Plungės krašto kaimo bendruomenių sunkiosios atletikos varžybų nuostatai

 

                                          

                                 2017 m.  Plungės  krašto  kaimo  bendruomenių  

                                                 sunkiosios  atletikos  varžybų   

                                                          N U O S T A T A I

 

             T i k s l a s   i r   u ž d a v i n i a i

  1.                   a)  Populiarinti  sunkiąją  atletiką  tarp  Plungės  rajono  jaunimo;
  2.                   b)  kelti  sunkiaatlečių  sportinį  meistriškumą;
  3.                   c)  išaiškinti  pajėgiausius  atletus,  jais  papildyti  Plungės  rajono  įvairaus  amžiaus

sunkiosios  atletikos  rinktines.

             R e n g ė j a i

                  Varžybas  rengia  Lietuvos  kaimo  sporto  ir  kultūros  asociacija  „Nemunas“,  jėgos    

sporto  klubas  „Plungės  meška“.

             T e i s ė j a v i m a s

                  Vyr.  teisėjas  Edvardas  Zaniauskas,  sekretorius  Evaldas  Zaniauskas

             V i e t a   i r   l a i k a s

                  Varžybos  vyks  Akademiko  Adolfo  Jucio  pagrindinėje  mokykloje,  sunkiosios

atletikos  patalpoje,  2017 m.  lapkričio  mėn.  11 d.  (šeštadienį).  Registracija  ir  svėrimas  –  nuo  12  val.  20  min.  iki  12 val.  40  min.,  varžybų  pradžia  –  13 val.,  apdovanojimas,  uždarymas  –  17  val.  .    

             V a r ž y b ų   p o b ū d i s,   d a l y v i a i

                  Sunkiosios  atletikos  varžybos  yra  individualinės.  Jose  dalyvauja  merginos  ir  vaikinai,  užsiiminėją  Plungės  sporto  ir  rekreacijos  centro  bei  jėgos  sporto  klubo  „Plungės  meška“  šakos  grupėse.       

                  Vaikinų  sunkiosios  atletikos  varžybų  grupės:  a)  sveriantys  iki  38 kg,  b)  iki  50 kg,  c)  iki  62 kg,  d)  iki  77 kg,  e)  + 77 kg.  Merginos  sunkiaatlečių  varžybų  grupės:  a)  iki  63 kg,  b)  +  63 kg.         

                  Papildomai  rengiamos  štangos  spaudimas  nuo  suolelio  (merginos  ir  vaikinai).  Rungtis  kartu  su  vietiniais  asmeniškai  bus  pakviesti  atletai  iš  Klaipėdos  miesto,  Rietavo  savivaldybės,  Mažeikių  bei  Šilalės  rajonų.  Kovojama  dviejose  grupėse:  merginos  –  iki  63 kg  ir  + 63 kg,  vaikinai  –  iki  74 kg  ir  + 74 kg.           

                  Pastaba:  visose  aukščiau  išvardintose  varžybose  leidžiama  dalyvauti  tik  sportininkams,  pasitikrinusiems  sveikatą.

             P r i z i n i n k ų   n u s t a t y m a s

                  Sunkiosios  atletikos  varžybose  –  pagal  surinktą  sumą  dvikovėje  (kg).  

                  Štangos  spaudimo  varžybose  –  pagal  įveiktą  svorį  (kg).               

             A p d o v a n o j i m a s  

                  Sunkiosios  atletikos  bei  štangos  spaudimo  varžybų  dalyviai,  užėmę  pirmąsias – trečiąsias  vietas,  apdovanojami  Lietuvos  kaimo  sporto  ir  kultūros  asociacijos  „Nemunas“  medaliais,  diplomais,  o  nugalėtojai  –  dar  ir  individualiomis  taurėmis.          

                                  

                        

                                                                                                                                                                       

                                                                                  Jėgos  sporto  klubas  „Plungės  meška“