Tarptautinis kaimo bendruomenių   kultūros ir sporto festivalis „Viešvėnai  – 2018“, skirtas Lietuvos šimtmečiui pažymėti

Tvirtinu:                                                                                                  Tvirtinu:

Lietuvos kaimo sporto ir kultūros asociacija                                   Telšių sunkiosios atletikos klubas          

„Nemunas“ pirmininkas  K. Levickis                                      „Gintarinė saulė“ prezidentas V.Achunovas

 

Tarptautinis kaimo bendruomenių   kultūros ir sporto festivalis „Viešvėnai  – 2018“, skirtas Lietuvos šimtmečiui pažymėti

 

                                                        N U O S T A T A I

  1. Tikslas ir uždaviniai

       1.Plėsti gerus santykius su Lietuvos bei užsienio sporto ir kaimo  kultūros bendruomenėmis.

              2.Atgaivinti kaimiškų bendruomenių  visuomeninę kultūrinę ir sportinę veiklą, stabdant jaunimo    nusikalstamumą, užkertant kelią žalingiems įpročiams.

              3.Populiarinti sunkiąją atletiką, krosfitą ir liaudišką muziką bei dainas visuomeninių bendruomenių tarpe.     

  1.                         Laikas ir vieta

Tarptautinis sporto ir kultūros festivalis pravedamas 2018m  liepos mėn.28d. Viešvėnų seniūnijoje, Viešvėnų tvenkinio pusiasalyje Telšių rajone. Atvykimas liepos mėn.27d, išvykimas liepos 29d.

Varžybos prasideda 9.00 val. liepos mėn.28d., kultūrinė dalis „Šimtas dainų Lietuvai“ ir renginio atidarymas 15,00 val.

 

III. Dalyvauja :

Lietuvos miestų ir rajonų, Latvijos ir Estijos sportininkai bei Lietuvos Telšių rajono savivaldybės ir užsienio kaimo bendruomenių kolektyvai.

                    III. Renginio pravedimas ir apdovanojimai

  1.      Krosfito varžybos individualios – komandinės, kuriose gali dalyvauti visų Lietuvos miestų ir   rajonų bei Latvijos ir Estijos atletai.

     Varžybos vyks po tris dalyvius sraute, kurie pateks burtu keliu į srautus.

     Komandos startuojančios privalo nurodyti tris asmenis, kurie startuos už komandą, o įskaitai bus imami trijų geriausių atletų rezultatai.

     Srautas susidaro iš penkių pratimų per 5 min., kur srauto nugalėtojas patenka į finalą ir kovos dėl nugalėtojo titulo.

      Iš individualiai kovojančių 10 nugalėtojų bei 3 komandos bus apdovanojamos LKSKA „Nemunas“ atitinkamo laipsnio diplomais ir prizais, skirtais Lietuvos 100- mečiui pažymėti.

  1.   Stipriausių Lietuvos suniaatlečių renginyje dalyvauja Lietuvos elitas, kurie dalyvavo Europos, Pasaulio čempionatuose, Olimpinėse žaidynėse. Varžybos vyks prisilaikant tarptautinių taisyklių.

       Nugalėtojas išaiškinamas pagal sinklerio lentelę. Dešimt stipriausių atletų apdovanojami Lietuvos KSKA „Nemunas“ atitinkamo laipsnio diplomais bei prizais, skirtais Lietuvos 100-mečiui pažymėti.

  1. Kaimo bendruomenių varžytuvės „Šimtas dainų Lietuvai“.      Dešimt geriausių grupių apdovanojami Lietuvos KSKA „Nemunas“ atitinkamo laipsnio diplomais bei prizais, skirtais Lietuvos 100- mečiui pažymėti.

IV.Renginio pravedimas ir finansavimas  

Renginį organizuoja ir praveda Lietuvos žemės ūkio ministerija, KSKA „Nemunas“ ir Telšių sunkiosios atletikos klubas „Gintarinė saulė“ .

Visas išlaidas susijusias su varžybų pravedimu, apdovanojimais ir teisėjavimu bei maitinimu atsako žemės ūkio ministerija, LKSKA „Nemunas“ ir sunkiosios atletikos klubas „Gintarinė saulė“.

Vietos paruošimu,aptarnavimu, apsauga bei kitomis vietoje esamomis problemomis atsakinga žemės ūkio ministerija, LKSKA „Nemunas“ ir   klubas „Gintarinė saulė“.

Visas kitas išlaidas, susijusias su komandiruotės keliamomis išlaidomis, dengia siunčianti organizacija.

 

Paraiškas apie dalyvavimą pristatyti:

El.p.zigmontas@yahoo.com  iki 2018m. liepos mėn.20d.

Telefonas pasiteiravimui: 868696148

 

Suderinta:

 

                   Viešvėnų seniūnijos bendruomenės pirmininkas

                                  A.Vaitkevičius