VIII PAGARBOS BĖGIMAS “Algimanto apygardos partizanų kovų takais” nuostatai

   

VIII PAGARBOS BĖGIMAS

“Algimanto apygardos partizanų kovų takais”,

 

N U O S T A T A I

2021 m. spalio mėn. 9 d.

Anykščių rajonas, Šimonių giria

 

 1. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
  • Paminėti Algimanto apygardos partizanų partizanų žūties 72-ąsias metines.
  • Skiepyti pilietinį požiūrį į pokario rezistenciją Lietuvoje, pagarbą Anykščių, Kupiškio,

Rokiškio ir Panevėžio kraštuose kovose už Lietuvos laisvę nusipelniusiems žmonėms.

 • Populiarinti bėgimą, kaip vieną iš fizinio aktyvumo ir sveikatinimosi priemonių.

 

 1. VARŽYBŲ LAIKAS, VIETA, PROGRAMA

2.1. VIII Pagarbos bėgimas vykdomas 2021 m. spalio mėn. 9 d. 12.00 val.      

2.2. Starto vieta prie buvusio Algimanto apygardos štabo bunkerio (Anykščių rajonas, Šimonių giria prie Priegodo ežero).

2.3. 12.00 val. starto vietoje bus vykdomas VIII Pagarbos bėgimo atidarymas.     

2.4. 12.20 val. duodamas startas 7,7 km bėgimui.

2.5. 12.25 val.duodamas startas 1,5 km bėgimui.

2.6. Startas ir finišas toje pačioje vietoje.

2.7. 12.50 val.prie buvusio Algimanto apygardos štabo bunkerio vykdomas VIII Pagarbos bėgimo uždarymas.

2.8. Po finišo organizatoriai dalyvius, svečius, žiūrovus vaišins šauliška koše ir arbata.

 

                                    III. RENGINIO ORGANIZATORIAI IR VYKDYTOJAI

3.1. Lietuvos kaimo sporto ir kultūros asociacija “Nemunas”.

3.2. Anykščių kūno kultūros ir sporto centras.

3.3. Varžybų vyr. teisėjas – Egidijus Juozas Karalius, Sporto klubo „Žaidynės tęsiasi“ vadovas,              tel. 8 647 81442, el. paštas: egidijus.juozas@gmail.com.  

 

 1. RENGINIO PARTNERIAI

4.1 Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

4.2. Svėdasų seniūnija.

4.3. Pulkininko Prano Saladžiaus šaulių 9-oji rinktinė (Lietuvos šaulių sąjunga).

4.4. UAB SALDA.

4.5. Vilniaus sporto klubas “Žaidynės tęsiasi”.

 

 1. VARŽYBŲ VYKDYMO SĄLYGOS

5.2. Dalyvių amžius neribojamas.

5.3. Už nepilnamečius atsako jų tėvai, globėjai arba treneris.

 

 1. DALYVIŲ REGISTRAVIMAS IR NUMERIŲ IŠDAVIMAS

6.1. Visi dalyviai gali registruotis adresu el. paštas: egidijus.juozas@gmail.com iki 2021-10-07, 24.00 val. Registruojantis prašome pateikti dalyvio vardą, pavardę, gimimo metus, bėgimo rungtį bei atstovavimą (klubas, mokymosi įstaiga, individualus dalyvavimas).

6.2. Renginio dieną (2021-10-09) starto vietoje nuo 9.30 val. iki 11.30 val. bus vykdoma papildoma  dalyvių registracija ir dalyvių numerių išdavimas. Pavėlavusieji galės dalyvauti bėgime be dalyvio numerio, tačiau jų rezultatai nebus fiksuojami.

 

                                                  VII. NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS

7.1. Kiekvienoje dalyvių grupėje nugalėtojai ir prizininkai (atskirai merginos ir vaikinai, moterys ir vyrai) nustatomi vadovaujantis lengvosios atletikos taisyklėmis pagal pasiektus geriausius rezultatus.

 

               VIII.APDOVANOJIMAS

8.1. Nugalėtojai ir prizininkai 7,7 km bėgimo rungtyje (V ir M) apdovanojami atitinkamo laipsnio medaliais.

8.2. Nugalėtojai ir prizininkai 1,5 km bėgimo rungtyje (V ir M) apdovanojami atitinkamo laipsnio medaliais.

8.3. Visiems baigusiems 7,7 km ir 1,5 km bėgimo nuotolius bus įteikti dalyvio medaliai.

8.4. Specialūs medaliai bus įteikti vyriausiems bėgimo dalyviams (V ir M).

8.5. Specialus prizas bus įteiktas gausiausiai dalyvavusiai komandai.

 

 1. SPECIALIOSIOS SĄLYGOS IR APRIBOJIMAI

9.1. Registruotis bėgimui galima tik savo vardu ir pavarde. Savo dalyvio numerį perduoti kitam dalyviui draudžiama. Tokiu atveju dalyviai bus diskvalifikuojami, o jų rezultatai į varžybų protokolą neįtraukiami.

9.2. Kiekvienas dalyvis savo numerį privalo tvarkingai prisisegti ant marškinėlių krūtinės pusėje, aiškiai matomoje vietoje.

9.3. Visiems dalyviams ir juos palaikantiems asmenims draudžiama naudoti bet kokias transporto priemones. Pažeidę šį reikalavimą dalyviai bus diskvalifikuojami.

9.4. Visų dalyvių rezultatai bus skelbiami rezultatų suvestinėje.

 

 1. TAISYKLIŲ KEITIMAS

10.1. Organizatoriai pasilieka teisę tikslinti ar keisti nuostatus.

 

PASTABA: Šie nuostatai yra kartu ir kvietimas dalyvauti VIII Pagarbos bėgime.

 

Projektas „Dabar mes judame“ Nr. SRF-FAV-2019-1-0377 finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis.