Tarptautinio – Kalėdinio Aukštaitijos regiono kaimo bendruomenių asmeninių šaškių varžybų nuostatai

 

LKSKA “Nemunas”

 

2015 metų gruodžio mėnesio 13 dieną

 

Tarptautinio – Kalėdinio  Aukštaitijos regiono kaimo bendruomenių  asmeninių šaškių varžybų

 

NUOSTATAI

 

 1. Varžybų tikslai ir uždaviniai

 

 • Aktyvinti sportą tarp kaimo bendruomenių.
 • Populiarinti šaškių sportą tarp kaimo bendruomenių.
 • Plėtoti sportinę draugystę su Latvijos sportininkais.
 • Organizuoti gyventojų užimtumą laisvalaikio metu.
 • Kelti Dusetų kaip turistinio miestelio įvaizdį.

 

 1. Varžybų vieta ir laikas

 

Varžybos vykdomos Kultūros centro Dusetų dailės galerijos  patalpose 2015 metais gruodžio 13 d.( sekmadienį) varžybų pradžia 10 valandą. Registracija iki 09.30 valandos. Apie dalyvavimą pranešti iki gruodžio 11 dienos,  telefonu:  8 611 41630 arba el. p. laikrastis.dusetos@gmail.com

 

 1. Varžybų dalyviai

Kviečiami Aukštaitijos regiono vyrai ir moterys

Į varžybas kviečiami ir Latvijos šaškių mėgėjai.

 

 1. Varžybų pravedimo tvarką.

 

Varžybos vykdomos vyrams šveicariška sistema pagal dalyvių skaičių, moterims ratų sistema. Startinis mokestis 2 eur.

 

 1. Nugalėtojų nustatymas

 

Užimamos vietos nustatomos pagal surinktus taškus per visus turus moterims ir vyrams atskirai, moksleiviams taškai vedami bendra tvarka.

 

 1. Dalyvių apdovanojimai

 

 • Prizininkai ir nugalėtojai tarp vyrų apdovanojami diplomais, taurėmis, medaliais .
 • Tarp moterų prizininkės ir nugalėtojos apdovanojamos diplomais, taurėmis, medaliais.
 • Geriausi jaunieji šaškininkai penki asmenys apdovanojami diplomais ir atminimo dovanomis.
 • Apdovanojimus skiria LKSK asociacija “Nemunas”, privačios firmos ir privatūs asmenys.
 • Varžybas remia seimo nariai Rokas Žilinskas ir Algimantas Dambava,kuri išrinks šventės karalių su karaliene.

 

Sporto klubo “Ainiai” prezidentas                                                 Vytautas Čypas