VASAROS SPORTO ŠVENTĖS ,,ŠVĘSKIME KARTU“ Nuostatai

SPORTO KLUBO ,,SALIKALNIS‘‘

VASAROS SPORTO ŠVENTĖS ,,ŠVĘSKIME KARTU“

NUOSTATAI
I. Tikslas ir uždaviniai

1. Propaguoti Raudondvario kaimo bendruomenės ir aplinkinių kaimų gyventojų turiningą
laisvalaikio praleidimą, puoselėti kūno kultūrą ir sportą
2. Gerinti kaimyninių bendruomenių tarpusavio bendradarbiavimą, supratimą, toleranciją.

II. Laikas ir vieta.

Šventė organizuojama 2022 birželio 24 d. Radviliškio TVMC Šeduvos technologijų ir verslo
mokymo skyriaus sporto bazėje. Šventės pradžia 12 val.
III. Organizavimas ir vykdymas.

Šventę organizuoja ir vykdo Sporto klubas ,,Salikalnis“, Raudondvario kaimo bendruomenė. LKSKA ,,Nemunas“

IV. Dalyviai ir programa.

Dalyvauja šeimos ir visi norintys. Gali apsijungti kelios šeimos. Komanda nuo 3 žmonių. Šventėje –
sportinė programa: krepšinis, tinklinis, lauko tenisas, kolektyvinės šaškės (3 dalyviai), smiginis,
lankų, lėkštės mėtymas. V. Nugalėtojų nustatymas ir apdovanojimas

Nugalėtojai nustatomi pagal pasiektus rezultatus ir apdovanojami LKSKA ,,Nemunas“ prizais.
Šeima aktyviausiai ir gausiausiai dalyvavusi šventėje apdovanojama specialiu prizu. 
Registracija iki 2022 birželio 23 d. tel. 8 611 49007 G.Kazlauskienė, e.p. genviga@gmail.com

Sporto klubo ,,Salikalnis“ pirmininkė Genovaitė Kazlauskienė

Projektas „Dabar mes judame“ Nr. SRF-FAV-2019-1-0377 finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis.