VO ,,KAIMO BENDRUOMENĖ – DRAUGAS“ SPORTO-MENO ŠVENTĖS ,,PAPARČIO ŽIEDAS“ NUOSTATAI

VO ,,KAIMO BENDRUOMENĖ – DRAUGAS“

SPORTO-MENO ŠVENTĖS ,,PAPARČIO ŽIEDAS“ NUOSTATAI

I.Tikslas ir uždaviniai

1.Propaguoti bendruomenių tarpe turiningą laisvalaikio praleidimą, puoselėti kūno kultūrą, sportą  ir meninę saviraišką.

2.Gerinti bendruomeniųtarpusavio bendradarbiavimą, supratimą, toleranciją.

  1. Laikas ir vieta.

Šventė organizuojama 2019 m. birželio 23 d. Alksniupių pagr. m-klos stadione ir kultūros namuose.

Šventės pradžia 14.00 val.

III. Organizavimas ir vykdymas.

Šventę organizuoja ir vykdo  VO ,,Kaimo bendruomenė – Draugas“, LKSKA ,,Nemunas“, Alksniupių kultūros namai ir pagrindinė mokykla.

  1. Dalyviai ir programa.

Dalyvauja visi norintys. Kviečiami aplinkinių bendruomenių meno saviraiškos kolektyvai. Šventėje – sportinė (užimtumo) programa:

Paplūdimio tinklinis, gatvės krepšinis 3×3,kolektyvinės šaškės (3 dalyviai),smiginis,svarsčio kilnojimas, rankų lenkimas (vyr., mot.)įvairūs atrakcionai vaikams ir suaugusiems, tautinių šokių mokymai, protmūšis ir kt.

  1. Nugalėtojų nustatymas ir apdovanojimas

Nugalėtojai nustatomi ir apdovanojami pagal pasiektus rezultatus, meno saviraiškos kolektyvai už dalyvavimą  apdovanojami LKSKA ,,Nemunas“ prizais.

 

Registracija iki 2019 m. birželio 20d. tel. 8-686 67345  L. Didžbalienė

arba e.p.  dilaima@gmail.com

 

VO ,,Kaimo bendruomenė – Draugas“ pirmininkė                       Laima Didžbalienė