VI PAGARBOS BĖGIMO NUOSTATAI

 

TVIRTINU:

 

Lietuvos kaimo sporto ir kultūros asociacijos“Nemunas

Pirmininkas

Kęstutis Levickis

2019 m. liepos mėn. 29 d.

 

VI PAGARBOS BĖGIMO 

“Algimanto apygardos partizanų kovų takais, skirto apygardos vado Antano Starkaus – Montės                                                         100-osioms gimimo metinėms paminėti

N U O S T A T A I

2019 m. spalio mėn. 12 d. 

Anykščių rajonas, Šimonių giria – Svėdasai

 

 1. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
  1. Pažymėti Algimanto apygardos vado Antano Starkaus – Montės gimimo 100-ąsias metines.
  2. Paminėti Algimanto apygardos partizanų partizanų žūties 70-ąsias metines. 
  3. Skiepyti pilietinį požiūrį į pokario rezistenciją, pagarbą Anykščių, Kupiškio, Rokiškio ir Panevėžio 

kraštuose kovose už Lietuvos laisvę nusipelniusiems žmonėms.

  1. Populiarinti bėgimą, kaip vieną iš fizinio aktyvumo ir sveikatinimosi priemonių.

 

 1. VARŽYBŲ LAIKAS, VIETA, PROGRAMA

2.1. VI Pagarbos bėgimas vykdomas 2019 m. spalio mėn.12 d. 12.00 val.       

2.2.Starto vieta prie buvusio Algimanto apygardos štabo bunkerio (Anykščių rajonas, Šimonių giria prie Priegodo ežero). 

2.3. 12.00 val. starto vietoje bus vykdomas VI Pagarbos bėgimo atidarymas.      

2.4. 12.30 val. duodamas startas VI Pagarbos bėgimui.

2.5. Vykdomas vienas 8,5 km bėgimas – spartusis žygis.

2.6. Finišo vieta Svėdasuose prie Juozo Tumo–Vaižganto paminklo. 

2.7. 13.45 val. Svėdasuose prie paminklo kovotojams už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybębus vykdomas VI Pagarbos bėgimo uždarymas.

2.8. Po finišo organizatoriai dalyvius, svečius, žiūrovus vaišins šauliška koše ir arbata. 

 

III. RENGINIO ORGANIZATORIAI IR VYKDYTOJAI

3.1. Lietuvos kaimo sporto ir kultūros asociacija “Nemunas”.

3.2. Anykščių kūno kultūros ir sporto centras. 

3.4.Pulkininko Prano Saladžiausšaulių 9-oji rinktinė (Lietuvos šaulių sąjunga).

3.5. Vilniaus sporto klubas “Žaidynės tęsiasi”.

3.6. Varžybų vyr. teisėjas – Egidijus Juozas Karalius, Sporto klubo „Žaidynės tęsiasi“ vadovas,              tel. 8 647 81442, el. paštas: egidijus.juozas@gmail.com.   

 

 1. RENGINIO PARTNERIAI

4.1.Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

4.2. Svėdasų seniūnija.

4.3. Žalgirio draugija.

4.4. UAB SALDA.

 

 1. VARŽYBŲ VYKDYMO SĄLYGOS

5.1. Bėgime gali dalyvauti visi norintys ir pasitikrinę sveikatą bei tai patvirtinę savo parašu.

5.2. Dalyvių amžius neribojamas.

5.3. Už nepilnamečius atsako jų tėvai, globėjai arba treneris. 

 

 1. DALYVIŲ REGISTRAVIMAS IR NUMERIŲ IŠDAVIMAS

6.1. Visi dalyviai gali registruotis adresu http://www.anyksciai.begimotaure.lt/ iki 2019-10-10,24.00 val.

Registruojantis prašoma pateikti dalyvio vardą, pavardę, gimimo metus, bėgimo rungtį bei atstovavimą (klubas, mokymosi įstaiga, individualus dalyvavimas).

6.2. Komandos registruojasi adresu el. paštas: egidijus.juozas@gmail.com. Renginio dieną komandos vadovas vyr. teisėjui pateikia bendrojo lavinimo mokyklos direktoriaus, sporto įstaigos, klubo vadovo patvirtintą ir gydytojo vizuotą dalyvių vardinę paraišką.

6.3. Renginio dieną (2019-10-12.) starto vietoje nuo 9.30 val. iki 11.30 val. bus vykdoma papildoma  dalyvių registracija ir dalyvių numerių išdavimas. Pavėlavusieji galės dalyvauti bėgime be dalyvio numerio, tačiau jų rezultatai nebus fiksuojami.

 

           VII. NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS

7.1. Kiekvienoje dalyvių grupėje nugalėtojai ir prizininkai (atskirai merginos ir vaikinai, moterys ir vyrai) nustatomi vadovaujantis lengvosios atletikos taisyklėmis pagal pasiektus geriausius rezultatus.

 

VIII.APDOVANOJIMAS

8.1. Nugalėtojai ir prizininkai (V ir M) apdovanojami atitinkamo laipsnio medaliais .

8.2. Specialiais prizaisapdovanojamosaktyviausiai pagarbos bėgimuose dalyvavaujančios komandos. 

8.4. Specialiais prizais apdovanojami vyriausieji (V ir M) varžybų dalyviai.

8.5. Visiems baigusiems nuotolį bėgimo dalyviams bus įteikti atminimo medaliai. 

 

 1. SPECIALIOSIOS SĄLYGOS IR APRIBOJIMAI

9.1. Registruotis bėgimui galima tik savo vardu ir pavarde. Savo dalyvio numerį perduoti kitam dalyviui draudžiama. Tokiu atveju dalyviai bus diskvalifikuojami, o jų rezultatai į varžybų protokolą neįtraukiami. 

9.2. Kiekvienas dalyvis savo numerį privalo tvarkingai prisisegti ant marškinėlių krūtinės pusėje, aiškiai matomoje vietoje. 

9.3.Bėgimo dalyviams ir juos palaikantiems asmenims draudžiama naudoti bet kokias transporto priemones. Pažeidę šį reikalavimą dalyviai bus diskvalifikuojami.

 

 1. TAISYKLIŲ KEITIMAS

10.1. Organizatoriai pasilieka teisę tikslinti ar keisti nuostatus.

 

PASTABA: Šie nuostatai yra kartu ir kvietimas dalyvauti VI Pagarbos bėgime.

 

SUDERINTA:

 

          Sporto klubo “Žaidynės tęsiasi” vadovas  

Egidijus Juozas Karalius    

2019 m. liepos mėn. 29d.