Plungės krašto kaimo bendruomenių sunkiosios  atletikos ir štangos spaudimo varžybų nuostatai

2022 m.  Plungės  krašto  kaimo  bendruomenių 

                                 sunkiosios  atletikos  ir  štangos  spaudimo  varžybų   

                                                        N U O S T A T A I

 

           T i k s l a s   i r   u ž d a v i n i a i

  1. a)  populiarinti  jėgos  sportą  Plungės  rajone,  ypač  kaimo  vietovėse;  
  2. b)  kelti  atletų  sportinį  meistriškumą;
  3. c) išaiškinti  naujus  perspektyvius  sunkiaatlečius,  jais  ateityje  papildyti  Plungės  rajono  įvairaus  amžiaus  sunkiosios  atletikos 

              R e n g ė j a i

                   Varžybas  rengia  Lietuvos  kaimo  sporto  ir  kultūros  asociacija  „Nemunas“,  jėgos   

sporto  klubas  „Plungės  meška“.

              T e i s ė j a v i m a s

                   Vyr.  teisėjas  Edvardas  Zaniauskas,  vyr.  teisėjo  pavaduotojas  Evaldas  Zaniauskas,  sekretorė  Irmantė  Kurmienė. 

              V i e t a   i r   l a i k a s

                   Varžybos  vyks  Plungės  akademiko  Adolfo  Jucio  progimnazijoje,  sunkiosios  atletikos  salėje,  2022 m.  lapkričio  26 d.  (šeštadienį).  Registracija  ir  svėrimas  –  nuo  13  val.  20  min.  iki  13 val.  40  min.,  varžybų  pradžia  –  14 val.,  apdovanojimas,  uždarymas  –  18  val.      

              V a r ž y b ų   p o b ū d i s,   d a l y v i a i

                   Sunkiosios  atletikos  varžybos  –  individualinės.  Jose  dalyvauja  merginos  ir  vaikinai,  užsiiminėją  Plungės  sporto  ir  rekreacijos  centro  bei  jėgos  sporto  klubo  „Plungės  meška“  sunkiosios  atletikos  grupėse.       

                   Merginų  sunkiosios  atletikos  svorių  kategorijos:  45,  49,  55,  + 55 kg;  vaikinų  –  55,  67,  73,  81,  89,  + 89 kg           

                   Štangos  spaudimo  nuo  suolelio  varžybose  rungtyniauja  merginos:  52,  + 52 kg  ir    vaikinai:  66,  83 kg,  + 83 kg.           

                   Pastaba:  visose  aukščiau  išvardintose  varžybose  leidžiama  dalyvauti  tik  sportininkams,  pasitikrinusiems  sveikatą.

              P r i z i n i n k ų   n u s t a t y m a s

                   Sunkiosios  atletikos  varžybose  –  pagal  surinktą  sumą  dvikovėje  (kg). 

                   Štangos  spaudimo  varžybose  –  pagal  įveiktą  svorį  (kg).              

              A p d o v a n o j i m a s 

                   Sunkiosios  atletikos  ir    štangos  spaudimo  varžybų  dalyviams,  užėmusiems    pirmąsias – trečiąsias  vietas,  įteikiami  Lietuvos  kaimo  sporto  ir  kultūros  asociacijos  „Nemunas“  diplomai  bei  medaliai,  o  nugalėtojams  –  dar  ir  prizai. 

                    Trys  vaikinai  ir  trys  merginos,  pasiekę  svariausius  rezultatus  sunkiosios  atletikos  varžybose  pagal  Sinklerio  taškų  paskaičiavimo  lentelę,  apdovanojami  asmeninėmis  taurėmis.                

                                   

                                                                                                                                                                                              

Projektas „Dabar mes judame“ Nr. SRF-FAV-2019-1-0377 finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis.