RAUDONDVARIO KAIMO BENDRUOMENĖS IR SPORTO KLUBO,,SALIKALNIS‘‘ ŠEIMŲ SPORTO ŠVENTĖS ,,AUKSINIS RUDUO“ NUOSTATAI

 

Tvirtinu: LKSKA ,,Nemunas“ pirmininkas 

                                                            Kęstutis Levickis

 

RAUDONDVARIO KAIMO BENDRUOMENĖS 

IR SPORTO KLUBO ,,SALIKALNIS‘‘

ŠEIMŲ SPORTO ŠVENTĖS ,,AUKSINIS RUDUO“

NUOSTATAI

I.Tikslas ir uždaviniai

1.Propaguoti šeimų tarpe turiningą laisvalaikio praleidimą, puoselėti kūno kultūrą ir sportą  2.Gerinti šeimų tarpusavio bendradarbiavimą, supratimą, toleranciją.

  1. Laikas ir vieta.

Šventė organizuojama 2019lapkričio15 – 16 d. Radviliškio TVMC  Šeduvos technologijų ir verslo mokymo skyriaus sporto bazėje. Šventės pradžia 12 val.

III. Organizavimas ir vykdymas.

Šventę organizuoja ir vykdo  Sporto klubas ,,Salikalnis“, Raudondvario kaimo bendruomenė. LKSKA ,,Nemunas“

  1. Dalyviai ir programa.

Dalyvauja šeimos ir visi norintys. Gali apsijungti kelios šeimos. Komanda nuo 3 žmonių. Šventėje – sportinė programa: Kolektyvinės šaškės (3 dalyviai), Tinklinis, Grindų ritinys 3X3, Smiginis,  Lankų, lėkštės mėtymas. Žirgų konkurų varžybos.

  1. Nugalėtojų nustatymas ir apdovanojimas

Nugalėtojai nustatomi pagal pasiektus rezultatus ir apdovanojami LKSKA ,,Nemunas“ prizais. Šeima aktyviausiai ir gausiausiai dalyvavusi šventėje apdovanojama specialiu prizu.

Registracija iki 2019 lapkričio 14 d. tel. 8 611 49007 (G.Kazlauskienė) arba e.p.  genviga@gmail.com

 

Sporto klubo ,,Salikalnis“ pirmininkė                                            Genovaitė Kazlauskienė

Raudondvario kaimo bendruomenės pirmininkė Loreta Benaitienė