SPORTO-MENO ŠVENTĖS ,,ALKSNIUPIAI 2021“ NUOSTATAI

                                                                                           

VO ,,KAIMO BENDRUOMENĖ – DRAUGAS“

SPORTO-MENO ŠVENTĖS ,,ALKSNIUPIAI 2021“ NUOSTATAI

  1. Tikslas ir uždaviniai

1.Propaguoti bendruomenių tarpe turiningą laisvalaikio praleidimą, puoselėti kūno kultūrą, sportą  ir meninę saviraišką.

2.Gerinti bendruomeniųtarpusavio bendradarbiavimą, supratimą, toleranciją.

  1. Laikas ir vieta.

Šventė organizuojama 2021 m. rugsėjo 11 d. Alksniupių sporto aikštyne, o esant blogam orui- sportinės rungtys vyks Alksniupių pagrindinės mokyklos sporto salėje. Meno saviraiškos kolektyvų pasirodymai – kultūros namuose.

Šventės pradžia  10.00 val.

III. Organizavimas ir vykdymas.

Šventę organizuoja ir vykdo: LKSKA ,,Nemunas“, renginio techninę dalį vykdo VO ,,Kaimo bendruomenė – Draugas“, ŠKAC Alksniupių kultūros namai,

  1. Dalyviai ir programa.

Dalyvauja visi norintys. Šventėje – sportinė (užimtumo)- meninė programa. Kviečiami aplinkinių bendruomenių sportuojantys ir meno saviraiškos kolektyvai.

Tinklinis, krepšinis, stalo tenisas, rankų lenkimas, smiginis, šaškės.

  1. Nugalėtojų nustatymas ir apdovanojimas

Nugalėtojai nustatomi ir apdovanojami pagal pasiektus rezultatus, meno saviraiškos kolektyvai už dalyvavimą  apdovanojami LKSKA ,,Nemunas“ prizais.

Registracija iki 2021 m.rugsėjo9d. tel. 8-686 67345  arba e.p.  dilaima@gmail.com

 

Projektas „Dabar mes judame“ Nr. SRF-FAV-2019-1-0377 finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis.