LKSKA „Nemunas“šeimų varžytuvių nuostatai

 

 

LKSKA Nemunasšeimų varžytuvių 

NUOSTATAI 

  1. I. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 1.Propaguoti šeimų tarpe turiningą laisvalaikio praleidimą, ugdyti ilgalaikius fizinio aktyvumo įgūdžius. 2. Skatinti fizinį aktyvumą šeimose, 3. Ugdyti pagarbą, supratimą, toleranciją. 4. Skatinti šeimų narių tarpusavio glaudžius dvasinius santykius
  2. II. ORGANIZAVIMAS VYKDYMAS Renginį organizuoja LKSKA Nemunas“ 

III. DALYVIAI Dalyvauja Aukštaitijos, Žemaitijos, Dzūkijos ir Suvalkijos aktyviausios regiono šeimos. Komanda susideda 3 (ir daugiau) šeimos narių. Visi dalyviai privalo turėti apsaugines kaukes,pirštines ir laikytis visų saugumo priemonių ryšium su koronovirusu

PROGRAMA 1. Nuotolinės šaškės; 2. Nuotoliniai šachmatai; 3. Smiginis; 4. Kvadratas 3×3; 5. Virvės traukimas 3×3; 6. Žolės ritinys(smūgiavimas į vartus); 7. Petankė; 8. 8. Atrakcionai; 9. Rytinis krosas 

  1. IV. LAIKAS IR VIETA Šventė organizuojama 2020m. gegužės 2829d.d. ir 3031d.d.. Palangoje Varžytuvių pradžia 28d. 17.00 val.ir 30d. 10val. Atvykimas į Palangą S.Neries g.35A ,viešbutis Arčiau jūros. Varžytuvėse leidžiama dalyvauti iki 30 dalyvių. Varžytuvių instruktažai ir registracija 05.28d. 16val. ir 30d. 9.30val
  2. V. APDOVANOJIMAI Nugalėtojai nustatomi pagal pasiektus rezultatus. Dalyviai apdovanojami LKSKA Nemunasdiplomais, prizininkai medaliais, nugalėtojai taurėmis

LKSKA Nemunaspirmininkas 

Kęstutis Levickis