SPORTO IR MENO ŠVENTĖ ,,UKRINAI ŠVENČIA“ SPORTO IR MENO ŠVENTĖS“ NUOSTATAI

SPORTO IR MENO ŠVENTĖ ,,UKRINAI ŠVENČIA“ SPORTO IR MENO ŠVENTĖS“ NUOSTATAI

I.TIKSLAI
1. Skatinti gyventojus būti fiziškai ir kūrybiškai aktyviais.
2. Išsiaiškinti stipriausias komandas, asmenis.
3. Ugdyti dalyvių bendradarbiavimą, dėmesingumą, fizines galias ir kultūrą.
II. ORGANIZAVIMAS
1.Sportoir meno šventę organizuoja LKSKA „Nemunas“,Ukrinų kaimo bendruomenė, Ukrinų
kultūros namai
III. VIETA IR LAIKAS
1.Vieta: stadionas ir Baltų kiemelis.
2. Sporto ir meno šventės laikas: rugpjūčio 29 d.. (šeštadienis). Pradžia – 11.30 val.
3. Sporto ir meno šventės dieną dalyvių ir komandų registracija nuo 11.00 iki 11.30 val.
IV. SPORTO ŠVENTĖS PROGRAMA
Šventėje dalyvauja visi norintys Židikų seniūnijos gyventojai.
11.30 val.Sporto rungtys :
1. Krepšinis 3×3
2. Paplūdimio tinklinis. Komanda 3 dalyviai. Gali būti komandos mišrios
3. Linksmasis tinklinis. Komanda 4 dalyviai
4. Baudų metimas ( dalyvauja visi )
5 Šachmatų ir šaškių turnyras ( dalyvių skaičius neribojamas)
6. Smiginio varžybos ( visi norintys)
7. Žolės slidžių turnyras ( 4-5 žmonės komandoje)
13 val. Bendri pietūs Baltų kiemelyje
13.30 val. Ukrinų kaimo 365 m jubiliejaus paminėjimas
14 val. Ukrinų kultūros namų vokalinio instrumentinio ansamblio ,,Šep tep”koncertas,
Bendro šokio mokymąsis, sporto varžybų apdovanojimai.
15 val. Romo Dambrausko koncertas
V. NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS IR APDOVANOJIMAS
1.Varžybų nugalėtojai nustatomi pagal atskirų sporto šakų galiojančias varžybų taisykles.
2.Varžybų nugalėtojai apdovanojami taurėmis, medaliais.
VI. FINANSAVIMAS
 LKSKA "Nemunas" projekto „Dabar mes judame“, Nr. SRF-FAV-2019-1-0377,
bendrai finansuojamo Sporto rėmimo fondo lėšomis‘, kurį administruoja Švietimomokslo ir
sporto ministerija, Švietimo mainų paramos fondas.