Pagarbos bėgimo nuostatai

             

 

V PAGARBOS BĖGIMAS

“Algimanto apygardos partizanų kovų takais”                                                                             Skirtas apygardos vado Antano Starkaus – Montės 100-osioms metinėms

2018 m. spalio mėn. 13 d. ,   

  Anykščių rajonas, Šimonių giria

 

N U O S T A T A I

 

  1. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
  1. Pažymėti Algimanto apygardos vado Antano Starkaus – Montės 100-ąsias metines.
  2. Paminėti partizanų žūties 69-ąsias metines.            
  3. Populiarinti lengvąją atletiką.

 

  1. VARŽYBŲ LAIKAS, VIETA, PROGRAMA

2.1. Bėgimas vykdomas 2018 m. spalio 13 d. 12.00 val.                                                                 2.2. Susirinkimo vieta Utenos – Kupiškio kelias (118), prie posūkio į Adomynę (Kupiškio rajonas ties Anykščių rajono riba, nuo Kupiškio 22 km, nuo Utenos – 32 km).                                                                                          2.3. 12.00 val. susirinkimo vietoje vykdomas 5-ojo pagarbos bėgimo atidarymas, atidengiamas paminklas paskutiniajam Algimanto apygardos partizanų vadui Antanui Starkui – Montei.                                                                                                                                                  2.4. 12.30 val. duodamas startas 6 km bėgimui. Starto vieta prie atidengto paminklo, finišas – Šimonių girioje prie Priegodo ežero

2.5. Vykdomas vienas 6 km bėgimas visiems dalyviams.

2.6. Po finišo Anykščių kūno kultūros ir sporto centro bei Utenos 9-osios šaulių rinktinės

savanoriai dalyvius, svečius, žiūrovus vaišins kareiviška koše ir arbata.

 

III. RENGINIO ORGANIZATORIAI

3.1. Anykščių kūno kultūros ir sporto centras,

3.2. Lengvosios atletikos asociacija,   

3.3. Lietuvos kaimo sporto ir kultūros asociacija “Nemunas”.

 

  1. RENGINIO VYKDYTOJAI

4.1. Anykščių kūno kultūros ir sporto centras,

4.2. Vilniaus sporto klubas “Žaidynės tęsiasi”,

Varžybų vyr. teisėjas – Egidijus Juozas Karalius, tel. 8 647 81442,

  1. paštas <egidijus.juozas@gmail.com >  

 

  1. RENGINIO PARTNERIAI

4.1. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras,

4.2. Svėdasų seniūnija,                                                                                                                   4.3. Lietuvos šaulių sąjungos, Utenos apskrities plk. Prano Saladžiaus 9-oji šaulių rinktinė,

  1. DALYVIAI IR VARŽYBŲ VYKDYMO SĄLYGOS

      5.1. Bėgime gali dalyvauti visi norintys ir pasitikrinę sveikatą bei tai patvirtinę savo parašu.

5.2. Visi dalyviai bėgime dalyvauja laisva valia ir prisiima visą su bėgimu susijusią (tame tarpe

su įvairiais sveikatos sutrikimais ir pan.) riziką bei įsipareigoja dėl to nereikšti renginio organizatoriams jokių pretenzijų. Organizatoriai neatsako už varžybų metu patirtas traumas.

5.3. Už nepilnamečius atsako jų tėvai, globėjai arba treneris. Dalyvių amžius neribojamas.

5.4. Kelionės išlaidas apmoka siunčianti organizacija.

 

VII. DALYVIŲ REGISTRAVIMAS IR NUMERIŲ IŠDAVIMAS

5,1. Visi dalyviai gali registruotis adresu http://www.anyksciai.begimotaure.lt/ iki 18-10-11,

24.00 val.

5.2. Registruojantis prašome pateikti dalyvio vardą, pavardę, gimimo metus, bėgimo rungtį bei atstovavimą (klubas, mokymosi įstaiga, indiviualus dalyvavimas).

5.3. Komandos registruojasi adresu mailto:egidijus.juozas@gmail.com  iki 18-10-11,

24.00 val.

5.3.1. Renginio dieną komandų vadovai privalo pateikti atstovaujamų organizacijų (klubų , mokymo įstaigų ir pan.) administratoriaus bei raštinės patvirtintas, sveikatos priežiūros specialisto vizuotas paraiškas.

5.3.2. Nepateikus tokių paraiškų, minėtų organizacijų atstovų komandinis dalyvavimas nebus įskaitytas.

5.4. Renginio dieną (2018-10-13) papildoma registracija nebus vykdoma.

5.5. Užsiregistravusių dalyvių numerių išdavimas bus vykdomas renginio dieną susirinkimo vietoje nuo 9.30 val. iki 11.30 val.

 

VIII. APDOVANOJIMAI

8.1. 6 km bėgimo rungties dalyviai, atskirai vyrai bei moterys (vyresnių nei 16 m. amžiaus grupė), užėmę 1-3 vietas, apdovanojami atitinkamo laipsnio prizais.

8.2. 6 km bėgimo rungties dalyviai, atskirai berniukai ir mergaitės (16 m. ir jaunesnių amžiaus grupė), užėmę 1-3 vietas, apdovanojami atitinkamo laipsnio prizais.                                                                                   

8.5. Prizu apdovanojama gausiausiai dalyvavusi komanda.

8.6. Prizu apdovanojamas vyriausias varžybų dalyvis.

 8.7. 150-iai finišą pasiekusių bėgikų (bendroje amžiaus grupių įskaitoje) organizatoriai įteiks dalyvių medalius.

 

  1. SPECIALIOSIOS SĄLYGOS IR APRIBOJIMAI

9.1. Registruotis į bet kurią bėgimo rungtį galima tik savo vardu ir pavarde. Savo dalyvio numerį perduoti kitam dalyviui draudžiama. Tokiu atveju dalyviai bus diskvalifikuojami, o jų rezultatai į varžybų protokolą neįtraukiami.

9.2. Kiekvienas dalyvis savo numerį privalo tvarkingai prisisegti ant marškinėlių krūtinės pusėje, aiškiai matomoje vietoje.

9.3. Finišuojančių dalyvių laikas fiksuojamas kertant finišo liniją.

9.4. Bėgimo dalyviams ir juos palaikantiems asmenims draudžiama naudoti bet kokias transporto priemones. Pažeidę šį reikalavimą dalyviai bus diskvalifikuojami.

9.5. Varžybų metu trasoje draudžiama vedžioti bet kokius gyvūnus.

9.6. Be teisėjų leidimo varžybų dalyviams draudžiama nors kiek nukrypti nuo trasos. Pažeidę šį reikalavimą dalyviai bus diskvlifikuojami.

9.7. Bet kokios pretenzijos turi būti pateiktos raštiškai varžybų vyr.teisėjui ne vėliau kaip 30 min po finišo.

 

TAISYKLIŲ KEITIMAS

Organizatoriai pasilieka teisę tikslinti ar keisti nuostatus.

PASTABA: Šie nuostatai yra kartu ir kvietimas dalyvauti V Pagarbos bėgime.