„NAUJADVARIO  ŽIRGŲ“ TAURĖS IŠTVERMĖS JOJIMO VARŽYBŲ NUOSTATAI

                                                                                                                

„NAUJADVARIO  ŽIRGŲ“ TAURĖS

IŠTVERMĖS JOJIMO VARŽYBŲ NUOSTATAI
         
(2021 m. rugsėjo 18  d. Jovariškių k., Trakų r. GPS koordinatės: 54.650572, 24.877277)

 1. DISTANCIJŲ ILGIAI:

1.1. 102 km (S lygis),  81 km (S lygis),  42 km (V lygis), 32 km ištvermės važiavimas, 21 km (L lygis), 12 km – debiutantui raiteliui arba žirgui (atskiros įskaitos vaikams iki 14 metų (imtinai) ir suaugusiems) (L lygis), 2 km šeimos rungtis (raitelis iki 8 metų amžiaus (imtinai), privalo būti lydimas suaugusio asmens).

 1. PRIVALOMI POILSIO IR VETERINARINIAI PATIKRINIMAI (vet. stotelės):
  2.1. Privalomos vet. Stotelės jojant 102 km: po 30, po 60, po 81, po 102 km. Prieš išjojant į trečią ir ketvirtą ratus privalomas papildomas vet patikrinimas.

2.2. Privalomos vet. stotelės jojant 81 km: po 30, po 60 ir po 81 km. Prieš išjojant į trečią ratą privalomas papildomas vet patikrinimas.

2.3. Privalomos vet. stotelės jojant 42 km: po 30 ir po 42 km;

2.4. Jojant 2,12 ir 21 km ar važiuojant 32 km vet stotelė tik po finišo;

Papildomos taisyklės, siekiant, kad jauni ir pradedantys raiteliai trasoje geriau jaustų greitį ir žirgo savijautą, numatomos nuostatų priede Nr. 1;

2.5. Žirgų sveikatos būklė tikrinama prieš startuojant, finišavus ir tarpiniuose finišuose.

2.6. Poilsio laikas po 1 vet stotelės 30 min, po 2 ir 3 vet stotelių 50 min.

2.7. Kvalifikaciniai reikalavimai: 2, 12, 21, 32 km distancijų dalyviams netaikomi. 42 km distancijoje dalyvauti gali tik tie žirgai ir raiteliai, kurie anksčiau yra sėkmingai įveikę distanciją iki 39 km, 81 km distancijoje gali dalyvauti tik tie žirgai ir raiteliai, kurie anksčiau yra sėkmingai įveikę bent 40 km distanciją.

III. VARŽYBŲ TAISYKLĖS:
3.1. Laimi raitelis ir sveikas žirgas baigęs distanciją ir surinkęs daugiausiai taškų (12, 21, 32, 42 km distancijose), o 81 km distancijoje – greičiausiai įveikęs atstumą.
3.2. Duetas, įveikęs nustatytą etapą, atvyksta į vet. stotelę. Pažymimas atvykimo laikas. Per 20 min. žirgo pulsas turi būti ne daugiau nei 64 dūžiai per min (2, 12 ir 21 km distancijoms pulsas – 60 d/min). Tam neįvykus, ar esant kitiems žirgo sveikatos sutrikimams žirgas ir raitelis varžybų tęsti nebegali, jie šalinami iš varžybų. Atvesti žirgą vet. patikrinimui galima ne daugiau kaip 2 kartus. Duetas, jei jam leista tęsti varžybas, išjoja po 1 vet stotelės po 30 min nuo žirgo patikrinimo. Kirtus finišo liniją, žirgas veterinarinei komisijai gali būti pristatomas tik vieną kartą ir ne vėliau nei per 30 min. Žirgas patikrinimui pateikiamas be balno, kojų apsaugų, tik su kamanomis arba kantaru. 
3.3. Startuoti leidžiama po pradinio vet. patikrinimo ir tik su sveikais žirgais.
3.4. Vyr. veterinaras atlieka atžymas apie žirgo tinkamumą dalyvauti varžybose individualioje žirgo – raitelio kortelėje.
3.5. Judėjimo greitis pasirenkamas laisvai kiekvienoje varžybų fazėje, išskyrus 12, 21 ir 42 km distancijų kiekvieno etapo paskutinius 500 m. Raitelis gali vesti ar sekti žirgą trasoje, bet turi sėdėti balne, kirsdamas starto – finišo liniją. Minimalus-maksimalus judėjimo greitis (žr. Priedas Nr.1 ir Nr.2):

2 km distancijoje: nėra greičio apribojimo;

12 km distancijoje: 8-12 km/h (siekiantieji įgyti teisę varžytis 40 km ir didesnėse distancijose, turi joti ne lėčiau kaip 10 km/h);

21 km distancijoje: 10-14 km/h (siekiantieji įgyti teisę varžytis 40 km ir didesnėse distancijoje, turi joti ne lėčiau kaip 12 km/h);

32 km ištvermės važiavimas: 10-14 km/h (siekiantieji įgyti teisę varžytis 40 km ir didesnėse distancijoje, turi važiuoti ne lėčiau kaip 12 km/h);

42 km distancijoje: 12-14 km/h (siekiantieji įgyti teisę varžytis didesnėje distancijoje gali judėti max 16 km/h, tačiau į šių varžybų apdovanojimus toks rezultatas nebus traukiamas;

81 ir 102 km distancijose minimalus greitis: 12 km/h.

3.6. Dalyvis, turintis problemų varžybų trasoje ar jojantis lėtesniu tempu, privalo netrukdydamas leisti pralenkiamas jį pasivijusių varžovų.
3.7. Galima pagalba per varžybas prieš startą, finišavus ar poilsio punktuose pažymėtuose VP:
3.7.1. padėti pagirdyti ar išmaudyti žirgą,
3.7.2. padėti susitvarkyti inventorių ar duoti to, ko trūksta (vandens, maisto, aprangos),
3.7.3. padėti užlipti į balną,
3.7.4. pametus pasagą, padėti pakaustyti žirgą.

3.7.5. Vaikams iki 14 m. amžiaus, jojantiems 12 km distanciją, pagalba galima visą distanciją, juos galima lydėti raitomis, dviračiu ar pėsčiomis. Automobiliais važinėti trasoje varžybų metu draudžiama. Jojantiems 2 km, palyda pėsčiomis privaloma visą trasą.
3.8. Uždrausta pagalba:
3.8.1. draudžiama visa kita pagalba nenurodyta 3.7 punkte;
3.8.2. uždrausta būti lydimam (eiti pirma, šalia ar iš paskos) automobiliu, dviračiu, pėsčiomis ar kito raitelio išskyrus atvejus nurodytus 3.7.5 punkte.
3.9. Uniforma:
3.9.1. apsauginio standartinio modelio šalmas;
3.9.2. rekomenduojamos aptemtos jojimo kelnės arba galife, aukšti batai arba auliukai, marškiniai;
3.9.3. privaloma uždaros kilpos arba jojimo batai su kulnu;

3.9.4. apranga turi būti tvarkinga;

3.9.5. apdovanojimų apranga turi būti iškilminga.

3.10. Inventoriui apribojimų nėra, bet jis turi būti geros kokybės ir pritaikytas žirgui. Šmaikštis, jį atstojantys daiktai, slankiojantys pavadžiai, įvairūs parišimai bei pentinai yra draudžiami. Trasa bus sužymėta kilometražo ženklais bent kas 5 km, taip pat yra galimybė apvažiuoti trasą nuosavu transportu prieš varžybas.

3.11. Visi veiksmai ar eilė veiksmų, kurie gali būti laikomi žiauriais yra draudžiami – tai gali būti pavargusio žirgo smarkus raginimas, netinkamas baudimas ar šmaikščio naudojimas ar kt.3.12. Minimalus raitelio svoris su inventoriumi – nenustatomas. 
3.13. Kiekvieno dalyvio starto laikas, kai jis nestartuoja nustatytu laiku yra rašomas toks, koks buvo numatytas. Dalyvis išjoti gali ne vėliau nei po15 minučių nuo nustatyto starto laiko.
3.14. Apdovanojimas
3.14.1. Apdovanojami 12, 21, 32,  42, 81, 102 km distancijų jojimo laimėtojai ir prizininkai (1-3 vietos apdovanojamos taurėmis, medaliais, rozetėmis, diplomais bei pagal galimybes daiktiniais prizais);  visi sėkmingai įveikę distancijas, pagerbiami atminimo medaliais, diplomais, rozetėmis ir pagal galimybes daiktiniais prizais. 2 km jojimo dalyviai apdovanojami vienodais simboliniais prizais.

3.14.2. 82 ir 104 km distancijų dalyviams žirgams numatomi „Best condition“ (liet. „geriausiai paruošto žirgo“) rinkimai, tačiau tik tokiu atveju, jei šiose rungtyse varžysis po 3 ir daugiau duetų.

 1. BENDROJI INFORMACIJA .

Dalyvių startai individualūs, esant pageidavimui grupelėmis po 2 ar 3:

102 km ir 81 km: 8.00 val. bendras;

32 km: 9.00 val., kas 10 min;

42 km: 9.00 val. kas 5 min;

12 km: 11.30 val, kas 5 min;

21 km: 10.00 val., kas 7/10 min;

2 km: individualūs arba grupelėse po 2 dienos eigoje.*

*Laikai dar gali keistis, tačiau varžybų išvakarėse bus paskelbti galutiniai.

Varžybų apdovanojimai:

Praėjus ~1 valandai po paskutiniojo dueto finišo (~16.00 val). Po apdovanojimų visi dalyviai kviečiami aptarti varžybų prie suneštinio stalo.

 1. BENDROSIOS TAISYKLĖS

  5.1. Organizacinio komiteto teisė
  Organizacinis komitetas pasilieka išimtinę teisę, suderinęs su Teisėjų kolegija, priklausomai nuo iškilusių naujų aplinkybių, varžybų metu ar prieš tai modifikuoti ir dalinai keisti šias taisykles, apie tai per protingą laikotarpį informavus varžybų dalyvius.

  Savininkų, varžybų dalyvių, arklių ir arklininkų registravimasis reiškia jų sutikimą su varžybų taisyklėmis ir kiekvienos jų dalių sąlygomis, ir aiškiai išreiškia sutikimą atleisti Organizacinį komitetą nuo bet kokios atsakomybės už bet kokį nelaimingą atsitikimą ar bet kokio pobūdžio ligą, kurie gali paveikti varžybų dalyvį, savininką, arklį, arklininką ar kitą nuosavybę, įskaitant, bet neapsiribojant vagystes, kitus praradimus, tiek varžybų metu, tiek ir kitu laiku.

  5.2. Atsakomybė
  5.2.1.Prieš savininkus, varžybų dalyvius, arklius ir arklininkus
  Nei organizacinis komitetas, nei bet koks kitas asmuo, pasamdytas organizacinio komiteto, nebus atsakingas už fizinę arba materialinę žalą, nelaimingus atsitikimus ar ligas, kuriuos gali patirti savininkai, varžybų dalyviai, arkliai ir arklininkai bet kokiomis aplinkybėmis, varžybų zonos viduje ar už jos, nesvarbu, kada tokie kiltų – prieš varžybas, varžybų metu ar po varžybų.
  Jeigu dėl nenumatytų aplinkybių savininkas, varžybų dalyvis, žirgas ar arklininkas negalės išvykti iš varžybų zonos visas išlaidas susijusias su jų pasilikimu varžybų zonoje dengia savininkai ar varžybų dalyviai. Organizacinis komitetas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės už aukščiau išvardintas išlaidas.

5.2.2.Prieš trečiuosius asmenis
Kiekvienas dalyvis, savininkas ar arklininkas bus visiškai atsakingas už bet kokią žalą, kurią jis/ji ar jo/jos arkliai ar kita nuosavybė gali sukelti tretiems asmenims prieš ar po varžybų arba varžybų metu, varžybų zonoje ar už jos ribų.

5.3. Prieštaravimai, protestai
Visi prieštaravimai ar protestai turi būti raštiški, pasirašyti ir įteikti teisėjų kolegijai, įnešant 20 Eur užstatą, kuris grąžinamas protesto ar pretenzijos patenkinimo atveju.

5.4. Reklama
Varžybų dalyviai, savininkai ar arklininkai gali reklamuoti savo rėmėjus darydami užrašus ar logotipus ant savo rūbų žirgų inventoriaus ar transporto priemonių. Bet kokia, kitokia reklama varžybų zonoje (aikštelėje, trasoje) galima tik organizaciniam komitetui leidus.

SPECIALIOSIOS TAISYKLĖS

6.1. Varžybų tikslas
• Populiarinti žirgų sportą Lietuvos gyventojų tarpe.
• Įrodyti, kad kiekvienas norintis joti žmogus gali dalyvauti įdomiose varžybose varžydamasis su sau lygiais konkurentais (arba pats su savimi).
• Kad lydėtų sėkmė, raitelis privalo gerai žinoti savo ir savo žirgo (ir žirgų iš esmės) galimybių ribas, todėl gali prasmingai ir įdomiai praleisti laiką ruošdamas žirgą ir save varžyboms. Raitelis turėtų varžybų metu sugebėti teisingai įvertinti maršruto sunkumą ir atitinkamai pasirinkti judėjimo greitį atskirose trasos atkarpose.
• Suburti mėgėjus joti natūraliose gamtinėse sąlygose, dalytis treniruočių patirtimi, patirtais įspūdžiais. Maloniai praleisti laisvalaikį.
• Ištvermės jojimas – tai rungtynės prieš laiką, kuriose yra patikrinamas žirgo greitis ir ištvermė, taip pat išbandoma raitelio orientacija bei gebėjimas jausti savo žirgo galimybes.

 • Šalies mastu tai galimybė įvertinti dalyvaujančių žirgų sportines savybes reikalingas tolesnei sportinių žirgų selekcijai.

  6.2. Reikalavimai dalyviams:
  Siekiant išvengti jaunų žirgų perkrovimų nustatomos tokios amžių grupės: a) 2, 12 ir 21 km distancijas ne jaunesni nei 4 metų; b) 42 km ne jaunesni nei 5 metų; c) 81 km ne jaunesni nei 6 metų; d) 7 ir daugiau metų distancijos ilgis neribojamas. Atsižvelgiant į FEI taisykles, su kumelingomis kumelėmis nuo 4 mėn. startuoti yra draudžiama. Netoleruojamas bet koks žiaurus elgesys su žirgu. Draudžiama žirgus šerti draudžiamais pašarais, pašarų priedais arba vaistais, kurie yra oficialiai patvirtinti FEI.

6.3. Žirgo sveikatos stovio patikrinimai:
Žirgo sveikatos stovį tikrina veterinarijos gydytojas vadovaudamasis FEI nustatytu reglamentu.

6.4. Trasa:
12 km trasa – tai du 6 km ilgio ratai, jojami iš eilės, finišo laikas fiksuojamas įveikus visus 12 km. Trasa itin minkšto grunto, laukų keliukai sudaro 95 proc. trasos.

21 km trasa eina kalvota, raižyta vietove, du kartus kertamas asfaltuotas kelias, kuriame eismas nėra intensyvus. Laukų, miškų keliukai (~60 proc.) ir žvyrkeliai (~40 proc.)

30 km trasa driekiasi šiek tiek kalvota vietove, du kartus kertamas asfaltuotas kelias, pagrinde miško keliukai ir žvyrkeliai (32 km trasa yra ta pati, su papildomais 2 km einančiais per gyvenvietę ir palei kelią Trakai-Semeliškės).

6.5. Kiti klausimai
Visus klausimus, nenumatytus šiose specialiose taisyklėse, tačiau iškilusius iki varžybų, ar varžybų metų spręs varžybų organizacinis komitetas kartu su teisėjų kolegija, vadovaudamiesi FEI ištvermės jojimo nuostatais ir turima tokių varžybų vykdymo patirtimi.

Varžybas vykdo Lietuvos kaimo sporto ir kultūros asociacija „Nemunas“ , varžybų techninę dalį atlieka žirginio sporto klubas „Naujadvario žirgai“

Projektas „Dabar mes judame“ Nr. SRF-FAV-2019-1-0377 finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis.