Pavasario jojimo šventė nuostatai

Pavasario jojimo šventė

PROGRAMA IR NUOSTATAI

Žirgyno g. 3, Bendoriai, Vilniaus raj.,

2020 m. kovo

PROGRAMA:

2020-03-28d. Šeštadienis.

Varžybų pradžia 10:00

Konkūras Nr. 1. Kuo tiksliau atjoti į laiko normą. Kliūčių aukštis iki 40 cm. Apdovanojami visi šio konkūro dalyviai.

Konkūras Nr. 2. Dvi fazės. Art.Nr. 274.5.6. Kliūčių aukštis iki 80 cm.

Konkūras Nr. 3. Jokeris. Art.Nr. 269.5. Kliūčių aukštis iki 100 cm.

Konkūras Nr. 4. Pavasario taurė. Su persirungimu. Art.Nr. 238.2.2. Kliūčių aukštis 120 cm

Pastaba: Organizacinis komitetas, iškilus būtinybei, pasilieka teisę keisti programą, todėl prašome visų dalyvių būti dėmesingais ir varžybų metu sekti teisėjų skelbiamą informaciją.

Nuostatai:

 1. Paraiškos:

 1. Starto mokesčiai:

 • Starto mokestis visuose konkūruose – 15 EUR už vieną startą. 
 1. Reikalavimai varžybų dalyviams:

 • Varžybose licenzijos neprivalomos.
 • Dalyviai privalo laikytis Lietuvos žirginio sporto federacijos etikos taisyklių, patvirtintų 2010 m. vasario 22 d. LŽSF valdybos nutarimu, FEI 2020 m. konkūrinio jojimo taisyklių.
 • Raiteliai iki 16 metų (imtinai) varžybose privalo dėvėti apsaugines liemenes. 
 • Vaikai ( iki 16m.) varžybose dalyvauja tik su tėvų sutikimu. Už vaikus, dalyvaujančius varžybose, atsako jų tėvai ir treneriai.
 1. Veterinariniai reikalavimai:

 • Varžybose leidžiama startuoti, jei žirgas turi bet kurios valstybės galiojantį nacionalinį ar FEI žirgo pasą ir/ar FEI Atpažinimo kortelę (FEI Recognition Card) jame yra atžymos apie visus Lietuvos Respublikoje jojimo sporto varžybose reikalaujamus atliktus kraujo tyrimus, bei yra atžymos apie tvarkingai ir laiku padarytus reikalaujamus skiepus.
 • Kiekvienas raitelis turi su savimi turėti užpildytą savo vežamo gyvūno važtaraštį, kurio gali pareikalauti pateikti veterinarijos gydytojas varžybų vietoje.
 1. Apdovanojimai:

 • Nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami piniginiais ir/ar daiktiniais prizais.
 • Konkūre Nr. 1 apdovanojami visi dalyviai.
 • Konkūruose Nr. 2 – 4 prizinis fondas ne mažiau 50 % konkūre surinktų starto mokesčių. Apdovanojami 25 % šių konkūrų dalyvių.
 • Apdovanojimai vykdomi su žirgais (neišjojus į apdovanojimą, piniginis prizas neišmokamas).
 • Prašome pasirūpinti, kad su savimi turėtumėte asmens dokumentą.
 1. Atsakomybė: 

 • Organizacinis komitetas ir komiteto nariai neprisiima jokios atsakomybės dėl materialinės ar fizinės žalos, nelaimingų atsitikimų ar ligos, su kuria susidūrė savininkai, sportininkai ar grumai, nepriklausomai  nuo to ar tai atsitiko varžybų aikštelėje ar už jos ribų, prieš, per, ar po varžybų. Žala žirgams, treneriams, inventoriui, arklidžių priedams ir kitam turtui (įskaitant vagystes ar nuostolius) taip pat nebus organizacinio komiteto atsakomybėje. Kiekvienas dalyvis, savininkas visiškai atsakingas už bet kokią žalą, kurią jis/ji ar jo/jos arkliai ar kita nuosavybė gali sukelti tretiems asmenims prieš renginį, renginio metu ar po renginio, renginio zonoje ar už jos ribų.Rekomenduojame nuo minėtų faktorių apsidrausti, o savo turtą saugoti.
 1. Smulkesnė informacija :

+370 633 89 393 Marijonas Raila