LKSKA „ Nemunas“ šachmatų varžybų „Palanga 2020“  nuostatai

LKSKA „ Nemunas“ šachmatų varžybų „Palanga 2020“
                                        N U O S T A T A I 
 
1. Tikslas ir uždaviniai
1. Populiarinti šachmatų sportą kaimiškų rajonų gyventojų tarpe.
2. Kelti sportinį meistriškumą.
2. Organizatoriai
Renginį organizuoja LKSKA „Nemunas“ valdyba.
3. Turnyro vieta ir laikas
Turnyras vykdomas Palangoje, Vlado Jurgučio pagrindinėje mokykloje.  
2020m. rugsėjo 19 d. Atvykimas 09.19. iki 10.30val. adresu Ganyklų g-

4. Dalyviai
Vyrai ir moterys : 16 m. ir daugiau. Fide  reitingas – neribojamas.
5.Turnyro  pravedimo sąlygos
Turnyras  pravedamas šveicariška sistema  9 ratai .Bazinė laiko
kontrolė 15 min
kiekvienam žaidėjui iki partijos pabaigos.
6.Apdovanojimai
Nugalėtojai ir prizininkai vyrų ir moterų tarpe apdovanojami LKSKA
„Nemunas“
diplomais, medaliais , atminimo prizais. IV-X vietas atminimo prizais.
Specialūs prizai  vyriausiems žaidėjams.
7.Turnyro finansavimas ir priėmimo sąlygos

LKSKA "Nemunas" projekto „Dabar mes judame“ Nr. SRF-FAV-2019-1-0377
bendrai finansuojamo Sporto rėmimo fondo lėšomis‘ kurį administruoja Švietimo
mokslo ir sporto ministerija, Švietimo mainų paramos fondas. Turnyro dalyviai aprūpinami
maitinimu.
8.Dalyvių registracija
Dalyvių registravimas baigiamas  š.m. rugsėjo17d. iki 16.00 val. Startinis
mokestis 5 Eur. Registruotis kviečiame elektroniniu
paštu  kestutisl@zum.lt , tel. 8-5 2398488; mob.8698 75440.