Lietuvos LKSKA „NEMUNAS“ dziudo U-18 pirmenybių NUOSTATAI

Tvirtinu:                                                                                          Suderinta:
LKSKA „NEMUNAS“                                                      Lietuvos  dziudo federacijos
Pirmininkas                                                                                     Prezidentas
K.Levickis                                                                                     V.Sinkevičius
 


 

Lietuvos LKSKA „NEMUNAS“ dziudo U-18 pirmenybių
N U O S T A T A I

I. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

-Populiarinti ir kelti dziudo sporto šakos prestižą Lietuvoje;

-Atgaivinti dziudo imtynes tarp rajonų sportininkų, kelti jų meistriškumą.

II. VIETA IR LAIKAS
-Varžybos vykdomas 2015 m. balandžio mėn. 09-10 d. Ukmergės TVM sp. k. „Startas“, Kauno g. 108, Ukmergė,
8 618 11034, Ramutė Karalienė.

III. VADOVAVIMAS
-Varžybas vykdo ir joms vadovauja Lietuvos kaimo sporto ir kultūros asociacija „Nemunas“.

IV. DALYVIAI

-Dalyvių amžius: Jauniai: merginos ir vaikinai, gimę 1998 m.ir jaunesni. turintys ne mažesnį kaip
4 KYU (oranžinis diržas)
-Dalyvauja tik rajonuose registruoti ir rajono sporto mokyklų, klubų priklausantis ir gyvenantis sportininkai.

V. SVORIO KATEGORIJOS
-Merginos: -40 kg;-44 kg; -48 kg; -52 kg; -57 kg; -63 kg; -70 kg; +70 kg.
-Vaikinai:-46 kg; -50 kg; -55 kg; -60 kg; -66 kg; -73 kg; -81 kg; -90 kg; +90 kg.
VI. VARŽYBŲ PROGRAMA
-Varžybos asmeninės-pagal veikiančias tarptautines dziudo taisykles;
(mėlynas ir baltas kimono privalomi) balandžio 10 diena :
-Dalyvių svėrimas nuo 9.00 iki 10 valandos;
-Varžybų pradžia 11.00 valandą.

VII. PARAIŠKOS
-Dalyvių skaičius neribojamas. Komandų paraiškos turi būti patvirtintos gydytojo leidimu.

VIII. APDOVANOJIMAS
-Varžybų nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami medaliais ir diplomais, nugalėtojai taurėmis.

APRŪPINIMAS
-Visas išlaidas, susijusias su dalyvavimu turnyre, apmoka komandiruojanti organizacija. LKSKA „Nemunas“ apmoka visas išlaidas, susijusias su salės nuoma, medicininiu aptarnavimu, teisėjavimu ir apmoka teisėjų kelionės išlaidas.

X. Visais klausimais, susijusiais su varžybomis, teirautis adresu: Šakių g. 21,Šiauliai,
Tel.: 8 41 522310, mob. 8 687 46519; E-mail: slokys@gmail.com

XI. Teisėjavimas
-Varžybų Vyriausias teisėjas Rimas Lenartavičius, vyr.sekretorius Sigitas Lukavičius
Išankstines paraiškas siųsti iki balandžio mėn. 04 d. E-mail: slokys@gmail.com, mob. 8 687 46519;