SPORTO-MENO KAIMYNŲ ŠVENTĖS NUOSTATAI

                                                                      Tvirtinu: LKSKA ,,Nemunas“ pirmininkas

                                                                Kęstutis Levickis

 

VO ,,KAIMO BENDRUOMENĖ – DRAUGAS“

SPORTO-MENO KAIMYNŲ ŠVENTĖS NUOSTATAI

I.Tikslas ir uždaviniai

1.Propaguoti bendruomenių tarpe turiningą laisvalaikio praleidimą, puoselėti kūno kultūrą, sportą  ir meninę saviraišką.

2.Gerinti bendruomenių tarpusavio bendradarbiavimą, supratimą, toleranciją.

  1. Laikas ir vieta.

Šventė organizuojama 2018 rugsėjo 29 d. Alksniupių pagr. m-klos stadione ir kultūros namuose.

Šventės pradžia 14.00 val.

III. Organizavimas ir vykdymas.

Šventę organizuoja ir vykdo  VO ,,Kaimo bendruomenė – Draugas“, LKSKA ,,Nemunas“

  1. Dalyviai ir programa.

Dalyvauja visi norintys. Kviečiami aplinkinių bendruomenių meno saviraiškos kolektyvai. Šventėje – sportinė (užimtumo) programa: Kolektyvinės šaškės (3 dalyviai), smiginis,  svarsčio kilnojimas, rankų lenkimas (vyr., mot.) įvairūs atrakcionai vaikams ir suaugusiems, tautinių šokių mokymai, protmūšis ir kt.

  1. Nugalėtojų nustatymas ir apdovanojimas

Nugalėtojai nustatomi ir apdovanojami pagal pasiektus rezultatus, meno saviraiškos kolektyvai  už dalyvavimą apdovanojami LKSKA ,,Nemunas“ prizais.

 

Registracija iki 2018 rugsėjo 26 d. tel. 8-686 67345                  L. Didžbalienė

arba e.p.  dilaima@gmail.com

 

VO ,,Kaimo bendruomenė – Draugas“ pirmininkė                       Laima Didžbalienė