„Un Sartų Dusetose 2019″ NUOSTATAI

TVIRTINU: LKSK asociacija „Nemunas“ Tarybos pirmininkas Kęstutis Levickis

2019-02-08 d.

Aukštaitijos bendruomenių komandinių ir individualių poledinės žūklės žvejų varžybų

„Un Sartų Dusetose 2019NUOSTATAI

  1. Tikslai ir uždaviniai. 1.1. Populiarinti poledinės žūklės sporta Aukštaitijoje. 1.2. Gerinti gyventojų laisvalaikio užimtumą, ugdyti bendruomeniškumą. 1. 3. Dalytis verslumo ir projektų įgyvendinimo gerąja patirtimi. 2. Dalyviai 2.1. Vyrai, moterys ir jaunimas (individualiai), šeinos ir bendruomenės, 3. Organizacinis komitetas Saulius Kėblys – Zarasų rajono administracijos Dusetų seniūnas – pirmininkas, Aldona Žiliukienė – Dusetų seniūnijos ir parapijos bendruomenės santaikos pirmininkė – nare, Eugenijus Deksnys – Dusetų sporto klubo „Ainiai“ prezidentas – narys.

Vyriausias teisėjas: Gintas Kuzma Teisėjai: A.Vitas, A, Topatskis, V. Šakalys, H. Briedis, G. Bakutis Vyriausias skretorius: Olivijus Čypas

Sekretoriatas: Danuté Topalskienė, Regino jakutienė, Kristina Lesoinskaitė. 4. Varžybų vieta ir laikas Varžybos vykdomos 2019 metų kovo 2 d. (šeštadienį) ant Sartų ežero. Vieta: Dusetose, Sartų ežero pakrantė, prie seniūnijos (K. Būgos g. 31a)

Dolyviy registracija nuo 8.00 iki 9.00 vol. Varžybų pradžio 10.00 valandą.

  1. Varžybų organizavimas.

Varžybos organizuojamos 2 (dviem) turais: 1 turas 10:00 – 12:00 valanda, II turas 13:00 – 15:00 valandą.

Varžybų rezultatų eilė sudaroma pagal pagautų žuvų svorį mažėjimo tvarka. Varžybų nugalėtoju tampa mažiausiai taškų surinkęs dalyvis, sudėjus abiejų turų vietas. Esant vienodam taškų skaičiui, aukštesnę vietą užima daugiausiai žuvies (pagal svori) abiejuose turuose pagavęs dalyvis.

  1. Varžybos vykdomos pagal LSŽF patvirtintas taisykles. 7. Apdovanojimai Nugalėtojai ir prizininkai vyrai, moterys ir jaunimas apdovanojami LKSKA „Nemunas“ taurėmis, medaliais, diplomais. Atskirais prizais apdovanojami; gausiausiai dalyvavusi bendruomenė, vyriausias ir jauniausias dalyvis, dalyvis, sugavęs pirmą žuvį ir didžiausią žuvį. Taip pat vyks eketės gręžimo konkursas. 8. Informacija ir mokesčiai: Visą informaciją apie varžybas galite gauti tel. 838 55 94 33 arba mob. Tel. +370 656 404 38 Maloniai prašome pranešti apie dalyvavimą aukščiau nurodytu telefonu arba el. paštu: O l emming!!

8.1. Stortinis ilkokestis utat, 8.2. Dalyviai iki 18 m. nuo startinio mokesčio atleidžiami (turėti asmens dokumentą) 8.3. Varžybų organizatoriai pasilieka teisę keisti nuostatus, priklausomai nuo oro sąlygų.

Klubo prezidentas

Eugenijus Deksnys

  1. U

m pionimin

.

.. W

w

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwmouthmayerov

. Xororo

w

o

w

.

..

..

..………wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

wwwwwwwwwwwwwwwwww

MEEயயயயயயயயயயயயயயயயயயபபடட

Mmmmmmmmmm.

ZARASŲ RAJONO DUSETŲ SPORTO KLUBAS „AINIAI“

37102 Vytauto g. 54 Dusetos, Zarasų raj.Tel. +370 38 55 94 33, mob.+370 656 404 38 El.p. useusdintualumail.com

Kodas 191880675. A/s LT36 7300 0101 5190 0535 Swedbankas

HHHHH

LLL

L

WHHTUHOInumann

т

ашшшшшшшшшшшшшшшшшшінінним мотопомплскостоп

анска

CELESTROWIUS:aunSUSIUunar

LKSK „NEMUNAS“ valdybos pirmininkui Kęstučiui Levickiui

PARAIŠKA

Dusetų sporto klubas ,,Ainiai“ kovo 2 d. organizuoja tradicinę Aukštaitijos bendruomenių komandines ir individualias poledinės žūklės varžybas „Un Sartų Dusetose 2019“ varžybas.

Varžybų dalyvių apdovanojimui prašome:

  1. Pirmoji žuvis 2. Didžiausia žuvis 3. Vyrai (individualiai) 4. Moteris (individualiai) 5. Jaunimas 6. Šeima 7. Bendruomenė 8. Seniausias 9. Jauniausias

Taurė – 1 viit. Taurė – 1 vnt. Taurė — 1 vnt. Taurė – 1 vnt. Taurė — 1 vnt.

Taurė — 1 vnt. Taurė – 1 vnt. Taurė:- 1 vnt. Taurė – 1 vnt.

Medaliai: 1,2,3 vietų Medaliai : 1,2,3 vietų Medaliai : 1,2,3 vietu Medaliai : 1,2,3 viety Medaliai : 1,2,3 vietų

Viso taurių:

9 vnt. Medaliai: 5 aukso; 5 sidabro; 5 bronzos.

Klubo prezidentas

Eugenijus Deksnys

yang sanggong

.m

g .

m.m.

o

.copper

ary.com

We

www

.AMYART

wwwwwwwwwww..

wh

ich

wyr

.