SVARSČIŲ KILNOJIMO TAURĖS VARŽYBŲ NUOSTATAI

ATVIRŲ LIETUVOS KAIMO SPORTO IR KULTŪROS ASOCIACIJOS „NEMUNAS“

SVARSČIŲ KILNOJIMO TAURĖS VARŽYBŲ

N U O S T A T A I

  1. Varžybų tikslas.

 

Populiarinti svarsčių kilnojimo sportą Lietuvoje. Išaiškinti stipriausius svarsčių kilnotojus ir

kilnotojas.

 

  1. Varžybų vykdymo vieta ir laikas, dalyvių registracija, priėmimo sąlygos.

 

Varžybos vyks: 2015-05-16 Švenčionių r., Cirkliškio k., Švenčionių PRC sporto salėje.

Dalyvių svėrimas: 2015-05-16 9.00 – 10.00 val.

Varžybų pradžia: 10.15 val.

Visi sportininkai privalo pateikti užpildytą dalyvio kortelę mandatinei komisijai, komandos pateikia komandinę paraišką.

 

  1. Dalyviai ir varžybų vykdymo laikas.

 

Vykdomos asmeninės ir komandinės varžybos, dalyvių skaičius neribojamas.

 

Varžybų dalyvių amžius, svorio kat., keliamų svarsčių svoris:

 

* jaunučiai – 1999 m. ir jaunesni – 63-73+73 kg., svarstis 16 kg.

* jauniai – 1997 m. ir jaunesni – 68-78 +78 kg, svarstis 16 kg

* jaunimas – 1993 m. ir jaunesni –  68-78+85+85 kg, svarstis 24 kg

* vyrai – 78-85+85 kg, svarstis 32 kg

* merginos – amžius neribojamas, pagal koeficientą – svarstis 16 kg

* veteranai nuo 40 iki 50 m pagal koeficientą – svarstis 24 kg

* veteranai nuo 50 iki 60 m pagal koeficientą – svarstis 24 kg

* veteranai – vyresni nei 60 m pagal koeficientą – svarstis 16 kg

 

Vyrai atlieka dvikovės veiksmą, moterys rovimo veiksmą.

 

Vienas sportininkas gali dalyvauti tik vienos, kurios nors grupės varžybose.

 

  1. Varžybų vadovavimas ir finansavimas.

 

Varžyboms vadovauja LSKF teisėjų brigada, vyr. varžybų teisėjas Josifas Jarošas, vyr.

sekretorius Vismantas Kujelis. Varžybų organizacines išlaidas apmoka Lietuvos kaimo sporto ir

kultūros asociacija „NEMUNAS“, rėmėjai. Kitos išlaidos – komandiruojančių organizacijų

sąskaita.

 

  1. Nugalėtojų nustatymas, apdovanojimas.

 

Nugalėtojai ir prizininkai atskirose grupėse ir svorio kategorijose nustatomi pagal dvikovės

rezultatą. Taškai skaičiuojami: stūmimas – 1 t, rovimas abiejų rankų suma/2, moterų rovimo

veiksme – abiejų rankų pakėlimų suma dalinama iš sportininkės svorio (pagal koeficientą).

Nugalėtojai ir prizininkai atskirose amžiaus grupėse ir svorio kategorijose, apdovanojami

medaliais. Komandos nugalėtojos – taurėmis.

 

Komandinė įskaita:

 

1 jaunutis, 1 jaunis, 1 jaunimo grupės sportininkas, 1 vyras, 1 veteranas ir 1 moteris.

Taškai komandinei įskaitai skaičiuojami sekančiai: 1 vieta – 20 tšk., 2 vieta – 18 tšk., 3

vieta – 16 tšk., 4 vieta – 15 tšk., ir t.t.

 

ŠIE VARŽYBŲ NUOSTATAI YRA OFICIALUS KVIETIMAS Į VARŽYBAS

 

Telefonas pasiteiravimui – 8 602 17706

 

 

SUDERINTA

LIETUVOS SVARSČIŲ

KILNOJIMO FEDERACIJA