Sporto šventės Užpaliuose „Judėk, kad būtum sveikas“nuostatai

Sporto šventės Užpaliuose „Judėk, kad būtum sveikas“

NUOSTATAI
2020 m.

1. Tikslas:
Organizuoti sporto šventę, telkiančią bendruomenę.
2. Uždaviniai:
Organizuoti asmenines stalo teniso varžybas.
Organizuoti komandines kvadrato žaidimo su dideliu kamuoliu varžybas.
Organizuoti lauko teniso mokomąjį – pažintinį užsiėmimą.
3. Laikas ir vieta
Sporto šventė organizuojama 2020 m. rugsėjo 18 d. Užpalių gimnazijos sporto aikštyne ir sporto
salėje.
Užpalių miestelio centre vyks Užpalių gimnazijos roko grupės „Dark Light“ ir draugų koncertas.
Šventės pradžia 12 val.
4. Varžybų organizatorius ir vykdytojai:
Šventę organizuoja bendruomenė „Užpalėnų krivūlė“, LKSKA „Nemunas“, Užpalių gimnazija.
5. Varžybų dalyviai:
Užpalių gimnazijos1-12 kl.. mokiniai, Užpalių bendruomenės nariai.
6. Stalo teniso varžybų vykdymo sąlygos ir teisėjas:
Stalo teniso varžybas dalyviai žais atskirose grupėse: 1-4 kl.,5-8 kl., 9-12 kl. Ir suaugusių.
Merginos sudarys atskirą grupę. Varžybų sistema bus pasirinkta, kai bus aiškus dalyvių skaičius.
Teisėjas S. Šližys.
7. Kvadrato dideliu kamuoliu varžybų vykdymo sąlygos ir teisėjas:
Kvadratą dideliu kamuoliu žais neribotas mišrių komandų skaičius po 8 dalyvius komandoje.
Kvadratas su dideliu kamuoliu bus žaidžiamas iki 2 pergalių. Vadovautis kvadrato taisyklėmis.
Teisėjas Birutė Masonienė.
8. Lauko teniso pažintinis – mokomasis užsiėmimas: visi norintys susipažinti su lauko
teniso žaidimu turės galimybę tai padaryti.
9. Apdovanojimai:
Stalo teniso varžybų nugalėtojams reikalinga 4 apdovanojimų komplektai ir taurė. Visų amžiaus
grupių, 1-3 vietų nugalėtojai, bus apdovanoti prizais.
Kvadrato varžybų nugalėtojams reikalinga vienas komplektas apdovanojimų ir taurė. Nugalėtojai
bus apdovanoti po varžybų. Pietūs šventės dalyviams prieš koncertą.
10. Baigiamosios nuostatos:
Varžybos- viešas renginys, kuriame gali būti filmuojama ir fotografuojama. Komanda, pateikdama
paraišką patvirtina, kad jos dalyviai sutinka su filmuotos ir fotografuotos medžiagos platinimu
žiniasklaidoje ir internete.

Bendruomenės pirmininkė Vida Juškienė