Plungės krašto kaimo bendruomenių  sunkiosios atletikos varžybų nuostatai

                                                                                              

                                 2018 m.  Plungės krašto kaimo bendruomenių 

                                                 sunkiosios atletikos varžybų

                                                         N U O S T A T A I

 

             T i k s l a s  i r u ž d a v i n i a i

  1.                   a) Pažymėti Lietuvos  valstybės atkūrimo šimtmetį;              
  2.                   b) skatinti bendruomeniškumą  tarp Plungės rajono kaimo jaunimo;
  3.                   b) kelti sunkiaatlečių  sportinį meistriškumą;
  4.                   c) išaiškinti pajėgiausius  atletus, jais papildyti Plungės  rajono įvairaus amžiaus

sunkiosios  atletikos rinktines.

             R e n g ė j a i

                  Varžybas rengia Lietuvos  kaimo sporto ir kultūros asociacija  „Nemunas“, jėgos

sporto  klubas „Plungės  meška“.

             T e i s ė j a v i m a s

                  Vyriausiasis teisėjas  Edvardas Zaniauskas, vyriausiojo  teisėjo pavaduotojas Evaldas Zaniauskas,  sekretorė Irmantė Batakienė (visi – iš Plungės  miesto)

             V i e t a i r   l a i k a s

                  Varžybos vyks Nausodyje  2018 m. spalio 06 d. (šeštadienį).  Registracija ir svėrimas – nuo 10 val.  iki 10 val. 45 min., varžybos – nuo 11 val.  iki 16 val., apdovanojimas, uždarymas – 16 val.  30 min.

             V a r ž y b ų  p o b ū d i s, d a l y v i a i

                  Sunkiosios atletikos  varžybos yra individualinės,  jose dalyvauja merginos ir vaikinai  iš Plungės sporto ir rekreacijos centro  sunkiosios atletikos grupių, jėgos sporto klubo  „Plungės meška“ nariai bei kiti jaunuoliai iš Plungės  rajono įvairių kaimo vietovių.

                  Vaikinų sunkiaatlečių  varžybų grupės: a) gimusieji  2000 metais ir vyresni,

  1. b)  gimusieji  2001 – 2002  m., c) g. 2003 – 2005 m.,  g. 2006 m. ir jaunesni. Merginos  pagal pagal amžiaus kriterijų neskirstomos,  jų svorių kategorijos – iki 63 kg ir + 63 kg    

             Papildomos varžybos  

                  Štangos spaudimas nuo  suolelio (merginos ir vaikinai).  Vaikinai rungiasi dviejose grupėse:  sveriantys iki 74 kg, sveriantys per  74 kg. Merginos pagal svorių kategorijas  neskirstomos.

                  Pastaba:  visose aukščiau  išvardintose varžybose  leidžiama dalyvauti tik  sportininkams,  pasitikrinusiems  sveikatą.

             P r i z i n i n k ų   n u s t a t y m a s

                  Sunkiosios atletikos  varžybose: tarp vaikinų  – pagal pelnytus taškus,  vadovaujantis tarptautine Sinklerio  taškų skaičiavimo lentele, įvertinančia  dalyvio asmeninį svorį bei surinktus kilogramus  dvikovėje; tarp merginų – pagal surinktą sumą dvikovėje  (kg).

                  Štangos spaudimo varžybose  (merginos ir vaikinai) – pagal  įveiktą svorį (kg).

             A p d o v a n o j i m a s  

                  Varžybų dalyviai, užėmę  pirmąsias – trečiąsias vietas,  apdovanojami LKSKA „Nemunas“ medaliais,  diplomais, o nugalėtojai – dar ir individualiomis  taurėmis.

             F i n a n s a v i m a s

                     Varžybų surengimo išlaidos  – LKSKA „Nemunas“ bei jėgos  sporto klubo „Plungės meška“ sąskaita.  

                                                                                                                                 

                                                                     

                                                                                    Jėgos sporto klubo „Plungės meška“