RESPUBLIKINIO VIRVĖS TRAUKIMO FESTIVALIO NUOSTATAI

RESPUBLIKINIO VIRVĖS TRAUKIMO FESTIVALIO NUOSTATAI

I. TIKSLAS

Festivalio tikslas – skatinti vaikus, jaunimą aktyviai dalyvauti sportinėje veikloje,
turiningai ir linksmai praleisti laisvalaikį, bendradarbiauti bei dalintis patirtimi su šalies rajonų ir
miestų priešmokyklinėmis ir bendrojo ugdymo mokymo įstaigomis, įtraukti į sportinę- varžybinę
veiklą bendruomenes, vaikų ir jaunimo tėvelius.
Populiarinti virvės traukimo sporto šaką, išaiškinti aktyviausias Lietuvos priešmokyklinių ugdymo
įstaigų,bendrojo ugdymo įstaigų virvės traukimo komandas.
II. VIETA IR LAIKAS

2020 m. rugsėjo 11d. (penktadienį) 11.00 val. Kėdainių miesto stadiono atsarginė futbolo
aikštė. J. Basanavičiaus g. 1.- šalia Kėdainių arenos.
Priešmokyklinių ir bendrojo ugdymo įstaigų komandų atvykimas iki 10.30 val.
III. DALYVIAI, KOMANDŲ SUDĖTIS

Virvės festivalio varžytuvės vykdomos vienuolikoje grupių. Priešmokyklinių ugdymo

įstaigų-komandos mišrios,bendrojo ugdymo įstaigų, pradinių klasių –komandos mišrios.
5-6 klasių, 7-8 klasių,9 – klasių, 10 – klasių,11- klasių, 12- klasių komandų sudėtis 3 berniukai ir 3
mergaitės.

IV. PROGRAMA, VARŽYBŲ SĄLYGOS

Priešmokyklinių ir bendrojo ugdymo įstaigų komandųatvykimas ir registracija 2020m.
rugsėjo11d. nuo 10.00 val. iki 10.30 val. varžybų vykdymo vietoje, 10.45 val. komandų vadovų
pasitarimas.Priešmokyklinių ugdymo įstaigų, bendrojo ugdymo įstaigų pradinių klasių komandos
varžosi palengvintomis virvėmis. Varžybų pradžia 11.00 val.
Komandos tarpusavyje traukia virvę iki dviejų pergalių.

Varžybos vyks lauke, ant žolės. Dalyviai dėvi tvarkinga sportine apranga,
priešmokyklinio ugdymo bendrojo lavinimo mokymo įstaigų, suaugusiųjų komandų dalyviams
negalima avalynė – futbolo bateliais su grifais.
Komanda atvykusi į festivalį organizatoriams pateikia laisvos formos paraišką su komandos
pavadinimu, komandų dalyvių vardais ir pavardėmis. Paraišką privalo būti vizuota įstaigos,
organizacijos vadovo, gydytojo – kad dalyvis sveikas ir gali dalyvauti renginyje.

V. DALYVAVIMO SĄLYGOS

Komanda atvykusi į festivalį organizatoriams pateikia laisvos formos paraišką su
komandos pavadinimu, komandų dalyvių vardais ir pavardėmis, vadovo vardu ir pavarde. Paraišką

2

privalo būti vizuota įstaigos, organizacijos vadovo, gydytojo – kad dalyvis sveikas ir gali dalyvauti
renginyje.

Varžybų organizavimo ir kitas išlaidas apmoka Lietuvos kaimo sporto ir kultūros

asociacija ,,Nemunas“.

Būtina komandų išankstinė laisvos formos registracija, nurodant komandos

pavadinimą ir amžiaus grupę iki 2020 m. rugsėjo9 d. el. p. kestutisl@zum.lt;

VI. VARŽYBŲ ORGANIZATORIAI

Festivalį organizuoja Lietuvos kaimo sporto ir kultūros asociacija ,,Nemunas“ir,

festivalio partneriai – Kėdainių rajono savivaldybė, Kėdainių sporto centras.

Festivalio varžytuvių vykdymo sistema bus paskelbta varžybų vietoje, žinant

dalyvaujančių komandų skaičių.Virvės traukimo varžytuvių vyr. teisėjas Antanas Gricius.

VII. NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAS

Visų grupių komandų nugalėtojų ir prizininkų sportininkai apdovanojamos LKSKA
„Nemunas“ atitinkamo laipsnio medaliais, komandos atminimo prizais
VIII. INFORMACIJA

Dėl informacijos kreiptis į Lietuvos kaimo sporto ir kultūros asociaciją „Nemunas“ tel.
8 69875440, Aušra Nesterovienė, LKSKA „Nemunas“ tarybos narė, tel.8 638 12266; Gediminas
Misius Kėdainių rajono savivaldybės sporto ir turizmo skyriaus vedėjas, tel. 8 69813097.
Šį renginį remia Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
LKSKA "Nemunas" projekto „Dabar mes judame“ Nr. SRF-FAV-2019-1-0377
bendrai finansuojamo Sporto rėmimo fondo lėšomis‘ kurį administruoja Švietimo
mokslo ir sporto ministerija, Švietimo mainų paramos fondas.