VIRVĖS TRAUKIMO FESTIVALIO KĖDAINIUOSE NUOSTATAI

 

VIRVĖS TRAUKIMO FESTIVALIO KĖDAINIUOSE NUOSTATAI

  1. TIKSLAS

Festivalio tikslas – skatinti vaikus, jaunimą aktyviai dalyvauti sportinėje veikloje,
turiningai ir linksmai praleisti laisvalaikį, bendradarbiauti bei dalintis patirtimi su šalies rajonų ir
miestų priešmokyklinėmis ir bendrojo ugdymo mokymo įstaigomis, įtraukti į sportinę – varžybinę
veiklą bendruomenes, vaikų ir jaunimo tėvelius.

Populiarinti virvės traukimo sporto šaką, išaiškinti aktyviausias Lietuvos priešmokyklinių ugdymo
įstaigų, bendrojo ugdymo įstaigų virvės traukimo komandas.

  1. FESTIVALIO ORGANIZATORIAI

Festivalį organizuoja Lietuvos kaimo sporto ir kultūros asociacija (toliau – LKSKA) ,,Nemunas“, festivalio partneriai – Kėdainių rajono savivaldybė, Kėdainių sporto centras.

Varžybų organizavimo ir kitas išlaidas apmoka LKSKA ,,Nemunas“.

Virvės traukimo festivalio vyr. teisėjas E. Deksnys.

III. VIETA IR LAIKAS

2021 m. rugsėjo 10 d. (penktadienį) 14.00 val. Kėdainių miesto stadiono atsarginė futbolo  aikštė.  J. Basanavičiaus g. 1. – šalia Kėdainių arenos.
Komandų atvykimas iki 13.00 val.

DALYVIAI, KOMANDŲ SUDĖTIS

4.1. Virvės traukimo festivalio varžybos vykdomos 9-iose kategorijose. Jose gali dalyvauti mišrios komandos iš:

4.1.1. Priešmokyklinių ugdymo įstaigų;

4.1.2. Bendrojo ugdymo įstaigų;

4.1.3. Mišrios vyrų ir moterų komandos gali būti iš visų pageidaujančių dalyvauti pilnamečių asmenų.

4.2. Komandų skirstymas į kategorijas:

4.2.1. Ikimokyklinio (priešmokyklinio) ugdymo įstaigų;

4.2.2. 1 – 4  klasių;

4.2.3. 5 klasių;

4.2.4. 6 klasių;

4.2.5. 7 klasių;

4.2.6. 8 klasių;

4.2.7. 9 – 10 klasių;

4.2.8. 11 – 12 klasių;

4.2.9. Mišrios vyrų ir moterų.

4.3. Komandų sudėtis:

4.3.1. Ikimokyklinio (priešmokyklinio) ugdymo įstaigų ir 1–4 klasių – mišri (6 traukėjai);

4.3.2. 5 –12 klasių komandų – 3 vaikinai + 3 merginos;

4.3.3. Mišrios vyrų ir moterų – 4 vyrai ir 2 moterys (privalomai)

4.4. Komandos žmonių maksimalus skaičius gali būti 8 dalyviai (6 traukiantys + 1 atsarginis bei komandos vadovas).

4.5. Keitimas atsarginiu traukėju gali būti atliktas tik vieną kartą. Atsarginis vaikinas gali keisti tik vaikiną, atsarginė mergina – gali keisti ir vaikiną ir merginą. Šis reikalavimas netaikomas Ikimokyklinio (priešmokyklinio) ugdymo įstaigų ir 1 – 4  klasių kategorijoms.

 

  1. PROGRAMA
FESTIVALIO PROGRAMA IR KATEGORIJOS
Iki 13.00 val. Komandų atvykimas į Kėdainių miesto stadiono atsarginę futbolo aikštę, J. Basanavičiaus g. 1 (šalia Kėdainių arenos)
13.00-13.30 Komandų registracija ir skirstymas į kategorijas. Komandų vadovų pasitarimas.
13.30 – 13.50 Pasiruošimas varžyboms, susitikimų protokolų sudarymas.
13.50-14.00 Atidarymo ceremonija.
Nuo 14.00 val. Varžybų pradžia
Kategorijos ir susitikimų eiga Ikimokyklinio (priešmokyklinio) ugdymo įstaigų 1 virvė 1 ratas
1 – 4  klasių 2 virvė 1 ratas
5 klasių 3 virvė 1 ratas
6 klasių 1 virvė 2 ratas
7 klasių 2 virvė 2 ratas
8 klasių 3 virvė 2 ratas
9-10 klasių 1 virvė 3 ratas
11-12 klasių 2 virvė 3 ratas
Mišrios vyrų ir moterų 3 virvė 3 ratas
Iki 18.00 val. Varžybų pabaiga. Apdovanojimai, varžybų uždarymas.

Varžybų vyr. teisėjas dėl objektyvių priežasčių gali keisti varžybų programą.

  1. VARŽYBŲ SĄLYGOS

6.1. Komanda atvykusi į festivalį organizatoriams pateikia laisvos formos paraišką su komandos
pavadinimu, komandų dalyvių vardais ir pavardėmis. Paraišką privalo būti vizuota įstaigos,
organizacijos vadovo, gydytojo – kad dalyvis sveikas ir gali dalyvauti renginyje.

