LKSKA „NEMUNAS“ asmeninių stalo teniso pirmenybių NUOSTATAI

Tvirtinu:
LKSKA „NEMUNAS” pirmininkas
Kęstutis Levickis
2015-03-09

LKSKA „NEMUNAS“ asmeninių stalo teniso pirmenybių

N U O S T A T A I

Respublikos LKSKA „NEMUNAS“ asmeninių stalo teniso pirmenybių nuostatai:

 

1. Tikslas ir uždaviniai

1.1. Populiarinti stalo tenisą rajonuose ir Lietuvos kaimo vietovėse.

2.2. Plėtoti sportinius ryšius, kelti sportininkų meistriškumą.
2. Vadovavimas ir vykdymas

2.1. Varžybas vykdo ir organizuoja Kelmės STK „Topsas“ ir LKSKA „Nemunas“.
3. Dalyviai ir vykdymo laikas

3.1. Varžybos vykdomos 2015 m. balandžio 4 d. Kelmės „Aukuro“ pagrindinės mokyklos sporto salėje (Kelmė, J. Janonio g. 9). Varžybų pradžia 10.00 val.
3.2. Varžybose dalyvauja rajonų ir kaimo vietovių stalo tenisininkai šiuose amžiaus grupėse – 20-39 metų, 40-54 metų ir 55 m. ir vyresni vyrai ir viena moterų grupė. Varžybose negali dalyvauti aukščiausios ir pirmos lygos žaidėjai.
4. Varžybų vykdymo tvarka.4.1. Varžybos asmeninės.

4.2 Varžybų vykdymo tvarka ir sistema bus spendžiama sužinojus apytikslį dalyvių skaičių.
Mūsų e-mail: stktopsas@gmail.com
Tel. 868661743 – Eugenijus Jafimovas
Tel: 861494068 – Virgilijus Valiuška
5. Apdovanojimas ir varžybų finansavimas5.1. Varžybų nugalėtojus ir prizininkus apdovanoja LKSKA „Nemunas“

5.2 Varžybas praveda STK „Topsas“
2015 03 09 STK „Topsas“                                             pirmininkas Eug. Jafimovas