LKSKA „Nemunas“ moto kroso varžybų „Dubysos slėnis „ nuostatai

LKSKA „Nemunas“ moto kroso varžybų „Dubysos slėnis „ nuostatai

1. Varžybų numeris, kategorija, data ir vieta :
1.1. Varžybų pavadinimas Motokroso varžybos „Dubysos slėnis 2020"
1.2. Numeris: – 1.3. Kategorija: "C"
1.4. Data: 2020-09-27
1.5. Vieta: Tytuvėnai,Dubysos slėnis
Varžybos vykdomos remiantis FIM, LMSF motokroso varžybų taisyklėmis, pagrindiniais varžybų nuostatais ir
šiais nuostatais.
2. Trasa: pavadinimas, ilgis, plotis:
2.1. Pavadinimas: LKSKA „Nemunas“ varžybos „Dubysos slėnis“
2.2. Ilgis: 1200 m.
2.3. Plotis (siauriausioje vietoje): 8 m.
.
3. Varžybų rengėjas: LKSKA „Nemunas“
4. Sekretoriato vieta ir darbo laikas:
4.1.Vieta: motokroso trasoje
4.2.Darbo laikas: Sekmadienis: 2020-09-27 nuo 07:30 val. iki 18:30 val.

5. Oficialūs asmenys: Licencijos Nr.
5.1. Komisaras-
5.2. Klubo atstovas- Distancijos viršininkas – Romas Ridikas
5.3. Varžybų vyriausias teisėjas- Saulius MATULIONIS LMSF/T/MX-62
5.4. Sekretorius- Rusnė JANKŪNAITĖ LMSF/T/MX-65
5.5. Vyr.laiko kontrolės teisėjas / ratų skaičiuotojas – Virginijus VISOCKIS FIM-12470
5.6. Techninės komisijos vyr. teisėjas – Stasys KUKANAUSKAS LMSF/T/MX-60
5.7. Starto-finišo teisėjas – Edvinas BRASAS LMSF/T/MX-67
5.8. Laukimo zonos teisėjas – Stasys KUKANAUSKAS LMSF/T/MX-60

6. Varžybų dalyviai, klasės, licencijos, starto numeriai:

Forma Nr MX- 01
6.1. Varžybų dalyvių amžius, pagal Lietuvos motokroso varžybų taisykles.
6.2. Klasės: 50, 65, 85, 125, MX1, MX2, MX1 M, MX2 M, MX1 Pradedantieji, MX2 Pradedantieji,
Quad, 750s/p

6. 3.Varžybose gali dalyvauti Lietuvos bei užsienio valstybių sportininkai, turintys galiojančias savo šalies
nacionalines federacijos, FIM ar FIM Europe išduotas bei galiojančias licencijas. Lietuvos sportininkai, gali
startuoti tik su LMSF išduotomis licencijomis.
6.4. Starto numeriai skiriami pagal LMSF motokroso varžybų taisyklių nustatytus kriterijus.
7. Registracija:
7.1. Registruotis iš anksto: Išankstinės registracijos nėra 7.2. Vieta varžybų dieną:

Sekretoriate

7.3. Laikas: Pagal tvarkaraštį.
8. Techninė kontrolė:
8.1. Vieta: Tech kontrolės postas
8.2. Laikas: Pagal tvarkaraštį.
9. Treniruotės:
Pagal tvarkaraštį.
10. Dalyvių susirinkimas:
10.1. Vieta: Prie starto užtvaro.
10.2. Laikas: Pagal tvarkaraštį.
11. Važiavimai:

Pagal tvarkaraštį.

12. Saugumo reikalavimai:
12.1. Sportininkai ir žiūrovai asmeniškai atsakingi už saugumo taisyklių laikymąsi.
13. Nugalėtojai:
13.1. Sportininkams už kiekvieną važiavimą taškai skiriami pagal šią lentelę:
vieta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
taškai 25 22 20 18 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
13.2. Visi sportininkai, kurie startavo finaliniuose važiavimuose ir įveikė ne mažiau 50 proc lyderio įveiktos
distancijo, gauna taškus ir vietą. 13.3. Užimta vieta asmeninėje įskaitoje, nustatoma pagal didžiausią taškų
sumą, surinktą dvejuose (arba viename) važiavimuose. Esant taškų lygybei, pirmenybė teikiama
sportininkui, turinčiam aukštesnę vietą. Jeigu lygybė išlieka, vietos paskirstomos pagal antro važiavimo
rezultatus.
13.4. Užimta vieta komandinėje įskaitoje, nustatoma pagal didžiausią taškų sumą, surinktą visų klubo narių
surinktų taškų sumą, surinktą iš 5 geriausių galutinių rezultatų Esant taškų lygybei pirmenybė teikiama
komandai, turinčiai daugiau aukštesnių vietų. Jei lygybė išlieka, vietos paskirstomos pagal antro
važiavimo rezultatus. Jei lygybė išlieka, vietos paskirstomos pagal antro važiavimo rezultatus „MX1“
klasėje. Jei niekas nestartavo „MX1“ klasėje – pagal „MX2“, toliau – „125“, toliau – „85“, toliau – „65“
ir t.t.
14. Prizai:
14.1. Varžybų nugalėtojai ir prizininkai (I-III vietos) kiekvienoje klasėje apdovanojami medaliais
14.2. Pirmas tris vietas užėmusios komandos apdovanojamos taurėmis.
14.3. Komanda nugalėtoja bus apdovanota LKSKA „Nemunas „ taure .

Forma Nr MX- 01
15. Apdovanojimo ceremonija:
15.1. Vieta Apdovanojimo pakyla trasoje
15.2. Laikas Pasibaigus protestų padavimo laikui.

16. Finansinės sąlygos:
16.1. Visas išlaidas, susijusias su sportininkų dalyvavimu varžybose, padengia pats sportininkas arba
deleguojantis klubas;
17. Protestai ir Apeliacijos:
Protestai ir Apeliacijos paduodami pagal 2018 m. Lietuvos motociklų kroso taisykles.
18. Nuostatų išaiškinimas:
Nuostatus, kilus ginčui varžybų metu, aiškinti gali tik Vyriausias varžybų teisėjas.
19. Papildomai:
19.1. Klasės "65" ir "85"; "MX1 M" ir "MX2 M"; "MX1 Pradedantieji" ir "MX2 Pradedantieji"; "125",
"MX2" ir "MX1" startuoja kartu, rezultatai skaičiuojami atskirai.
Rėmimas : LKSKA "Nemunas" projekto „Dabar mes judame“ Nr. SRF-FAV-2019-1-0377
bendrai finansuojamo Sporto rėmimo fondo lėšomis‘ kurį administruoja Švietimo
mokslo ir sporto ministerija, Švietimo mainų paramos fondas.

Pirmininkas Kęstutis Levickis