6.2. Varžybos vyks lauke, ant žolės. Dalyviai dėvi tvarkingą sportinę aprangą.

6.3. Naudojamos avalynės apribojimai – neleidžiama naudoti spec. virvės traukimo batų ar batų su metaliniais kulnais (padais), bei futbolo ar kitais batelių su grifais.

6.4. Priešmokyklinių ugdymo įstaigų ir 1-4 klasių komandos varžosi palengvintomis virvėmis.

6.5. Komandos prie virvės traukėju skaičius negali būti mažiau kaip 5.

6.6. Vienas komandos traukėju gali būti „inkaras“.

6.7.Traukimo atstumas – 4m.

VII. SUSITIKIMŲ KATEGORIJOSE ORGANIZAVIMAS IR TAŠKŲ SKAIČIAVIMO TVARKA:

7.1. Jei dalyvauja 2 komandos – komandos susitinka ir tarpusavyje virvės traukimo metu išsiaiškina kuri stipresnė. Iš viso galimi 3 traukimai (lygiųjų atveju).

7.2. Jei dalyvauja 3 komandos rungtis vykdoma 2-jų ratų sistema – komandos iš viso 2 kartus susitinka tarpusavyje (per du ratus) ir po to pagal surinktus taškus nustatoma komanda nugalėtoja.

7.3. Jei kategorijoje dalyvauja 4–6 komandos rungtis, vykdoma vieno rato sistema, susitikimo metu vykdomi 2 traukimai. Po visų rato varžybų I vietą užėmusi komanda susitinka su II vietą užėmusia komanda ir kovoja dėl I-osios vietos. III vietą po visų rato varžybų užėmusi komanda susitinka su IV vietą užėmusia komanda – šios komandos kovoja dėl III vietos. Kovojant dėl prizinės vietos lygiųjų atveju vykdomas 3 traukimas

7.4. Jeigu rungtyje dalyvauja 7 ir daugiau komandų, komandos pagal registraciją kompiuterine programa išskirstomos į du pogrupius. Pogrupiuose 1-ąsias vietas užėmusios komandos susitinka tarpusavyje dėl I ir II vietos, o užėmusios 2-ąsias vietas – dėl III ir IV vietų. Lygiųjų atveju, varžantis olimpine vieno minuso sistema, vykdomas trečias – lemiamas traukimas.

7.5. Jei komandos neskirstomos į  pogrupius protokole jos surašomos eilės tvarka pagal registravimosi laiką.

7.6. Už pergalę (2:0) komanda gauna 3 taškus, pralaimėjusi (0:2) – 0 taškų. Už lygiąsias (1:1) skiriama po 1 tašką kiekvienai komandai. Laimi  komanda surinkusi daugiausiai taškų. Jei taškų suma vienoda, aukštesnė vieta atitenka komandai aukštesnę vietą užims komanda, kuri turi mažiau įspėjimų (nesąžiningas traukimas sėdint ant žemės, virvės blokavimas (virvė užspaudžiama ranka prie kojos), per ankstyva traukimo pradžia nesulaukus signalo traukti, inkaro pastovus rėmimasis ranka į žemę, neleistinų priemonių virvės fiksavimui prie kūno naudojimas), jei įspėjimų skaičius vienodas, tada aukštesnė vieta atiteks tai komandai kurios svoris yra mažesnis (vizualiai, jei reikia organizuojamas komandų pasvėrimas).

7.7. Susitikimo traukimo metu komandai gavusiai 3 įspėjimus (teisėjas įspėjimus rodo nuo įspėtos komandos artesnės rankos pirštais) tame traukime skiriamas pralaimėjimas.

7.8. Drausmė. Komandos ir žiūrovai skatinami elgtis mandagiai ir netoleruoti kaip savo komandos narių taip ir juos palaikančių keikimąsi aikštelėje, agresyvius veiksmus dalyvių, priešininkų, organizatorių ir teisėjų atžvilgiu. Agresyviais veiksmais laikomi minėtų asmenų užgauliojimas garsu, tyčinis rėkimas ir keiksmažodžiai aplinkinių atžvilgiu bei kiti veiksmai žeminantys žmogaus  garbę  ir orumą.

VIII. NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAS

Komandos laimėjusios 1-ąsias vietas apdovanojamos LKSKA
„Nemunas“ taurėmis, komandų prizininkių nariai – medaliais, atminimo prizais.

VIII. KITA INFORMACIJA

Būtina komandų išankstinė laisvos formos registracija, nurodant komandos pavadinimą ir kategoriją  iki 2021 m. rugsėjo 8 d. el. paštu evaldas@lkska.lt

Dėl informacijos kreiptis į:

Lietuvos kaimo sporto ir kultūros asociaciją „Nemunas“ tel. 8 619 76693,

Aušra Nesterovienė, LKSKA „Nemunas“ tarybos narę, tel.8 638 12266;

Gediminas Misius, Kėdainių rajono savivaldybės Kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojas, tel.8 698 13097

Lietuvos virvės traukimo federacijos generalinį sekretorių Mindaugą Albrechtą, el. paštu virvelietuvoje@gmail.com

 

 Projektas „Dabar mes judame“ Nr. SRF-FAV-2019-1-0377 finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis