Rudens jojimo šventės nuostatai

                                                                                              

Rudens jojimo šventė
PROGRAMA IR NUOSTATAI

Žirgyno g. 3, Bendoriai, Vilniaus raj.,

2021 m. spalio 9 d.

Organizatoriai:

2021-10-09d. Šeštadienis. PROGRAMA:LKSKA Nemunas

Varžybų pradžia 15:00

Konkūras Nr. 1. LKSKA Nemunas rungtis. Dvi fazės. Art. 274.2.5. Kliūčių aukštis iki 60 cm.

Konkūras Nr. 2.Lietuvos arklių augintojų asociacijos rungtis. Dvi fazės. Art. 274.2.5. Kliūčių aukštis 80 cm.

Pastaba: Organizacinis komitetas, iškilus būtinybei, pasilieka teisę keisti programą, todėl prašome visų dalyvių būti dėmesingais ir varžybų metu sekti teisėjų skelbiamą informaciją.

Nuostatai:

1.     Techninės sąlygos:
 • Varžybos vykdomos manieže;
 • Varžybų aikštė: smėlis – išmatavimai 60 m x 20 m;
 • Paraiškos teikiamos percom iki spalio 7d.
2.     Starto mokesčiai:
 • Starto mokestis visuose konkūruose – 15 EUR už vieną startą.
3.     Reikalavimai varžybų dalyviams:
 • Varžybose licenzijos neprivalomos.
 • Dalyviai privalo laikytis Lietuvos žirginio sporto federacijos etikos taisyklių, patvirtintų 2010 m. vasario 22 d. LŽSF valdybos nutarimu, FEI2021 konkūrinio jojimo taisyklių.
 • Raiteliai iki 16 metų (imtinai) varžybose privalo dėvėti apsaugines liemenes.
 • Vaikai (iki 16m.) varžybose dalyvauja tik su tėvų sutikimu. Už vaikus, dalyvaujančius varžybose, atsako jų tėvai ir treneriai.
4.     Veterinariniai reikalavimai:
 • Varžybose leidžiama startuoti, jei žirgas turi bet kurios valstybės galiojantį nacionalinį ar FEI žirgo pasą ir/ar FEI Atpažinimo kortelę (FEI Recognition Card) jame yra atžymos apie visus Lietuvos Respublikoje jojimo sporto varžybose reikalaujamus atliktus kraujo tyrimus, bei yra atžymos apie tvarkingai ir laiku padarytus reikalaujamus skiepus.
 • Kiekvienas raitelis turi su savimi turėti užpildytą savo vežamo gyvūno važtaraštį, kurio gali pareikalauti pateikti veterinarijos gydytojas varžybų vietoje.
5.     Apdovanojimai:
 • Nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami piniginiais ir/ar daiktiniais prizais.
 • Apdovanojami 25 % konkūrų dalyvių.
 • Apdovanojimai vykdomi su žirgais (neišjojus į apdovanojimą, piniginis prizas neišmokamas).
 • Prašome pasirūpinti, kad su savimi turėtumėte asmens dokumentą.
6.     Dėl paskelbto karantino:
 • Varžybos bus vykdomos vadovaujantis LR vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais.Prašome dėvėti apsaugines kaukes. Asmenų kuriems pasireiškę viršutinių kvėpavimo takų ligų simptomai ar serga lėtinėmis ligomis, prašome renginyje nesilankyti. Visi renginio dalyviai privalo turėti ir pateikti galimybių pasą ar jam prilyginamus dokumentus.
7.     Atsakomybė: 
 • Organizacinis komitetas ir komiteto nariai neprisiima jokios atsakomybės dėl materialinės ar fizinės žalos, nelaimingų atsitikimų ar ligos, su kuria susidūrė savininkai, sportininkai ar grumai, nepriklausomai nuo to ar tai atsitiko varžybų aikštelėje ar už jos ribų, prieš, per, ar po varžybų. Žala žirgams, treneriams, inventoriui, arklidžių priedams ir kitam turtui (įskaitant vagystes ar nuostolius) taip pat nebus organizacinio komiteto atsakomybėje. Kiekvienas dalyvis, savininkas visiškai atsakingas už bet kokią žalą, kurią jis/ji ar jo/jos arkliai ar kita nuosavybė gali sukelti tretiems asmenims prieš renginį, renginio metu ar po renginio, renginio zonoje ar už jos ribų. Rekomenduojame nuo minėtų faktorių apsidrausti, o savo turtą saugoti.
8.     Smulkesnė informacija:
 • Daugiau informacijos:+370 633 89 393

 

Projektas „Dabar mes judame“ Nr. SRF-FAV-2019-1-0377 finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis.