Sporto šventės “Medekšiai 2018” nuostatai

Tvirtinu:

LKSKA  “Nemunas”pirmininkas

Kęstutis Levickis

 

Sporto šventės “Medekšiai 2018”

Nuostatai

 

Šventės tikslas – įtraukti  kaimo gyventojus į sporto  sąjūdį.

Uždaviniai

  1. Propaguoti turiningą laisvalaikio  leidimą, puoselėti kūno kultūrą ir sportą ir technines sporto šakas.
  2. Gerinti bendruomenių tarpusavio supratimą, toleranciją, bendradarbiavimą.

 

Organizatoriai:

Lietuvos kaimo sporto ir kultūros  asociacija „NEMUNAS”, sportinis techninis  klubas “Vedavas”.

 

Vieta, laikas

Sporto šventė „Medekšiai 2018“ vyks š. m. spalio 6d. d. Kėdainiuose, Medekšių kaime.

 

Sporto dalyvių atvykimas š. m. spalio 6 d. iki 10 val.

 

Dalyviai ir paraiškos

  1. Šventėje dalyvauja visi norintys rajonų kaimo gyventojai;
  2. Šventės dalyvių amžius neribojamas;
  3. Išankstinė registracija netaikoma.

Šventės programa

  1. Smiginis – amžius neribojamas;
  2. Virvės traukimas.
  3. Moto krosas.

Nugalėtojų nustatymas

Kiekvienos sporto šakos nugalėtojai ir prizininkai išaiškinami pagal atskirų sporto šakų galiojančias taisykles. Renginių pravedimo sistemą nustato atskiros sporto šakos teisėjų kolegija.

 

Apdovanojimas

Šventės atskirų sporto šakų komandos nugalėtojos ir prizininkės apdovanojamos atminimo prizais medaliais.

 

Šventės pagrindinis remėjas- Žemės ūkio ministerija.

 

TSK“ Vedavas”vadovas                                                                    Petras Nomeika