„OBELS ŽIEDO GIESMĖ – 2015“ NUOSTATAI

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Vokalistų festivalio – konkurso „Obels žiedo giesmė-2015“ (toliau-konkurso) nuostatai reglamentuoja konkurso tikslus, dalyvius, organizavimo bei vertinimo tvarką.
 2. Konkursą organizuoja Obelių gimnazijos neformaliojo ugdymo skyrius.
 3. Konkurso partneriai: Obelių bendruomenės centras, Obelių miesto seniūnija, Obelių vaikų globos namai, sporto klubas „Obeliai“, Lietuvos kaimo sporto ir kultūros asociacija „Nemunas“ , Rokiškio rajono savivaldybės švietimo skyrius.
 4. Konkursas tradicinis, vyks X kartą.
 5. Konkurso globėjas garsus Lietuvos dainininkas, „Auksinio scenos kryžiaus“ nominantas Merūnas Vitulskis.

KONKURSO TIKSLAI

 1. Konkurso tikslai:
 • skatinti vaikų ir jaunimo muzikinę saviraišką;
 • padėti atsiskleisti talentingiems dainininkams bei vokaliniams kolektyvams iš mažų miestelių;
 • ugdyti vaikų bei jaunimo vokalinę kultūrą, meninę kompetenciją ;
 • sudaryti sąlygas bendrauti, bendradarbiauti.

KONKURSO DALYVIAI

 1. Kviečiami dalyvauti Lietuvos bei Latvijos mažų miestelių vaikų ir jaunimo vokalistai.
 2. Kategorijos :
Vokalistų grupės Amžius Dainų skaičius Programos trukmė
Solistai A – 1 4 – 6 m. 1 Iki 3 min.
A – 2 7 – 11 m. 2 Iki 7 min.
A – 3 12 – 15 m. 2 Iki 8 min.
A – 4 16 – 19 m. 2 Iki 8 min.
Duetai B – 1 4 – 6 m. 1 Iki 3 min.
B – 2 7 – 11 m. 2 Iki 7 min.
B – 3 12 – 15 m. 2 Iki 8 min.
B – 4 16 – 19 m. 2 Iki 8 min.
Ansambliai C-1 4 – 6 m. 1 Iki 3 min.
C – 2 7 – 11 m. 2 Iki 7 min.
C – 3 12 – 15 m. 2 Iki 8 min.
C – 4 16 – 19 m. 2 Iki 8 min.

SĄLYGOS IR VERTINIMAS

 1. Akompanimentas:
  • Konkurso dalyviai atlieka dainas pagal „minusinę“ fonogramą gyvai;
  • Dainininkams gali akomponuoti įvairūs instrumentai;
  • Solistų kategorijoje gali pritarti vokalo grupė.
 2. Vertinimas:
  • Vertinimo komisiją sudaryta iš muzikos mokytojų, dainininkų, choreografų, režisierių;
  • Konkurse vertinama dalyvių vokalinis pasirengimas , intonacija , artikuliacija, originalumas, sceninis įvaizdis.
  • Kiekvienas vadovas gali konkursui išstatyti tik po vieną dalyvį į kategoriją.

APDOVANOJIMAI

 1. I, II, III vietos skiriamos kiekvienoje kategorijoje.
 2. Du diplomantų vardai (4-5 vietos).
 3. Organizatoriai ir vertinimo komisija pasilieka teisę neatsiradus tam tikroje kategorijoje vertų dalyvių jas perkelti į kitas kategorijas.
 4. Organizacijos- dalyvės apdovanojamos diplomais ir suvenyrais.
 5. Grand Prix – pamoka pas festivalio globėją Merūną (vienam iš solistų kategorijos dalyvių).

KITA INFORMACIJA

 1. Festivalis –konkursas vyks 2015 m. birželio 10 d., 12 val. Obelių mieto aikštėje.
 2. Dalyvio anketas atsiųsti iki gegužės 22d., el.p . jablonskio1meister@gmail.com
 3. Nuostatus parengė ir informaciją teikia Daiva Kundelienė tel. +370 614 76566.
 4. Neprivaloma, bet jei yra galimybė atsiųskite kolektyvo nuotrauką bei trumpą aprašymą apie solistą ar kolektyvą.
 5. Dalyvio mokesčio nėra.
 6. Kelionės išlaidas apmoka komandiruojanti organizacija.
 7. Info: www.obeliai.eu , www.lkska.lt , www.obeliugimnazija.lt