma 2 minusų varžybų
sistema dešine ranka. 80 kg. ir 80+.

9.
Paplūdimio tinklinis 2×2 9.00 val.

Vyrai ir moterys žaidžia atskirai. Moterys, vyrai. Bus vykdoma 2 minusų varžybų.

 Krosfitas.  Moterys, vyrai, jaunimas.

Šaudymas iš lazerinio pistoleto.

Moterys, vyrai, vaikai. Registracija varžybų dieną.

8. Nugalėtojų nustatymas ir apdovanojimai
8.1. Varžybų nugalėtojai nustatomi pagal atskirų sporto šakų galiojančias varžybų taisykles;
8.2. Nugalėtojai ir prizininkai nustatomi pagal didžiausią surinktų taškų sumą.
8.3. Asmeniniai rungčių apdovanojimai vyks iš karto po varžybų, o komandinių – 18.00 val.
9. Registracija. Išsamesnė informacija
Komandinėse varžybose dalyvauja tik iš anksto užsiregistravusios komandos ir sportininkai iki birželio 20
dienos pas varžybų vyr. teisėją Tomą Gaurylių.
Išsamesnė informacija apie kiekvienas varžybas rasite Facebook paskyroje Ryškėnų sporto klubas.
Informacija telefonu darbo dienomis iki 18 val. (8 695 82439 Tomas)

Projektas „Dabar mes judame“ Nr. SRF-FAV-2019-1-0377 finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis.

Ryškėnų sporto klubo pirmininkas Jonas Gaurylius