„OBELS ŽIEDO GIESMĖ – 2016“ Nuostatai

 

TARPTAUTINIO MAŽŲ MIESTELIŲ

VAIKŲ IR JAUNIMO VOKALISTŲ  XI  FESTIVALIO-KONKURSO

 

 

 

„OBELS ŽIEDO GIESMĖ – 2016“

 

N U O S T A T A I

 

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS
 1. Vokalistų festivalio – konkurso „Obels žiedo giesmė-2016“ (toliau-konkurso) nuostatai reglamentuoja konkurso tikslus, dalyvius, organizavimo bei vertinimo tvarką.
 2. Konkursą organizuoja Obelių gimnazijos neformaliojo ugdymo skyrius.
 3. Konkurso partneriai: Obelių bendruomenės centras, Obelių miesto seniūnija, Obelių vaikų globos namai,  Lietuvos kaimo sporto ir kultūros asociacija „Nemunas“ , Rokiškio rajono savivaldybės švietimo skyrius.
 4. Konkursas tradicinis, vyks XI kartą.
 5. Konkurso globėjas garsus Lietuvos dainininkas, „Auksinio scenos kryžiaus“ nominantas Merūnas Vitulskis.
 1. KONKURSO TIKSLAI
 1. Konkurso tikslai:
  1. skatinti vaikų ir jaunimo muzikinę saviraišką;
  2. padėti atsiskleisti talentingiems dainininkams bei vokaliniams kolektyvams iš mažų miestelių;
  3. ugdyti vaikų bei jaunimo vokalinę kultūrą, meninę kompetenciją ;
  4. sudaryti sąlygas bendrauti, bendradarbiauti.

 

 1. KONKURSO DALYVIAI
 1. Kviečiami dalyvauti Lietuvos bei Latvijos mažų miestelių vaikų ir jaunimo vokalistai.
 2. Kategorijos :
Vokalistų grupės Amžius Dainų skaičius Programos trukmė
Solistai  A – 1 4 – 6 m. 1 Iki 3 min.
A – 2 7 – 11 m. 2 Iki 7 min.
A – 3 12 – 15 m. 2 Iki 8 min.
A – 4 16 – 19 m. 2 Iki 8 min.
Duetai B – 1 4 – 6 m. 1 Iki 3 min.
B – 2 7 – 11 m. 2 Iki 7 min.
B – 3 12 – 15 m. 2 Iki 8 min.
B – 4 16 – 19 m. 2 Iki 8 min.
Ansambliai C-1 4 – 6 m. 1 Iki 3 min.
C – 2 7 – 11 m. 2 Iki 7 min.
C – 3 12 – 15 m. 2 Iki 8 min.
C – 4 16 – 19 m. 2 Iki 8 min.

 

2.

 

 1. SĄLYGOS  IR  VERTINIMAS

 

 1. Akompanimentas:
  1. Konkurso dalyviai atlieka dainas pagal „minusinę“ fonogramą gyvai.
  2. Dainininkams gali akomponuoti įvairūs instrumentai.
  3. Solistų kategorijoje gali pritarti vokalo grupė.
 2. Vertinimas:
  1. Vertinimo komisiją sudaryta iš muzikos mokytojų, dainininkų, choreografų, režisierių.
  2. Konkurse vertinama dalyvių vokalinis pasirengimas , intonacija , artikuliacija, originalumas, sceninis įvaizdis.
 3. Kiekvienas vadovas gali konkursui išstatyti tik po vieną dalyvį į kategoriją.
 4. Vertinimo komisija:

     komisijos pirmininkė- Aldona Žėkienė (Obelių m. seniūno pavaduotoja, režisierė),

     nariai:

   • Merūnas Vitulskis (Festivalio globėjas),
   • Jolanta Paukštienė (Obelių gimnazijos mokytoja, šokio studijos vadovė),
   • Violeta Kazlauskienė (Obelių kultūros namų administratorė),
   • Janina Komkienė (Rokiškio r. savivaldybės kultūros ir ryšių su užsienio šalimis skyriaus vedėjo pavaduotoja),
   • Danutė Knezytė (Rokiškio švietimo skyriaus vyr. specialistė).

 

 1. APDOVANOJIMAI

 

 1. I, II, III vietos skiriamos kiekvienoje kategorijoje.
 2. Du diplomantų vardai (4-5 vietos).
 3. Organizatoriai ir vertinimo komisija pasilieka teisę neatsiradus tam tikroje kategorijoje vertų dalyvių jas perkelti į kitas kategorijas.
 4. Organizacijos- dalyvės apdovanojamos diplomais ir suvenyrais.
 5. Grand Prix – pamoka pas festivalio globėją Merūną (vienam iš solistų kategorijos dalyvių).

 

 1. KITA INFORMACIJA

 

 1. Festivalis –konkursas vyks 2016 m. birželio 8 d., 12 val. Obelių mieto aikštėje.
 2. Dalyvio anketas atsiųsti iki gegužės 22d., el.p . jablonskio1meister@gmail.com
 3. Nuostatus parengė ir pagrindinis organizatorius Daiva Kundelienė    8614 76566.
 4. Neprivaloma, bet jei yra galimybė atsiųskite kolektyvo nuotrauką bei trumpą aprašymą apie solistą ar kolektyvą.
 5. Kelionės išlaidas apmoka komandiruojanti organizacija.
 6. Info: www.obeliai.eu , www.lkska.lt , www.obeliugimnazija.lt