Vyrų ir moterų krepšinio 3×3 turnyro Kėdainių sporto klubo “ Nevėžis“ nuostatai

LIETUVOS KAIMO SPORTO IR KULTŪROS ASOCIACIJA

„NEMUNAS“

                

                                                                                                            2016-04-15 Nr.N-028

 

VYRŲ IR MOTERŲ KREPŠINIO 3×3 TURNYRO KĖDAINIŲ SPORTO KLUBO „NEVĖŽIS‘

                                                                    NUOSTATAI

 

  1. Tikslas ir uždaviniai

1.1 Populiarinti krepšinį kaimiškuose rajonuose

1.2 Kelti sportinį meistriškumą;

 

  1. Organizatoriai

2.1 Varžybas organizuoja LKSKA „NEMUNAS“ valdyba ir Kėdainių sporto klubas „Nevėžis“.

 

  1. Varžybų vieta ir laikas

3.1 Varžybos vykdomos Kėdainiuose. š.m. gegužės 7d.

3.2 Komandos sudėtis 4 dalyviai;

3.3 Komandų atvykimas gegužės 7d. iki 10.00val..

 

  1. Dalyviai

Vyrai : iki 16m; 17-25m;26-40; 40 ir vyresni..

Moterys ; 1ki 18m. 18 -25m; 26 -40; 40 ir vyresnės.

  1. Varžybų pravedimo sąlygos

5.1 Rungtynių trukmė 10 min, nestabdant laiko;

5.2 Varžybų pravedimo sisitemą nustato teisėjų kolektyvas;

5.3 Konkursai: baudų metimai ,tritaškiai.

5.4 Startinis –komandos mokestis 10 eurų .

  1.  Apdovanojimai

6.1 Komandos nugalėtojos ir prizininkės apdovanojamos prizais, medaliais, diplomais;

 

  1.   Varžybų finansavimas ir priėmimo sąlygos

7.1 Varžybas finansuoja LKSKA „NEMUNAS ir Kėdainių sporto klubas „Nevėžis.“

7.2 Varžybų dalyviai aprūpinami maitinimu;

 

  1.  Paraiškos

8.1 Komandų vadovai atsako už drausmę ir organizuotumą varžybų metu;

8.2 Teisėjų kolektyvas priima vardines paraiškas varžybų dieną;

8.3 Išankstines paraiškas siūsti kestutisl@zum.lt iki š.m. gegužės 4d.14.00val.

 

Valdybos pirmininkas                                                                   Kęstutis Levickis  

                                    

 

______________________________________________________________________________________

Kodas 290780420                                   tel. (8~5)2 39 84 88                                        Atsisk.sąskaita  LT914010042400003978  

J.Lelevelio g.6                                        faks.(8~5)2 39 84 88                                       AB DnB NORD bankas Vilniaus skyrius

Vilnius                                                    nemunas@zum.lt                                             banko kodas 40100

LT -01102                                               kestutisl@zum.lt    

                                                               www.lkska.lt